Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankönyv 2017.

A tankönyv használata nem kötelező!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a tanuló köteles tankönyvből tanulni!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a szülő köteles a tankönyveket megvenni!

Nincs olyan jogszabály, amely előírja, hogy a tankönyvet be kell vinni az iskolába!

A tankönyvek célja

A tankönyvek célja, hogy a tanuló olyan kiegészítő információkhoz jusson az adott tantárgyból, amelyet felhasználhat tanulmányai során.

Álláspontunk szerint a tanuló beszámoltatása (feleltetés, dolgozatírás) és értékelése során a tankönyv tartalmának ismeretét nem lehet számon kérni! 

Nem a tankönyvet kell megtanítani, hanem az iskola helyi tantervében meghatározott tananyagot!

A pedagógus feladata, hogy a központi kerettanterv alapján készített helyi tantervet feldolgozza, tanmenetet, óravázlatot készítsen, és az órarendben található óraszám keretében elmagyarázza (megtanítsa) az előírt ismeretanyagot.

Módszertani szabadság

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit megválassza. [Nkt. 63. § (1) bekezdés b) pont]

Sajnálatos tény, hogy a pedagógusok többsége nem készít tanmenetet, mivel az iskolák tantárgyanként és évfolyamonként - mintegy szakmai mankóként -készen kapják az általuk választott – és a szülőkkel megvásároltatott - tankönyvekhez a tankönyvkiadók által az adott tankönyvhöz készített "szájbarágós" tanmenetet.

Módszertani szabadság jelenleg azt jelenti, hogy a pedagógus kiválaszthatja az a tankönyvet, amelynek nevelés-oktatás módszerét és a hozzá kapcsolódó tanmenetet alkalmazni fogja.

Tehát az adott tantárgy oktatásának módszerét a tankönyvkiadó által fizetett tankönyvíró határozza meg.

Ahány tankönyv annyi módszer!  

Részlet egy professzionális tanmenetből (magyar nyelv és irodalom 1. osztály) itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=512&v=marad&fid=89&hol=bal

A pedagógusok világnézeti szabadsága

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót. [Nkt. 63. § (1)bekezdés d) pont]

Ha a pedagógus az általa választott tankönyvet tanítja meg a tanulókkal, akkor a tankönyvíró világnézetét és értékrendjét közvetíti a tanuló felé, nem a sajátját.

A tankönyvválasztás joga

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket. [Nkt. 63. § (1)bekezdés c) pont]

Egy kiadó egy tanterv, egy tankönyv

Az iskolai tankönyvellátás megújulásának egyik fontos része az egy kiadó egy tanterv, kettő tankönyv koncepció alkalmazása.

A pedagógus autonómia részét képező módszertani szabadságnak csak akkor van értelme, ha a pedagógusok nem a tankönyvet tanítják meg a tanulóknak, nem tankönyvben található ismereteket követelik meg a tanulóktól, nem a tankönyvben előírt nevelési-oktatási módszereket alkalmazzák és nem a központilag meghatározott értékrend és világnézet szerint nevelik, oktatják a tanulókat.

Az nyilvánvaló, hogy a pedagógus tankönyvválasztáshoz való joga ugrott!

Egy tankönyv egy világnézet, egy módszer!

Figyelem!

A szeptemberi szülői értekezletek célja nem a pénzgyűjtés, hanem az adott évfolyamra előírt tanulmányi követelmények és a tanmenetek bemutatása szülőknek, hogy megismerjék a sokszor megtaníthatatlan mennyiségű tananyagot, amelynek ismerete gyermekük magasabb évfolyamra lépésének feltétele.

 
A tankönyvtámogatás igénylése

Az iskolatáska súlya

Tankönyvkiosztás szabályai

Könyvtárellátó (Kello) üzleti levele Szülőknek

A tankönyv használata nem kötelező

Tankönyv kiválasztás, rendelés és átvétel

Tankönyv az általános iskola 1-2-3-4 évfolyamain

A tankönyv tulajdonjoga

A tankönyv ingyenessége nem évül el

A tankönyvekkel nem lehet üzletelni


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum