Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Nyitóoldal: Szakképzési ösztöndíj 2017

A tanulmányi ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a köznevelési intézmény vagy szakképzési centrum végzi.

A nevelési-oktatási intézmény a tanuló részére az ösztöndíjat fizetési számlára történő átutalással folyósítja. Ha a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének vagy gyámjának a fizetési számlájára lehet folyósítani.

(A nevelési-oktatási intézményt az ösztöndíj folyósításából eredő többletfeladatai ellátására és az ezzel összefüggésben felmerülő költségek fedezetére az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelő lebonyolítási díj illeti meg.)

Figyelem!

Ha a nevelési-oktatási intézmény önellenőrzés keretében, illetve valamely más szerv vagy személy (szülő, tanuló) jelzése alapján megállapítja, hogy nem folyósított ösztöndíjat az arra jogosult tanuló részére, köteles haladéktalanul intézkedni az ösztöndíj folyósítása érdekében.

Az ösztöndíj folyósításának határideje

A 252/2016. Kormányrendelet 5. § (3) bekezdés szerint: A nevelési-oktatási intézmény az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló részére azzal az eltéréssel, hogy az adott félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra. A július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra. Tehát a nyári szünetidejére járó ösztöndíjat előre kifizetik a tanu

Figyelem!

A rendelet szerint „az adott félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra”

Jogszabály értelmében, az első félévben az ösztöndíj kifizetésének határideje 2016. október 28. volt.

A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tartott. A második félév tehát január 22-én kezdődött.

Ha január 28-ig folyósították a havi ösztöndíjat, akkor a  második félév második hónapja március, tehát az ösztöndíjat március 28-ig kell kifizetni!

Figyelem!

Mulasztást követet el az iskola, beiratkozáskor vagy az első tanítási napon nem tájékoztatja a tanulókat az ösztöndíj kifizetésének szabályairól, többek között arról, hogy csak utólag márciusban kaphatják meg a februári ösztöndíjukat.

Az nem vigasztalja a gyerekeket, hogy a tanév végén előre kifizetik számukra a júliusi és augusztusi ösztöndíjukat.

Mit tehet a szülő, ha gyermeke nem kapta meg határidőre az esedékes tanulmányi ösztöndíjat

Sérti a tanulók emberi méltóságát egy olyan rendelet, amelyik az ösztöndíj elvonásával súlyosan veszélyezteti a tanulók kollégiumi megélhetését, étkeztetését, iskolába való utazását.

Ha a jogszabály értelmében az iskola csak március 28-án tudja kifizetni az esedékes ösztöndíjak összegét, akkor a Kormányrendeletet felül kell vizsgálni!

Mit érezne a jogalkotó köztisztviselő, ha két hónapig nem kapna fizetést? Sztrájkolna? Tüntetne? Éhezne?

Javaslat szülőknek

Ha a tanuló az adott hónap 28-áig nem kapja meg az ösztöndíját, akkor a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz (NSZFH) kell fordulni panasszal.

A szülői panaszt (bejelentést) írásos kérelem formájában kell elküldeni az alábbi címre:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

1089 Budapest

Kálvária tér 7.

Dr. Kanzsalics Eszter Főigazgató részére

Figyelem!

A biztonság és a nyomaték kedvéért a levelet térítvényesen küldjék el a Főigazgatónak a hivatal fenti címére.

Ezzel egy időben az osztondij@nive.hu e-mail címre és a 1437 Budapest, Pf: 760. postafiókra is.

Háromszoros biztosíték és figyelmeztetés.


Itt található egy levélminta, amelyet némi kiegészítéssel (javítással) felhasználhatnak kérelműkhöz:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

1089 Budapest

Kálvária tér 7.

Dr. Kanzsalics Eszter Főigazgató részére

Tárgy: ………………………... szülő kérelme a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj folyósításának elmaradása ügyében.

Tisztelt Főigazgató Asszony!

Alulírott ………………………….kérem, hogy gyermekem ……………………………, aki a …….. Szakképzési Centrum …….. ….. Szakgimnáziuma Szakközépiskolája Szakiskolája és Kollégiuma

 … osztályos tanulója, hogy a számára járó tanulmányi ösztöndíj azonnali kifizetéséről intézkedni szíveskedjék. (Gyermekem …………………..hiány-szakképesítést tanul.)

Az ösztöndíj elmaradása és késedelmes kifizetése súlyosan veszélyezteti kiskorú gyermekem kollégiumi megélhetését és az iskolába történő utazása is veszélybe került.

Indoklás

Gyermekem eddig rendesen kapta a tanulmányi eredményének megfelelő ösztöndíjat az iskola felől, ám február 28-án mindenféle előzetes bejelentés és hivatkozás nélkül, röviden annyi tájékoztatást kaptak csak a tanulók, hogy ebben a hónapban nem kapnak ösztöndíjat, majd március végén duplán kapnak.

Kérem, legyen kedves tájékoztatni arról, hogy megteheti-e előzetes bejelentés nélkül ezt az iskola a gyerekekkel?

Gyermekem testi és érzelmi biztonságának veszélyetetése miatt kérem szíves intézkedését az ösztöndíj azonnali kifizetés érdekében.

Válaszát és intézkedését előre is nagyon köszönöm!

Komló, 2017. március „  

Tisztelettel:

 

 

                                                                                                            …………………………szülő

                                                                                    

                                                                            Levélcím

                                                                          E-mail:

                                                                           Telefon:

 

Tisztelt Szülők!

A levelet térítvényesen küldjék el a Főigazgatónak és a hivatal fenti címére.

Ezzel egy időben az osztondij@nive.hu e-mail címre és a 1437 Budapest, Pf: 760. postafiókra is.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum