Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Fő menü: Szülői értekezlet tematikája

Írásos „útmutató” szülői értekezlethez

(Iskoláktól átvett és kiegészített anyag)

Útmutató (tájékoztatás) tartalma lehet többek között:

Tájékoztatás a reggeli ügyeletről

Iskolánk reggel 6 órától várja azokat a tanulókat, akiknek elsősorban szüleik korai munkakezdése miatt a szokásos 7:30-as iskolanyitás előtt felügyeletet igényelnek. A reggeli ügyelet mind az alsó, mind a felső tagozat számára nyitva áll. Az ügyelet alatt a gyerekek játszanak vagy készülnek az órákra.

A reggeli ügyelet helye ………...............………

 

Figyelem!

Jogszabály értelmében szülői igény esetén az iskola köteles reggeli kisétkeztetést biztosítani a tanulóknak.

Az egésznap nyitva tartó általános iskola

„Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.” [Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (2) bekezdés]

Figyelem!

Az egész nap nyitva tartó általános iskola intézményének bevezetésével okafogyottá vált „napközi” elnevezés.

Az általános iskola beiratkozásnál, vagy tanévkezdés előtt, legkésőbb az első szülői értekezleten, köteles a tanulókat és a szülőket írásban, illetve szóban tájékoztatni, azokról a szabályokról, amelyeket a szülőknek és a tanulóknak be kell tartani a 16 óráig - a szülő kérésére 17 óráig - tartó iskolai foglalkozásokon.

A nevelési-oktatási intézmény köteles a szülő írásbeli nyilatkozatát beszerezni, hogy kiskorú gyermeke számára igénybe kívánja-e venni a délutáni nem kötelező foglalkozásokat, vagy él a felmentés lehetőségével.

A délutáni foglalkozásokon minden tanuló köteles részt venni, ha a szülő nem kéri gyermeke felmentését. Ha a tanuló kikérés nélkül marad távol a délutáni foglalkozásról, akkor fegyelmi vétséget követ el, de a hiányzás nem minősül igazolatlan mulasztásnak.

Javaslat a délutáni foglalkozás ütemezésére

A délutáni foglalkozásokon a pedagógusok általában legalább két osztályból érkező gyerekeket gyűjtenek egy csoportba. A csoportok egy előre kijelölt tanteremben gyülekeznek minden nap, a tanítási órák után.

 Programjuk:

 • gyülekezés
 • ebéd
 • tanulás (felzárkóztatás, tehetséggondozás)
 • játék, sport (lehetőség szerint az iskolaudvaron)
 • uzsonnázás

Részletes információ az egésznap nyitva tartó általános iskoláról itt található!

Tanulószoba a középfokú iskolákban

A középfokú iskolának lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók a tanórák után az intézményen belül felkészüljenek a következő napok tanóráira. Tanári felügyelet és segítség mellett tanulhatnak és oldhatják meg a házi feladatot..

A tanulószoba látogatásáról haladási- és létszámnapló készül, így a pedagógusok és a szülők is megbizonyosodhatnak arról, hogy gyermekük mikor volt jelen.

A tanulószoba látogatása nem kötelező, de néhány tudnivalót érdemes megismerni:

 • a szülő kérheti az iskolát és kötelezheti gyermekét, hogy járjon a tanulószobára
 • pedagógusaink kérhetik a szülőket és javasolhatják nekik, hogy gyermekük részt vegyen a tanulószobán
 • az a gyermek, aki tanulószobára jár, rendszeresen kell, hogy járjon; csak betegség, kikérő vagy szülői kérés esetén lehet hiányozni
 • a szülő kérheti, hogy gyermeke milyen gyakorisággal és meddig járjon a tanulószobára
 • a tanulószoba 12:45  és 15:45 óra között várja a tanulókat pl. a 6-os tanteremben

A tanulószoba pedagógus beosztása a 2016-3017. tanév első félévében:

 • Hétfő: …………………….. (tanár neve)
 • Kedd: ……………………..
 • Szerda: ……………………
 • Csütörtök:…………………
 • Péntek:……………………..

Fogadóórák

Időpontja: általában minden hónap második szerdája 17:00

Helye: kérjük, hogy a portán érdeklődjön, hogy melyik pedagógust hol találja

Célja, tartalma, menete:

 • személyes találkozás a pedagógusokkal
 • egyéni tájékoztatás gyermekükről a szülők részére
 • magatartási, szorgalmi, tanulmányi problémák megbeszélése
 • előre megbeszélt egyéb témák megbeszélése

A fogadóórák látogatása nem kötelező, de ajánlott minden szülő számára.

Abban az esetben javasoljuk, ha a szülők érdeklődnek gyermekük előremenetéről, vagy ha valamelyik pedagógus szóban vagy írásban (az ellenőrzőben) ezt kérte. Amennyiben valamelyik pedagógus kezdeményezi a fogadóórán való megjelenést, javasolható, hogy a szülő tisztelje meg a pedagógust jelenlétével, hiszen ezekben az esetekben általában fontos közölnivalója és megbeszélnivalója van a pedagógusnak gyermeke előrehaladásával kapcsolatban. Amennyiben a fogadóórán nem tud megjelenni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a pedagógussal.

Étkeztetés befizetése

Iskolánkban jelenleg a következő étkezési lehetőségeket választhatja gyermekének:

·         általános iskolában: tízórai, ebéd, uzsonna

·         középfokú iskolában: ebéd

A befizetés helye: tanári folyosó első ajtó: …………………………élelmezésvezető, vagy iskolatitkár (pedagógus nem kezel pénzt az iskolában)

A választható étkezési lehetőségek árai (2016. szeptember 15-től érvényes díjak) a következő sorokban találhatóak. Ennek segítségével könnyen kiszámolhatja, hogy az adott hónapban mennyibe fog kerülni az étkezés. Kérjük, ne felejtsenek el számolni az ünnepnapokkal, munkanap-áthelyezésekkel valamint a tanítási szünetekkel.

Háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna): ……Ft/nap (50%-os térítési díj: ……...Ft/nap)
Ebéd:….. Ft/nap (50%-os térítési dí: …Ft/nap) 

Kedvezményes étkezési jogosultságnak feltételeiről érdeklődjenek iskolánkban.

A befizetések időpontjai a 2016/2017. tanévben első félévében, pl.: 
2016. szeptember 2. (Pótbefizetés: szeptember 2-5.)
2016. szeptember 14-15. (Pótbefizetés: szeptember 21-22.)
2016. október 12-13. (Pótbefizetés: október 19-20.)
2016. november 16-17. (Pótbefizetés: november 23-24.)
2016. december 7-14-15. (Pótbefizetés: 2017. január 4.)

A tanuló a fenti időpontokon kívül bármikor bejelentheti az iskolai étkeztetés igénybevételét, de csak a bejelentést követő második naptól kezdve vehet rész az étkeztetésben.

Visszatérítés szabálya: Az étkezési díjat vissza kell fizetni, ha a tanuló 1 nappal korábban bejelenti, hogy nem veszi igénybe, vagy nem tudja igénybe venni az étkeztetési szolgáltatásokat.

Felhívjuk a szülők figyelmét, amennyiben fizetési nehézségeik vannak akkor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (4) bekezdésére hivatkozva, a tanuló nevében részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást kérhetnek.  

Az iskolában működik az EU tej akció, gyümölcs akció. A tanulók naponta 0,25 l tejet kapnak térítésmentesen.

A könyvtár

Iskolánk könyvtára minden tanulónk előtt nyitva áll. Megtalálhatóak itt a kötelező és ajánlott olvasmányok, valamint sok kedvenc ifjúsági regény. Hobbikkal kapcsolatos könyvek, albumok, nyelvkönyvek is kölcsönözhetőek. A könyvtárból kikölcsönzött könyveket a megadott időben kérjük visszahozni. 
A könyvtár nyitva tartása:
Minden nap vagy kedd 13:00-15:00

Védőnő, orvosi vizsgálatok

Minden tanévben több alkalommal vesznek részt a gyerekek különböző orvosi vizsgálatokon. Fejbőrüket rendszeresen ellenőrzik, de testük fejlődését is nyomon követi az iskolaorvos. Magasság- és súlymérés, látásvizsgálat szerepel a vizsgálatok között. A kötelező oltásokat is itt kapják meg a gyerekek. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra.

A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelésórákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától függően - nem kell végrehajtania.
Az orvos előírása alapján a tanuló gyógytestnevelésre köteles járni.

Iskolaorvos címe, elérhetősége: ………………  (fogadóórája: pl. hétfőtől, péntekig 13:00 - 15:00)

Védőnőnk címe, elérhetősége: ………………..(fogadóórája: pl. szerdánként 13:00 - 15:00)

Iskolafogászat

Tanulóinkat minden évben iskolafogászatra visszük, ahol a gyerekeket nyilvántartásba veszik és javaslatot tesznek a szükséges beavatkozásokra. Ezekre már nem az iskola viszi a gyerekeket, a kezeléseket egyénileg kell intézni.

És így tovább szükség szerint!

 

 

 
Írásos útmutató szülői értekezlethez

Meghívó szülői értekezletre

Virtuális szülői értekezlet


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum