Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Tanulók védelme a szakképzésben

Tanulói szakszervezet

A tanulók szervezett védelme 2011. óta nem működik Magyarországon, mivel a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénybe nem került be az alábbiakban idézett a fontos tanulói jogosítvány.

.

A közoktatási törvény (Kt.) 11. § (2) bekezdése szerint:

„A szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon folyó gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt. 18. §, 19. §, 21. §, 22. § (1)–(2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 26–27. §, 102. § (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b)–c) pontja]. A tanuló foglalkoztatására – a szakképzésről szóló törvény eltérő rendelkezésének hiányában – alkalmazni kell továbbá a Munka Törvénykönyve 104. §-ának (1)–(4) bekezdését, 124. §-ának (1) bekezdését, 125. §-ának (1)–(2) bekezdését, 129/A. §-ának (2)–(6) bekezdését, valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A tanulószerződés megkötésekor, az abból eredő jogok és kötelezettségek teljesítésekor az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében – a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint (Mt. 199–202. §) – jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a tanulói jogviszonyt, szakszervezeten a tanulói szakszervezetet kell érteni.”

Az MSZOE érdekvédelmi munkájának egyik eredmény volt, hogy ez a bekezdés bekerült a tanulói jogokról szóló paragrafusok közé anno.

Azt vártuk, hogy a „tanulói szakszervezetek”, hasonlóan a pedagógus szakszervezetekhez képviselni fogják a szakképzésben tanuló diákokat a munkajogi kérdésekben (bérvitákban) és megakadályozzák a kiskorú tanulók az óta is folyó kizsákmányolását, és fellépnek a gyermekmunka megszűntetése ügyében.

Persze a szülők és a szakképzésben tanuló diákok sem ismerték a „tanulói szakszervezet” fogalmát, vagyis fogalmuk sem volt, erről az érdekvédelmi fórumról pedig több „felnőtt” szakszervezet is működtetett „tanulói” szakszervezetet. (Állítólag most is része a működésüknek.)

A szakképző iskolákat nem érdekli, hogy velük tanulói jogviszonyban levő tanulókat, milyen munkajogi sérelem éri a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzésben.

Azóta módosították a Munka Törvénykönyvét is, de természetesen az iskolai rendszerű gyakorlati képzésben résztvevő tanulókra is vonatkoznak mindazon jogok, amelyeket Munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére, különös tekintettel a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezésekre.

Tanulói szakszervezetet működtetet a MAGYAR KÖZOKTATÁSI és SZAKKÉPZÉSI SZAKSZERVEZET (MKKSZ)

Érdeklődni lehet MAGYAR KÖZOKTATÁSI és SZAKKÉPZÉSI SZAKSZERVEZET központi irodájában Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 34. III/5. Telefon: 06-1-216-9813, 06-1-216-8134

Szülők ébresztő!

Oda kellene figyelni a szakképzésben tanuló kiszolgáltatott gyermekeikre!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum