Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Tankönyv 2017.

Az iskolatáska súlya

Nehéz az iskolatáska? Nehezebb, mint az elmúlt tanévben!

Jogszabály értelmében az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről.  Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. [17/2014. EMMI rendelet 30. § (3) bekezdés]

Figyelem!

Ez egy álságos rendelkezés mivel nem csak a tankönyvek súlyát, hanem az iskolatáska, a taneszközök, a tankönyvek és a tornafelszerelés össztömegét kell maximálni. És miért csak az „alsós” kisgyermekekre vonatkozik a tankönyvek súlyának korlátozása?

Nem találtunk olyan iskolát, ahol tájékoztatták volna a szülőket az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről.  

A tájékoztatás elmaradása jogszabálysértés, még akkor is, ha nincs értelme a tájékoztatásnak. Ha mégis volt valahol ilyen tájékoztatás, akkor milyen célból tájékoztatták a szülőket? Hiszen minden tankönyvbe bele van írva, hogy mennyi a tömege, így az órarend alapján a szülők is meg tudják állapítani egy adott osztályban egy adott tanítási napon használni szándékozott tankönyvek össztömegét. De minek? Ettől nem lesz könnyebb az iskolatáska.

A tankönyv használata az iskolában nem kötelező

Nincs olyan jogszabály, amely előírja a tankönyvek használatát. A tanuló nem kötelezhető arra, hogy bevigye az iskolába a tankönyveit! 

.

1. Az általunk megkérdezett tanulók elmondták, hogy náluk egy 45 perces óra úgy telik el, hogy 5-10 percet késik a tanár, ezután 10-15 percig fegyelmez, majd 15-20 percig feleltet vagy dolgozatot irat, a „fennmaradó időben” feladja „leckét”, amit otthon kell megtanulni a tankönyvből.

Akkor minek kell bevinni a tankönyveket az iskolába? Mutatóba? Ezt nevezik színvonalas oktatásnak? Az otthoni tanulást, tanítást kapják az adófizető szülők oktatás-nevelés címén?

Ezért kell a szülőnek együtt tanulnia gyermekével vagy magántanárt fogadni mellé?

A szülőknek kell elérni, hogy gyermekeiknek nem kell becipelni a tankönyveket az iskolába azért, hogy magyarázat helyett a pedagógus azt mondja: „tanuljátok meg az adott tankönyv 30-35. oldalán található tananyagot”. Többre nincs idő!

2. A tankönyvbe történő jegyzetelés, kiemelés, aláhúzás tanítási-tanulási módszer.

Az új rendelkezések szerint a térítésmentesen biztosított tankönyvekbe kártérítési kötelezettség mellett nem lehet beleírni semmit, nem lehet szöveget kiemelni. Akkor minek kell bevinni az iskolába?

3. A jelenlegi gyakorlat szerint, ha a gyermek nem viszi magával az órarend szerint előírt tankönyveket, akkor elégtelen osztályzatot kap mulasztásáért.

El kell érni, hogy a tanuló ne kapjon „elégtelent”, ha úgy gondolja, hogy nem viszi magával a tankönyveket, mert nincs szüksége rá. A gimnazisták már tudják, hogy mit vigyenek magukkal és mit nem.

Figyelem! A velünk együttműködő iskolai szülői közösségek elérték, hogy a munkafüzeten, a feladatlapokon és a segédkönyveken kívül más tankönyvet nem kell becipelni az iskolába a tanulóknak.

A tankönyv használatáról bővebben itt! 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum