Állami intézményfenntartó központ (KLIK)

Állami fenntartású szakképző iskola

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

SZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2015-2016.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2016.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Untitled Document

Régebbi hírek

Munkára nevelés 

Kevés a szakképzett munkaerő, ezért a karácsonyi ünnepek előtt középiskolába járó kiskorú tanulókat toboroznak eladónak vagy éttermi kiszolgálónak a kisebb és nagyobb vállalkozások.

Van olyan multinacionális cég, amelyik óriásplakáton hirdeti, hogy iskolás tanulókat keres felvételre november, december hónapokra.

Jól jön a gyermekmunka a multiknak, de jól jön a pénz a munkavállaló tanulóknak és családjuknak is!


Tovább a teljes cikkre >>

Most kell módosítani a Nemzeti Alaptantervet. Most azonnal, nem 2018-ban!

Az oktatási miniszter „szükség esetén” bármikor kezdeményezheti a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát

A Kerttantervek követelményeit és az érettségi vizsgakövetelményeket a tanulók jelenleg mért tudásszintjéhez kell igazítani.

A sorozatos pedagógus béremelések és az iskolaigazgatók hatáskörének növelése nem emeli az oktatás színvonalát.

Az oktatási kérdéseket szülői nézőpontból is elemezni kell!


Tovább a teljes cikkre >>

Gimnáziumi felvételi vizsgák szigorítása

"Elitgimnáziumok" a tehetős családok gyermekeinek?

Másodrangú tanulók a szakgimnáziumokban?

Kettészakadt a magyar oktatási rendszer!

Meg kell fizetni a szakmunkás tanulókat vagy kimaradnak a szakképző iskolákból!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754


Tovább a teljes cikkre >>

Tanulók és óvodába járó gyermekek ingyenes utaztatása 2016.

Az óvoda- és iskolafenntartók áthárítják a gyermekek utaztatásának költségeit a szülőkre!

Nehezíti az iskolába járást a jövedelem nélküli tanulók magas utazási költsége.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)


Tovább a teljes cikkre >>

Tisztelt Szülő!

Ha egyetért a honlap tartalmával, kérjük, ossza meg információit szülőtársaival és ismerőseivel.


Tovább a teljes cikkre >>

Teljes cikkek:

Munkára nevelés 

Kevés a szakképzett munkaerő, ezért a karácsonyi ünnepek előtt középiskolába járó kiskorú tanulókat toboroznak eladónak vagy éttermi kiszolgálónak a kisebb és nagyobb vállalkozások.

Van olyan multinacionális cég, amelyik óriásplakáton hirdeti, hogy iskolás tanulókat keres felvételre november, december hónapokra.

Jól jön a gyermekmunka a multiknak, de jól jön a pénz a munkavállaló tanulóknak és családjuknak is!

Vissza az oldal tetejére

Most kell módosítani a Nemzeti Alaptantervet. Most azonnal, nem 2018-ban!

Az oktatási miniszter „szükség esetén” bármikor kezdeményezheti a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát

A Kerttantervek követelményeit és az érettségi vizsgakövetelményeket a tanulók jelenleg mért tudásszintjéhez kell igazítani.

A sorozatos pedagógus béremelések és az iskolaigazgatók hatáskörének növelése nem emeli az oktatás színvonalát.

Az oktatási kérdéseket szülői nézőpontból is elemezni kell!

Magyarországon minden évben megvizsgálják az tanulók magyar és idegen nyelvi szövegértési valamint a matematikai eszköztudásának fejlődését.

Az országos kompetenciamérések „katasztrofális" eredményei, a megbuktatott, javítóvizsgára utasított tanulók százezrei, az évfolyamismétlők tízezrei és az iskolaelhagyók (lemorzsolódók) magas száma is igazolja, hogy gyermekeink küszködnek a megtaníthatatlan és megtanulhatatlan tananyagmennyiséggel.

Az oktatáspolitika mégsem tesz semmit az áldatlan helyzet megváltoztatása érdekében.

Oktatási reformokkal, átszervezésekkel, folyamatos jogszabály változtatásokkal, pedagógus béremeléssel nem lehet a köznevelés színvonalának romlását megállítani.

A „Nemzeti Tesztnek” számító, közel tíz éve folyó képességmérések eredményei is bizonyítják, hogy Nemzeti alaptanterv alapján a Kerettantervekben előírt tantervi követelmények teljesítése megoldhatatlan feladat a tanulók számára.

Az egyetemek, főiskolák éveken keresztül „lefelé tolták” az oktatási feladataikat a középiskolákra, a középiskolák az általános iskolákra, az általános iskolák, „iskola előkészítés” címén az óvodákra.

A tantárgy lobbik boldogan fogadták a korszerűnek mondott új ismeretanyag áradat beépítését a Nemzeti alaptantervbe, onnan a kerettantervekbe és az iskolák helyi tanterveibe. Ráadásul kikövetelték, hogy a rendelkezésre álló időkeret 10 % -ában az iskola további ismeretek oktasson a tanulóknak.

Vissza kell állítani a gyermekek életkori sajátosságainak és képességeiknek megfelelő oktatást, különös tekintettel a tantárgyi tananyagok megtaníthatóságára és a tanulók terhelhetőségére.

A Nemzeti Alaptanterv módosítása az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 77. § (2) bekezdése értelmében: Az oktatásért felelős miniszter rendszeresen, de legalább ötévenként értékeli – az általa létrehozott Országos Köznevelési Tanács (OKNT) közreműködésével – a Nat bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat, szükség esetén kezdeményezi a Kormánynál a szükséges módosítást.

Mire vár az oktatáspolitika, hogy tovább viruljon az árnyékoktatás? A szülők vásárolják meg milliárdokért az iskolán kívüli oktatási piac által kínált szolgáltatásokat, az előkészítő tanfolyamokat, különórákat, nyelvvizsgát, a magántanárokat, ha nem akarják, hogy megbuktassák gyermeküket? 

Nem a tanulók lustaságán és nem a szülők hanyagságán múlik a köznevelés hatékonyságának rohamos csökkenése és a szakképzés csődje.

Szülői nézőpont

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák és az iskolák csak kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.

Az alaptörvény szerint elsősorban a szülő felelős gyermeke oktatásáért, nem az iskola, nem a pedagógus, ezért a szülőknek kell ellenőrizni, hogy az iskola hogyan és milyen színvonalon teljesíti törvényben előírt köznevelési feladatait (társadalmi kontroll).

Mit várnak a szülők az oktatáspolitikától?

Törvényesen és etikusan működő állami fenntartású iskolát, amelynek feladata, hogy kiegészítse a szülői nevelést, ahol nem kérnek pénzt az ingyenes oktatásért, nem terhelik a tanulókat felesleges ismeretekkel, az osztályozás nem fegyelmező eszköz, nem távolítják el a 16 éven felüli tanulókat, ha csúnyán néznek a pedagógusokra, ehető ételeket adnak az iskolai menzákon. Folytatjuk…

Mit várunk még:

 • 50%-os tananyagcsökkentést.
 • Az iskolai korrupció és protekció megszűntetését.
 • Az iskolai igazságtalanságok vizsgálatát, orvosolását és megszüntetését (valódi jogorvoslati lehetőséget biztosítása, nem bírósági szinten).

 • Az érettségi vizsgák és a javítóvizsgák tisztasága érdekében a videokamerák felszerelését a vizsgák helyszínén. (korrupció, nagy értéke van egy jelesérettségi osztályzatnak)

 • Az okirat hamisítás gyanújának elkerülése végett az osztálynapló (e-napló) lezárását és hitelesítését naponta. (korrupció, nagy értéke van egy jeles érdemjegynek)

 • A tanulók és a pedagógusok teljesítményét mérő alapműveltségi vizsga bevezetését az általános iskolákban a nyolcadik évfolyam végén. (a 8. évfolyam végén előírt vizsga bizonyíték az általános iskolai oktatás teljesítményére, funkcionális analfabéták képzése)

 • Felvételi szelekció megszüntetését, az óvodában, általános iskolában, középfokú iskolákban. (felvételi protekció, válogatás szülők anyagi ,munkahelyi beosztása, státusza szerint szerint, mennyit tud befizetni az alapítványba.)

 • A buktatás intézményének megszüntetése az általános iskolában.

 • Érettségi vizsgatárgyak számának csökkentését ötről háromra. (a középiskola nem készítik fel a tanulókat az érettségi vizsgára,  felsőoktatási felvétel két tantárgy eredményét veszi figyelembe)

 • A gyermekmunka és a kizsákmányolás megszűntetését a szakképzésben. (tanulószerződés eseténegyenlő munkáért egyenlő bér, iskolai tanműhelyek termelő tevékenysége a tanulók munkaerejének kihasználása, vasárnapi munkavégzés, gyakorlati képzés ideje utazással együtt 10 óra)

  Folytatjuk…   

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

Vissza az oldal tetejére

Gimnáziumi felvételi vizsgák szigorítása

"Elitgimnáziumok" a tehetős családok gyermekeinek?

Másodrangú tanulók a szakgimnáziumokban?

Kettészakadt a magyar oktatási rendszer!

Meg kell fizetni a szakmunkás tanulókat vagy kimaradnak a szakképző iskolákból!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754

A szabad iskolaválasztás korlátozását jelenti, ha szigorúbb felvételi vizsgarendszert vezetnek be a gimnáziumokba.

A többszörös túljelentkezés előnyeit élvező un. elitiskolák,különleges felvételi eszközök birtokában, évek óta szabadon válogathatnak az általános iskolát sikeresen befejező tanulók között.

A kitűnő bizonyítvány megkövetelése mellet – szóbeli elbeszélgetés formájában - vizsgálják a tanulók szüleinek iskolázottságát, munkahelyét (állásából adódó befolyását) és anyagi és vagyoni helyzetét, hogy mennyit tudnak befizetni az iskolai alapítványokba és az osztálykasszába.

Szülői panaszok jelzik, hogy szelektív a középfokú felvételi rendszerben (KIFIR) jelenleg is dúl a protekció és sokszor felmerül a szülői megvesztegetés (korrupció)gyanúja is.

Mi lesz akkor, ha szigorítják a felvételi követelményeket?

A „megnehezített” gimnáziumi felvételi vizsgát a jelenleginél kevesebb, csak speciális társadalmi helyzetben levő szülők gyermekei tudják teljesíteni.

Szülők panaszolják, hogy gyermekük valamilyen okból hátrább került a felvételi rangsorban, mint az alacsonyabb pontszámot elért másik jelentkező társuk és nem tudjá, miért.  

1. Gimnáziumba jelentkező tanulók helyzeti előnye az általános iskolai oktatás színvonala miatt:   

Egyértelmű, hogy a szerényebb körülmények között működő kistelepülési általános iskolákban járó gyermekek hátrányba kerülnek színvonalasabb oktatást biztosító városi iskolákban tanulókkal szemben. Hiába kitűnő a tanuló bizonyítványa, ha a gimnázium által gyengébbnek minősített általános iskolából érkezet a felvételiző, akkor eleve hátrányból indul.

2. Gimnáziumba jelentkező tanulók helyzeti előnye a szülők anyagi helyzete miatt:   

A magasabb jövedelemmel rendelkező családok tanév közben is meg tudják vásárolni gyermeküknek az iskolán kívüli oktatási szolgáltatásokat, pl. különórák, magántanár, idegen nyelvvizsga, fizetős felvételi előkészítő tanfolyamok, stb.)

3. Gimnáziumba jelentkező tanulók helyzeti előnye a szülők iskolázottságának tekintetében:   

A magasabb iskolai végzetséggel rendelkező szülők segíteni tudnak gyermekük otthoni tanulásában és iskolázottságuk példájával motiválják gyermeküket a minél eredményesebb felkészülésre.

4. Befolyásos szülők gyermekeinek helyzeti előnye a gimnáziumi felvételi vizsgán:   

A szülők vagyoni helyzete és iskolázottsága mellett sok gimnáziumban kikutatják (kikérdezik a tanulót), szülei munkahelyi státuszáról. A politikai vagy más befolyással rendelkező  szülők gyermekeit egyes gimnáziumokban előnybe részesítik a felvételinél. Persze tudunk olyan iskoláról, ahol az un. befolyásos szülők gyermekei a nem kívánatos jelentkezők közé tartoznak.

Mi lehet a célja a gimnáziumi felvételi vizsgákat megnehezítő nemrégen beharangozott oktatáspolitikai elképzelésnek?

- A gimnazisták többsége felsőoktatásban akar továbbtanulni, de nem kell annyi felsőfokú végzettséggel rendelkező tanuló, mondja az oktatáspolitika.

- Nem kell, hogy minden tanuló gimnáziumba tanuljon tovább. A „kettes-hármas” tanulók ne járjanak gimnáziumba, mondja az oktatáspolitika.

- Kevés a szakképzett munkaerő, ezért át kell irányítani a tanulókat a szakképző iskolákba hirdetik.

MSZOE álláspont

A "szabad iskolaválasztás jogának" érvényesítése érdekében minden általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulót fel kell venni valamelyik gimnáziumba.

Az un. elitgimnáziumok melletti indítani kell általános műveltséget megalapozó reál és humán tagozattal rendelkező kötelező felvételt biztosító körzeti gimnáziumokat, ahol felvételi követelményként csak az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítványt lehet megkövetelni.

A szakgimnáziumokban indítani kell általános gimnáziumi tagozatot (osztályokat) a körzetben lakó és az esetlegesen lemorzsolódó tanulók számára.

Minden gimnáziumban érettségizett tanuló számára nyitva van az út a szakképzésben való bekapcsolódásba, de csak új, motiváló intézkedésekkel lehet rávenni őket a szakmatanulásra.

Szakképző iskolákba járó tanulók hátrányos megkülönböztetése (többek között)

A szakközépiskolába (volt „szakiskola”) és szakgimnáziumba járó tanulóknak 15-21 munkanappal kevesebb nyári szünet jár, mint a többi tanulónak.

A szakközépiskolában a tanulóknak a pihenőnapokon (szombat, vasárnap) és ünnepnapokon is elrendelhető a gyakorlati képzés.

Az együttműködési megállapodás alapján nyári szakmai gyakorlaton részt vevő szakgimnáziumba járó tanulókat nem a szakmai programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek velük, hanem kihasználják munkaerejüket, idegen nyelv vagy informatikai tudásukat, a gépkocsivezetői jogosítvánnyal rendelkező tanulókat szállító munkára kényszerítik, stb.

A gyakorlati képzést 6-22 óra között kell megszervezni, ez azt jelenti, hogy a kiskorú tanulók csak az éjszakai órákban tudnak hazaindulni, sokszor egy-két órás utazással. Törvény értelmében kiskorú tanuló éjszaka csak felnőtt kíséretében tartózkodhat közterületen.

Gyakorlattá vált a jól felkészült tanulók szándékos visszabuktatása, hogy egyes iskolák továbbtartó ingyen munkaerővel lássák el gyakorlati képzést szervező vállalkozásokat.

Szakképző iskolákban általános jelenség a kizsákmányolás és gyermekmunka.

Az iskolafenntartók kötelező vállalkozási bevételt írnak elő a szakképző iskoláik számára. Van olyan szakképző iskola, amelyik a tanulók munkájából évi 400 millió forint bevétellel dicsekedhet.

A kiskorú tanköteles szakiskolai tanulók gazdasági kizsákmányolását jelenti az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megsértése, ha a tanuló juttatását nem egészítik ki a szakmai programon kívüli munkavégzésért járó munkabérrel.

Valódi motiváló eszközök a szakgimnáziumba és a szakközépiskolába járó tanulók anyagi megbecsülése

Valamennyi szakképző iskola szakképzési évfolyamán rendszeresíteni kell a tanulmányi ösztöndíjat.

Meg kell szüntetni a nyári összefüggő szakmai gyakorlatot.

Pihenő napokon és ünnepeken nem lehet gyakorlati képzést tartani.

A gyakorlati képzés csak reggel 8 órától 20 óráig tarthat.

Minden szakképzésben tanuló számára biztosítani kell az ingyenes utazás lehetőségét.

Ellenőrizni és büntetni kell azokat a gyakorlati képzőhelyet biztosító gazdasági vállalkozásokat, akik nem a szakmai programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek a tanulókkal.

Jogszabályban kell rögzíteni a szakképzésben tanulók jogát a méltányos bérhez, és a megfelelő juttatásokra, ha nyereséggel járó termelőmunkát vagy szolgáltatást végeznek gyakorlati képzésük során.

A kizsákmányolásról bővebben itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=hirek.php&id=68

Szelektív a magyar iskolarendszer: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=archivum.php&id=332

Vissza az oldal tetejére

Tanulók és óvodába járó gyermekek ingyenes utaztatása 2016.

Az óvoda- és iskolafenntartók áthárítják a gyermekek utaztatásának költségeit a szülőkre!

Nehezíti az iskolába járást a jövedelem nélküli tanulók magas utazási költsége.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

Az óvodába járó gyermekek és a tanköteles tanulók ingyenes utaztatásáról bővebben itt!

Vissza az oldal tetejére

Tisztelt Szülő!

Ha egyetért a honlap tartalmával, kérjük, ossza meg információit szülőtársaival és ismerőseivel.

Vissza az oldal tetejére
 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

SZÜLŐI JOGOK, szülői státusz

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Tanulói szakszervezet

Tanulók védelme a szakképzésben

Házirend 2016.

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Tanulói biztosítások

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2016.

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Tanulók FELÜGYELETE az iskolában

Iskolai hiányzások (igazolatlan óra)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2016.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2016.

Beiskolázás 2016-2017. tanév

KÜLÖNÓRÁK (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2016.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

TANKÖNYV 2016.

Óvoda 2016.

Érettségi vizsga 2015-2016.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum