Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankönyv 2017.

A tankönyvekkel nem lehet üzletelni!

A tankönyvnek csak egy - iskolai terjesztési - ára van.

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése állami közérdekű feladat, amelyet a „Könyvtárellátó” (Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) lát el.

Törvény értelmében a Könyvtárellátó (KELLO) köteles biztosítani, hogy a tanuló - az egész tanév során - legfeljebb a tankönyvjegyzékben feltüntetett legmagasabb fogyasztói áron (un. iskolai terjesztési ár) jusson hozzá a tankönyvhöz.

Jogszabály értelmében az iskolák csak a tankönyvjegyzéken található tankönyveket rendelhetik meg tanulóik számára.

Szülők panaszolják, hogy a KELLO üzleteiben és a tankönyvkiadók boltjaiban 25-50 % kiskereskedelmi felárat kérnek az –- ott vásárolt tankönyvekért. Az iskolák által „többlet tankönyvek” vásárlásra kényszerített ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól is! Ez nyilvánvaló árdrágítás.

Véleményünk szerint a tankönyvekkel nem lehet üzletelni, az „iskolai terjesztési árat” nem lehet kiskereskedelmi haszonkulccsal növelni.

Ha a tanuló elveszti tankönyvét, vagy úgy gondolja, hogy egy másik tankönyvből jobban tanulhat, vagy a szülő még egy „garnitúra” tankönyvet kíván vásárolni az „ingyenes tankönyvek” mellé, hogy gyermeke beleírhasson, kiemelhesse a számára fontos részeket, a KELLO köteles iskolai terjesztési áron (felár nélkül) biztosítani a tankönyveket a tanév során.

Az iskolaváltó (osztályváltó) tanulóknak is az "iskolai terjesztési" áron kell a tankönyveket biztosítani. Az előző iskolában megrendelt, kifizetett és átvett tankönyveket a KELLO köteles visszavásárolni, illetve kicserélni, ha azt a tanuló nem használta.

Szülői panasz az is, hogy a KELLO magas (sokszor a tankönyv árát is meghaladó postaköltséget számol fel a KELLO web-áruházban megrendelt tankönyvért

Álláspontunk szerint szállítási költség nem kérhető, mert a KELLO részére biztosított többmilliárdos „terjesztési jutalék” tartalmazza a szállítási költséget is.

Figyelem! Figyelem!

Az új rendelkezések szerint a tankönyvek árát a szülőnek csak akkor kell kifizetni, ha gyermekeik az iskolában – az első tanítási napon - átvették a tankönyveiket.

A befizetési határidő: 2017. szeptember 15.

Ha szülő nem fizeti ki tankönyvek ellenértékét (csekket), az iskola akkor is köteles átadni a tanuló nevére megrendelt tankönyveket szeptemberben.

A tanulásban való akadályozásnak minősül, ha az iskola nem adja át a tankönyveket azonnal a tanulónak.

A tankönyvek átadását semmilyen indokkal nem lehet megtagadni!

Ha a szülő azért nem tudta gyermeke tankönyveit kifizetni, mert éppen nem volt elég pénze, akkor az iskolának fel kell ajánlani az utólagos fizetést, vagy részletfizetési kedvezményt. [Nkt. 46. § (6) bekezdés]

Ha a tankönyv kifizetés a család anyagi helyzete miatt lehetetlenné vált, akkor az iskola igazgatójának kezdeményezni kell a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a fenntartónál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. (2014/17. EMMI rendelet)

A kiszállított tankönyvek átvétele az iskolában

Az új terjesztési rendszer biztosítja, hogy a tanulóknak nem kell megszakítani a vakációt, nem kell augusztusban bemenni az iskolába a tankönyvkiosztás miatt.

Az iskola által megrendelt és a KELLO által a tanuló nevére kiszállított tankönyveket egyszerűen le kell letenni a tanuló asztalára  az első tanítási napon.

A tanulók nevére érkező tankönyvek átvételéért az iskola felel nem a tanuló. Ha az iskola által megrendelt takönyvcsomagból hiányoznak tankönyvek vagy sérülten érkeznek az iskolába, akkor az iskolának kell reklamációt benyújtani a KELLO- hoz, nem a szülőnek.

Az elmúl évben beérkezett szülői panaszok szerint az iskolák többsége áthárította a reklamáció felelősségét a szülőkre, akik nem tudták bizonyítani a hiányosságokat, ezért kénytelenek voltak sokszor „bolti feláron” megvásárolni a hiányzó vagy elcserélt vagy sérült tankönyveket.

Figyelem!

Az új terjesztési rendszer egyik előnye, hogy az iskolának nem kell a tankönyvek árát beszedni Az ebédpénz beszedésén kívül az iskolában nincs pénzkezelés.(Nincs lehetőség visszaélésekre.)

 
A tankönyvtámogatás igénylése

Az iskolatáska súlya

Tankönyvkiosztás szabályai

Könyvtárellátó (Kello) üzleti levele Szülőknek

A tankönyv használata nem kötelező

Tankönyv kiválasztás, rendelés és átvétel

Tankönyv az általános iskola 1-2-3-4 évfolyamain

A tankönyv tulajdonjoga

A tankönyv ingyenessége nem évül el

A tankönyvekkel nem lehet üzletelni


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum