Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Szülői értekezlet tematikája

Meghívó szülői értekezletre (minta)

Tisztelt Szülők!

Kérem, fogadják el meghívásomat tanév eleji első szülői értekezletre, ahol sok fontos információhoz juthatnak gyermekük iskolai neveléséről és oktatásáról.

Tájékoztatom Önöket, hogy a törvényesen működő állami fenntartású iskolában az ebédpénzen kívül, más pénzbefizetés kötelezettségük nincs. Az iskola területén osztálypénz szedése tilos.

Időpont: minden tanév szeptemberében és februárjában (lehetőleg munkaidő után, vagy szombaton)

Helye: az iskola, az osztály saját tanterme

Célja, tartalma:

·   az osztály szintű Szülői Szervezet vezetőségének megválasztása vagy megerősítése,

·   tájékoztatás az iskolát, osztályt érintő tudnivalókról, az új köznevelési rendszabályok végrehajtásáról,

·   tanulmányi követelmények ismertetése és a tanulói teljesítmény értékelésének és minősítésének szabályai (az osztálynapló és az ellenőrző könyv)

·   a házi feladat készítésének szabályai,

·   az iskolai hiányzások igazolása az igazolatlan mulasztások következményei

·   a pedagógiai programban előírt vagy ahhoz kapcsolódó iskolán kívüli programok ismertetése

·   az iskolai tankönyvellátás, és tankönyvtámogatás rendjének ismertetése

·   a tanulókat érintő büntetőjogi rendelkezések

·   jogorvoslati lehetőségek

·   kommunikáció a szülők és az iskola között

A szülői értekezleten minden szülő megjelenésére számítok, mivel fontos tudnivalókat ismertetünk, kérdésekben döntünk.

Amennyiben mégsem tudnak részt venni a szülői értekezleten kérem, tanulmányozzák a szülői értekezletről készült jegyzőkönyvet.

Kelt:                                                                 Tisztelettel:

                                                                             osztályfőnök

Mellékletek:

Útmutató (nem miden szülő szereti, ha kezébe nyomnak egy papírt, de célszerű)

Házirend (akkor is, ha fent van az iskola honlapján)

Szórólap az iskolai Szülői Szervezet működéséről (a szülői értekezlet legfontosabb része)

 

 

 
Írásos útmutató szülői értekezlethez

Meghívó szülői értekezletre

Virtuális szülői értekezlet


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum