Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Mindennapos testnevelés 2018-2019-2020.

Az úszásoktatás tantervi előírása az alsó tagozaton 2019.

Szülői bejelentések szerint az állami fenntartású iskolák törvénysértő módon hozzájárulást kérnek a tanítási időben szervezett iskolán kívüli úszásoktatásért.

Sok iskola a pedagógiai programjában rögzíti, hogy a testnevelési óra keretében szervezett iskolán kívüli úszásoktatás önköltséges köznevelési közszolgáltatás, ami nem igaz. Lásd 229/2012. Kormányrendelet.

A szülők körében elterjedt az a sztereotípia, hogy az általános iskolák alsó tagozatán bevezetésre került kötelező és ingyenes az úszásoktatás. Ugyanakkor a kerettanterv csak a 3-4. évfolyamra írja elő a kötelező  úszásoktatás, ráadásul csak évi 18 órában, a két évfolyamon együttesen. Gyakorlattá vált, hogy az első félévben az iskola, a második félévben a szülők fizetik az úszásoktatást. 

A többi évfolyamokon a mindennapos testnevelés keretében az iskolában vagy az iskolán kívül szervezett térítésmentes úszásoktatás szervezése csak lehetőség az iskola számára, mint a lovaglás, az evezés vagy a vívás, ha az iskola fenntartója finanszírozza a költségeket.

Ugyanakkor a szülőknek nincs lehetőségük, hogy önként átvállalják tanítási időben, iskolán kívüli szervezett úszásoktatás költségeit az illegálisan beszedett osztálypénzből, mert az megveszegetésnek minősülhet.

A szülői közösség hangadó tagjai nem kényszeríthetik szülőtársaikat, hogy az általuk befizetett osztálypénzből finanszírozzák a mindennapos testnevelés keretében, tanítási időben (délelőtt) szervezett térítésmentes úszásoktatást, nyelvoktatást, vagy más tanórai foglalkozást.

Az állami fenntartású iskola nem fogadhatja el az osztály szülői közösség ajánlatát, hogy fizetik a tanórai foglalkozásokat, mert az megvesztegetésnek és normatíva csalásnak minősülhet.

Csak a magániskolák kérhetnek térítési díjat az általuk biztosított oktatási szolgáltatásokért.

Az 1-2. évfolyamokra vonatkozó kerettantervi előírások az 51/2012. EMMI rendelet szerint

„Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban az 1-2 évfolyamokon.”

Az éves órakeret összesen 30 óra.

Az úszásoktatás 1–2. évfolyamokon helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait – különös tekintettel az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekre – az úszás óraszámával meg kell növelni.”

Tehát az 1-2. évfolyamokon a 30 óra úszásoktatás csak lehetőség.

Értelmezésünk szerint az 1-2. évfolyamokon az úszásoktatásra évi 30 óra fordítható, de megszervezése nem kötelező az iskola számára, csak lehetőség! Az iskola döntésén és a fenntartó engedélyezésén múlik, hogy évfolyamonként hány testnevelési órát biztosítanak úszásoktatásra, lehetőség van kevesebb, évi (0-6-10-18) óra úszásoktatást szervezni, de egyáltalán nem kötelező az úszás oktatása ezen a két évfolyamon.

A 3-4. évfolyamokra vonatkozó kerettantervi előírások

„Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban a 3-4. évfolyamokon.”

Az éves órakeret összesen 36 óra.

„Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra biztosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az iskola úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy nem használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a többi tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania.”

Értelmezésünk szerint, tehát a 3-4. évfolyamokon lehetőség van évi 36 óra úszásoktatásra, de csak 18 órában kötelező az úszásoktatás. Az iskola és a fenntartó döntésén múlik, hogyan osztja fel 18 óra időkeretet a 3. és a 4. évfolyamok között, ez lehet évfolyamonként 9-9 óra vagy más arány. Az is lehetséges, hogy az egyik évfolyamon 18 óra úszásoktatást terveznek, a másik évfolyamon egyáltalán nincs úszásoktatás.

Értelmezésünk szerint javasolt táblázat (Egy tanítási évben 36 hét van!)

Tevékenység

1. évfolyam óraszám

2. évfolyam óraszám

3. évfolyam óraszám

4. évfolyam óraszám

Összes óraszám

 

Úszás

lehetőség szerint, de nem kötelező az évi 30 óra felhasználása úszásoktatásra

lehetőség szerint, de nem kötelező az évi 30 óra felhasználása úszásoktatásra

lehetőség szerint, de 18 óra, vagy kevesebb óra kötelező a 3. 4. évfolyamokon megosztva

lehetőség szerint 18 óra, vagy kevesebb óra kötelező a 3. 4. évfolyamokon megosztva

30+36= 66 óra

 

Az 1-2. évfolyamokon a felhasználható éves óraszám 30 óra, a 3-4. évfolyamon az éves óraszám 36 óra. Összesen 66 óra úszásoktatásra van lehetőség az alsó tagozaton. Az iskolafenntartó megteheti, hogy finanszírozza a 66 óra úszásoktatást, de csak 18 óra úszásoktatást köteles finanszírozni.

A szülők nem tehetik meg, hogy átvállalják a tanítási napon, tanítási időben szervezett iskolán kívüli úszásoktatás, korcsolyaoktatás, evezés vagy más szolgáltatás költségeit, mert az normatíva csalásnak minősülhet.

Figyelem!

Kerettantervi előírás nem egyértelmű, ezért zűrzavart okozhat a helyi tantervek elkészítésénél!   

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum