Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Óvoda 

„Falusi” Óvodák újraindítása

(egy település egy óvoda)

A köznevelési törvény hatályos rendelkezése szerint:  „Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, óvoda esetében a települési önkormányzat, alsó tagozat esetében a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról.” [Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 89. § (1) bekezdés]

Ha egy településnek nincs saját óvodája, akkor a helyi lakosok gyermekeit egy másik település óvodájába kell járatni, pedig a törvény lehetővé teszi, hogy minden településen legyen óvoda, ha a szülők igénylik.

A szülőkön múlik, hogy a kistelepülési óvodákat újra megnyissák és a gyermekeknek ne kelljen aránytalanterhet vállalni, ha teljesíteni akarják óvodakötelezettségüket.

Sajnálatos, hogy a szülők nem tudnak erről a fontos jogosítványukról.

Igényeljék az újraindítást! 

A szülői igény bejelentésének módja

1. Ha a településen van nyolc olyan kisgyermekes szülő, aki szeretné, hogy a lakóhelyén (helyben) kapja meg gyermeke az óvodai köznevelési közszolgáltatást, akkor írásban jelentsék be igényüket a helyi önkormányzat jegyzőjénél.

2. Ha a helyi önkormányzat képviselő testülete egyetért a szülők (helyi lakos, választópolgárok) kérésével, akkor beadja az óvodaalapítási kérelmét az Oktatási Hivatalhoz és megnyitja a helyi óvodát.

3. Ha a települési önkormányzat elutasítja a szülői kérelmet, mert nem akar gondoskodni az óvodai nevelés helyben történő ellátásáról, akkor a Kormányhivatalhoz kell fordulni törvényességi kérelemmel.

Az helyben működtetett óvoda népességmegtartó ereje egyértelmű!

Számtalan kistelepülés mégis úgy szabadult meg az óvoda működtetés és  fenntartás költségeitől és a velejáró munkától, hogy megszüntette a helyi óvodát, vagy társulva a környező településsekkel közösen működtettek egy óvodát. Nem törődve azzal, hogy a helyi lakos szülőknek és a kisgyermekeknek aránytalan terhet vállalva, korán kell kelni, több kilométert kell utazni, hogy elérjék az kötelező óvodát.

Van olyan település, ahonnan több mint 50 gyermek utazik oda-vissza akár több órát eltöltve a közlekedéssel, mert a helyi önkormányzat spórolni akart a helyi lakosok gyermekeinek óvodáztatásán.

Sok szülő döntött úgy, hogy inkább átköltözik az óvodai nevelést biztosító településre. Ennyit az népességmegtartó erejéről.

A „népvándorlás” sem érdekelte az önkormányzatokat. Vajon miért nem? Valami „stiklinek” kellett itt lennie? Kevesebb lakos, kevesebb gond?

Politikai előzmények

A 2010. évi kormányváltásnál választási ígéret volt, hogy minden településen legyen óvoda és 1-4. évfolyamos kisiskola.

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény Koncepciója szerint: Minden településen, ahol ezt legalább nyolc szülő igényli, működnie kell egy óvodának és egy alsó tagozat feladatait ellátó kisiskolának vagy tagiskolának.

A Koncepciót a Kormány 2011. augusztus 31-én elfogadta, szeptember 28-án megerősítette.,amelynek alapján a fent idézett szöveg bekerült az új köznevelési törvénybe, de a szülők semmilyen tájékoztatást nem kaptak erről a fontos szülői jogosítványról.

Az új helyzet elemzése

Folytatjuk….

 

 
Óvodai Szülői Szervezet működési szabályzata

Szakértői vizsgálat eljárásrendje 2020.

Óvoda nyitva tartás

Iskolaérettség fogalma

Óvodai alapprogram

Nyolc fős óvoda minden településen

Óvodai szülői szervezet gazdálkodása

Óvoda régen (2014-2015. nevelési év)

Óvodavezető feladatai

Óvodavezető "választás"

Óvodai szakvélemény beiskolázáshoz

Óvodai csoportlétszám és a csoport beosztás szabályai

Óvodai gyermekbántalmazás

Óvodai közzétételi lista

Beiratkozás a körzeti óvodába

Óvodai munkaterv

Anamnézis

Óvodai hiányzás


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum