Állami intézményfenntartó központ (KLIK)

Állami fenntartású szakképző iskola

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

SZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2015-2016.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2016.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Untitled Document

Régebbi hírek

Gimnáziumi felvételi vizsgák szigorítása

"Elitgimnáziumok" a tehetős családok gyermekeinek?

Másodrangú tanulók a szakgimnáziumokban?

Kettészakadt a magyar oktatási rendszer!

Meg kell fizetni a szakmunkás tanulókat vagy kimaradnak a szakképző iskolákból!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754


Tovább a teljes cikkre >>

Tanulók és óvodába járó gyermekek ingyenes utaztatása 2016.

Az óvoda- és iskolafenntartók áthárítják a gyermekek utaztatásának költségeit a szülőkre!

Nehezíti az iskolába járást a jövedelem nélküli tanulók magas utazási költsége.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)


Tovább a teljes cikkre >>

Tisztelt Szülő!

Ha egyetért a honlap tartalmával, kérjük, ossza meg információit szülőtársaival és ismerőseivel.


Tovább a teljes cikkre >>

Maszekolnak az állami iskolák?

Soha nem látott „kaszálás” az első szülői értekezleteken

Bérbe (gebinbe) kaptak 4000 iskolát az igazgatók?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 


Tovább a teljes cikkre >>

Diétás étkeztetés az óvodában, iskolában 2016.

A nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő gyermek számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani [37/2014. EMMI rendelet 15. § (1)]


Tovább a teljes cikkre >>

Teljes cikkek:

Gimnáziumi felvételi vizsgák szigorítása

"Elitgimnáziumok" a tehetős családok gyermekeinek?

Másodrangú tanulók a szakgimnáziumokban?

Kettészakadt a magyar oktatási rendszer!

Meg kell fizetni a szakmunkás tanulókat vagy kimaradnak a szakképző iskolákból!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754

A szabad iskolaválasztás korlátozását jelenti, ha szigorúbb felvételi vizsgarendszert vezetnek be a gimnáziumokba.

A többszörös túljelentkezés előnyeit élvező un. elitiskolák,különleges felvételi eszközök birtokában, évek óta szabadon válogathatnak az általános iskolát sikeresen befejező tanulók között.

A kitűnő bizonyítvány megkövetelése mellet – szóbeli elbeszélgetés formájában - vizsgálják a tanulók szüleinek iskolázottságát, munkahelyét (állásából adódó befolyását) és anyagi és vagyoni helyzetét, hogy mennyit tudnak befizetni az iskolai alapítványokba és az osztálykasszába.

Szülői panaszok jelzik, hogy szelektív a középfokú felvételi rendszerben (KIFIR) jelenleg is dúl a protekció és sokszor felmerül a szülői megvesztegetés (korrupció)gyanúja is.

Mi lesz akkor, ha szigorítják a felvételi követelményeket?

A „megnehezített” gimnáziumi felvételi vizsgát a jelenleginél kevesebb, csak speciális társadalmi helyzetben levő szülők gyermekei tudják teljesíteni.

Szülők panaszolják, hogy gyermekük valamilyen okból hátrább került a felvételi rangsorban, mint az alacsonyabb pontszámot elért másik jelentkező társuk és nem tudjá, miért.  

1. Gimnáziumba jelentkező tanulók helyzeti előnye az általános iskolai oktatás színvonala miatt:   

Egyértelmű, hogy a szerényebb körülmények között működő kistelepülési általános iskolákban járó gyermekek hátrányba kerülnek színvonalasabb oktatást biztosító városi iskolákban tanulókkal szemben. Hiába kitűnő a tanuló bizonyítványa, ha a gimnázium által gyengébbnek minősített általános iskolából érkezet a felvételiző, akkor eleve hátrányból indul.

2. Gimnáziumba jelentkező tanulók helyzeti előnye a szülők anyagi helyzete miatt:   

A magasabb jövedelemmel rendelkező családok tanév közben is meg tudják vásárolni gyermeküknek az iskolán kívüli oktatási szolgáltatásokat, pl. különórák, magántanár, idegen nyelvvizsga, fizetős felvételi előkészítő tanfolyamok, stb.)

3. Gimnáziumba jelentkező tanulók helyzeti előnye a szülők iskolázottságának tekintetében:   

A magasabb iskolai végzetséggel rendelkező szülők segíteni tudnak gyermekük otthoni tanulásában és iskolázottságuk példájával motiválják gyermeküket a minél eredményesebb felkészülésre.

4. Befolyásos szülők gyermekeinek helyzeti előnye a gimnáziumi felvételi vizsgán:   

A szülők vagyoni helyzete és iskolázottsága mellett sok gimnáziumban kikutatják (kikérdezik a tanulót), szülei munkahelyi státuszáról. A politikai vagy más befolyással rendelkező  szülők gyermekeit egyes gimnáziumokban előnybe részesítik a felvételinél. Persze tudunk olyan iskoláról, ahol az un. befolyásos szülők gyermekei a nem kívánatos jelentkezők közé tartoznak.

Mi lehet a célja a gimnáziumi felvételi vizsgákat megnehezítő nemrégen beharangozott oktatáspolitikai elképzelésnek?

- A gimnazisták többsége felsőoktatásban akar továbbtanulni, de nem kell annyi felsőfokú végzettséggel rendelkező tanuló, mondja az oktatáspolitika.

- Nem kell, hogy minden tanuló gimnáziumba tanuljon tovább. A „kettes-hármas” tanulók ne járjanak gimnáziumba, mondja az oktatáspolitika.

- Kevés a szakképzett munkaerő, ezért át kell irányítani a tanulókat a szakképző iskolákba hirdetik.

MSZOE álláspont

A "szabad iskolaválasztás jogának" érvényesítése érdekében minden általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulót fel kell venni valamelyik gimnáziumba.

Az un. elitgimnáziumok melletti indítani kell általános műveltséget megalapozó reál és humán tagozattal rendelkező kötelező felvételt biztosító körzeti gimnáziumokat, ahol felvételi követelményként csak az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítványt lehet megkövetelni.

A szakgimnáziumokban indítani kell általános gimnáziumi tagozatot (osztályokat) a körzetben lakó és az esetlegesen lemorzsolódó tanulók számára.

Minden gimnáziumban érettségizett tanuló számára nyitva van az út a szakképzésben való bekapcsolódásba, de csak új, motiváló intézkedésekkel lehet rávenni őket a szakmatanulásra.

Szakképző iskolákba járó tanulók hátrányos megkülönböztetése (többek között)

A szakközépiskolába (volt „szakiskola”) és szakgimnáziumba járó tanulóknak 15-21 munkanappal kevesebb nyári szünet jár, mint a többi tanulónak.

A szakközépiskolában a tanulóknak a pihenőnapokon (szombat, vasárnap) és ünnepnapokon is elrendelhető a gyakorlati képzés.

Az együttműködési megállapodás alapján nyári szakmai gyakorlaton részt vevő szakgimnáziumba járó tanulókat nem a szakmai programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek velük, hanem kihasználják munkaerejüket, idegen nyelv vagy informatikai tudásukat, a gépkocsivezetői jogosítvánnyal rendelkező tanulókat szállító munkára kényszerítik, stb.

A gyakorlati képzést 6-22 óra között kell megszervezni, ez azt jelenti, hogy a kiskorú tanulók csak az éjszakai órákban tudnak hazaindulni, sokszor egy-két órás utazással. Törvény értelmében kiskorú tanuló éjszaka csak felnőtt kíséretében tartózkodhat közterületen.

Gyakorlattá vált a jól felkészült tanulók szándékos visszabuktatása, hogy egyes iskolák továbbtartó ingyen munkaerővel lássák el gyakorlati képzést szervező vállalkozásokat.

Szakképző iskolákban általános jelenség a kizsákmányolás és gyermekmunka.

Az iskolafenntartók kötelező vállalkozási bevételt írnak elő a szakképző iskoláik számára. Van olyan szakképző iskola, amelyik a tanulók munkájából évi 400 millió forint bevétellel dicsekedhet.

A kiskorú tanköteles szakiskolai tanulók gazdasági kizsákmányolását jelenti az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megsértése, ha a tanuló juttatását nem egészítik ki a szakmai programon kívüli munkavégzésért járó munkabérrel.

Valódi motiváló eszközök a szakgimnáziumba és a szakközépiskolába járó tanulók anyagi megbecsülése

Valamennyi szakképző iskola szakképzési évfolyamán rendszeresíteni kell a tanulmányi ösztöndíjat.

Meg kell szüntetni a nyári összefüggő szakmai gyakorlatot.

Pihenő napokon és ünnepeken nem lehet gyakorlati képzést tartani.

A gyakorlati képzés csak reggel 8 órától 20 óráig tarthat.

Minden szakképzésben tanuló számára biztosítani kell az ingyenes utazás lehetőségét.

Ellenőrizni és büntetni kell azokat a gyakorlati képzőhelyet biztosító gazdasági vállalkozásokat, akik nem a szakmai programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek a tanulókkal.

Jogszabályban kell rögzíteni a szakképzésben tanulók jogát a méltányos bérhez, és a megfelelő juttatásokra, ha nyereséggel járó termelőmunkát vagy szolgáltatást végeznek gyakorlati képzésük során.

A kizsákmányolásról bővebben itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=hirek.php&id=68

Szelektív a magyar iskolarendszer: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=archivum.php&id=332

Vissza az oldal tetejére

Tanulók és óvodába járó gyermekek ingyenes utaztatása 2016.

Az óvoda- és iskolafenntartók áthárítják a gyermekek utaztatásának költségeit a szülőkre!

Nehezíti az iskolába járást a jövedelem nélküli tanulók magas utazási költsége.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

Az óvodába járó gyermekek és a tanköteles tanulók ingyenes utaztatásáról bővebben itt!

Vissza az oldal tetejére

Tisztelt Szülő!

Ha egyetért a honlap tartalmával, kérjük, ossza meg információit szülőtársaival és ismerőseivel.

Vissza az oldal tetejére

Maszekolnak az állami iskolák?

Soha nem látott „kaszálás” az első szülői értekezleteken

Bérbe (gebinbe) kaptak 4000 iskolát az igazgatók?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 

2016. szeptember 1-től összevonták járási tankerületi igazgatóságokat, megalakultak az iskolafenntartó tankerületi központok és az un. szakképzési centrumok. Végleg kettészakadt az állami iskolafenntartás.  

Több ezer állami fenntartású iskola maradt igazi tanügyi felügyelet nélkül.

Az újonnan decentralizált állami iskolarendszert birtokukba vették az „iskolaigazgatók”.  

 Bővültek az intézményvezetők munkáltatói jogosítványai.  

  • A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben a pedagógus munkakörben alkalmazottat a köznevelési intézmény vezetője javaslatára a tankerületi központ vezetője nevezi ki és menti fel.

Ez nagy kaland lesz. Ki lesz az erősebb az intézményvezető vagy a tankerületi központ vezetője?

  • A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével – tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével – a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően növelheti vagy csökkentheti a pedagógusok illetményét.

Tehát az intézményvezető - saját hatáskörben - különbséget tehet a pedagógusok bére között.

A kiszolgáltatott pedagógusok jogos „félelműkben” végrehajtják a legképtelenebb igazgatói utasításokat is.

A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője költségvetésének keretei között önálló gazdálkodási joggal rendelkezik.

Az egyes állami fenntartású köznevelési intézmények (iskolák, kollégiumok) OM azonosítóval és keretgazdálkodással rendelkező jogi személyekként működnek tovább.

Az iskolaigazgatók szabad kezet kaptak különböző iskolai vállalkozások indítására, pályázhatnak, adományokat gyűjthetnek, mindent megcsinálhatnak, amivel csökkentik a központi költségvetés terheit és növelhetik saját bevételüket. 

Az igazgatók élnek korlátlan hatalmukkal, az általuk vezetett iskolák már beszedték a pénzt az ingyenes tanulmányi kirándulásra, erdei iskolára, úszásoktatásra, a nyelvkönyvekre, újabban a diétás étkeztetést is a szülőkkel fizettetik meg. (Szülői panaszok alapján.)

Azt mondják, hogy azért van az osztálypénz „hagyományos” intézménye, hogy a szülők azon keresztül járuljanak hozzá „szeretett iskolájuk" működtetéséhez, a dologi kiadásokhoz és a pedagógusnapi ajándékozáshoz. Van, ahol az iskola új pecsétjét is a szülőknek kellett kifizetni.

A szülőkkel töltetik fel az iskolai alapítványok bankszámláit. Ide fizetik be a szülők adójuk 1%- át is.

Az illegálisan beszedett pénzekről az iskola nem számol el a szülők felé. Nem adnak számlát, elismervényt vagy pénztári bizonylatot, nem könyvelik le a tételeket, vagyis nem marad nyoma a „pénzmozgásnak”.

Figyelem!

A szülők, akkor is fizetnek, ha tilos. Miért? Talán azért, mert félnek a többi szülőtől vagy attól, hogy az iskola gyermekeiken bosszulja meg a szülői ellenállást?

Ha az „öntudatos”, becsületes szülők nem fizetnek sarcot az iskolának, akkor fizetési felszólítást kapnak, sok helyen nyilvánosságra hozzák nevüket az illegálisan követelt tartozások összegével együtt.

Tanulók iskolai kizsákmányolása vagy gyermekmunka?

Jól felszerelt iskolai tanműhelyekben nagy anyagi hasznot hozó termelő munkát végeztetnek a kiskorú tanulókkal.

Vannak olyan szakképző iskolák, ahol a tanulók tanműhelyi munkájából évi 60-100 millió forintos bevételhez jut az iskola, amivel nem kell elszámolniuk senkinek.

A szülők az hiszik, hogy a gyakorlati képzés része, ha az iskola termelőüzemet tart fenn (pékség, nyomda, varroda, stb.) és értékesíti a tanulók által előállított termékeket.

A szülők az hiszik, hogy a gyakorlati képzés része, ha szakképző iskola olyan „boltot” üzemeltet, ahol az eladók tanulók és a tanulók által előállított termékeket, vagy a különböző cégek adományait árusítják, jelentős haszonnal, adómentesen.

A szülők az hiszik, hogy a gyakorlati képzés része, ha az iskola lakásfelújítást, burkoló és kőműves munkát végeztet tanulóival különböző cégeknek vagy magánszemélyeknek tanítási időben.

A gyakorlati oktatásban részesülő kiskorú gyermekek többségét olyan munkavégzésre kényszerítik, amely megfosztja őket oktatásuk teljes körű előnyétől, amikor nem a képzési programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek velük.

Figyelem!

Jogszabályban kell rögzíteni a szakképzésben tanulók jogát a méltányos bérhez, és a megfelelő juttatásokra, ha nyereséggel járó termelőmunkát végeznek gyakorlati képzésük során.

Szakképzési törvénybe kell rögzíteni a tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait.

Milyen legyen az állami fenntartású iskola?

Az állami iskolafenntartás lényege a törvényesen és etikusan működő iskola. Az állami iskolákban a pedagógusok nevelnek és tanítanak, nem buktatnak, nem kezelnek és nem fogadnak el pénzt a szülőktől. Az állami iskola vezetője nem vállalkozik, nem üzletel, nem pályázik saját szakállára.

Ha az iskola számára kötelező bevételt ír elő a fenntartó, és szabadon vállalkozhat, nyereséget termelhet, akkor azt „magániskolának” vagy „iskolaszövetkezetnek” kell nevezni.

A köznevelés ingyenessége

Magyarország Alaptörvénye XI. cikk szerint:

 (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, oktatással.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. § (1) bekezdés szerint: „Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerinti második szakképesítés megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.”

HA IGEN, AKKOR MIÉRT NEM?

Milyen lehet a nem állami, nem önkormányzati (magán és egyházi) fenntartású iskola a törvény szerint

Ha a Köznevelési intézményt nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet vagy más személy vagy szervezet tartja fenn, akkor az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető. [Nkt. 31. § 2. § c) pont]

Ha az egyházi és magán köznevelési intézmények pénzt kérhetnek a köznevelési szolgáltatásokért, akkor ezek az iskolafenntartók nem vehetnek részt az ingyenes és kötelező általános iskolai oktatásban és a kötelező óvodai ellátásban. Működésük jelenleg Alaptörvény ellenes. 

Mit tegyenek a szülők az iskola jogtalan pénzköveteléseivel szemben?

Az egyes szülő feladata az illegális iskolai pénzkövetelések megtagadása!

Az egyes szülő feladata gyermekeik védelme a szakképző iskolák kizsákmányolásával szemben.

Az ebédpénzen kívül ne fizessenek semmit az iskolának!

Figyelem!

Ha a szülők úgy érzi, hogy az iskolai, óvodai pénzkövetelések ellentétesek ingyenesség alkotmányos elvével, akkor kezdeményezzenek jogorvoslati eljárást az illetékes Kormányhivatalnál.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: „Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

A kormányhivatal ellenőrzési jogköre

A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését. (Nkt. 79. §)

a) felhívja a köznevelési intézmény vezetőjét a szabálytalanság megszüntetésére, és erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját,

b) felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió forintot.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)   

Vissza az oldal tetejére

Diétás étkeztetés az óvodában, iskolában 2016.

A nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő gyermek számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani [37/2014. EMMI rendelet 15. § (1)]

Bővebb információ a diétás gyermekétkeztetésről itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=570&v=marad&fid=166&hol=job

Vissza az oldal tetejére
 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

SZÜLŐI JOGOK, szülői státusz

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Tanulói szakszervezet

Tanulók védelme a szakképzésben

Házirend 2016.

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Tanulói biztosítások

Tájékoztatási kötelezettség

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2016.

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Tanulók FELÜGYELETE az iskolában

Iskolai hiányzások (igazolatlan óra)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2016.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2016.

Beiskolázás 2016-2017. tanév

KÜLÖNÓRÁK (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2016.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

TANKÖNYV 2016.

Óvoda 2016.

Érettségi vizsga 2015-2016.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum