Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tanulói jogok, tanulói státus

Tanulói kompetenciák Németországban

A kö­zelmúltban a Német Szövetségi Szakképzési Intézet egy felmérést végzett a munkaadók elvárásaival kapcsolatban.

A megkérdezettek több mint 80 %-a szerint a szakmatanulásra való alkalmasság kritériumai közé a következők sorol­hatók:

megbízhatóság, a tanulási szándék, felelősségtudat, koncentrá­ciós képesség, kitartás, a szám­tani alapműveletek ismerete, fejszámolási készség, gondosság, másokra tekintettel lenni, tole­rancia, az önkritikára való képesség, konfliktuskezelő képesség, alkalmazkodó készség, illetve az üzemi hierarchiába való beilleszkedés képessége.

A megkérdezettek 50-79 %-a szerint:

a problémamegoldó képesség, a rugalmasság, a frusztrá­ciótűrés, a pszichikai terhelhetőség, a százalékszámítás, a kommunikációs készség, a tájéko­zottság a szakmákról, az önállóság, a szóbeli kifejezőkészség, csoportmunkára való készség, önbizalom, a helyesírás ismerete is fontos eleme a szakmatanulásra való alkalmasságnak.

A megkérdezettek 30-49 %-a szerint:

a fizikai terhelhetőség, az informatikai alapismeretek, az írásos kifejezés képessége, a hossz-, felszín- és térfogat mértékegységének kiszámításának ismerete fontos.

Figyelem!

A megkérdezettek töredéke emelte ki a kreativitást, vagy az angol nyelv is­meretét.

Az eredményt összegezve megállapítható, hogy a munkaadók számára az alapvető írás-olva­sás, számolás mellett egy sor szociális kompetencia, beállítottság volt a fontos.

Magyarországon mi a helyzet?

Melyek a szakmatanulásra való alkalmasság kritériumai? Hol van ez leírva?

Mi a munkaadók elvárása? Mi a szülők elvárása az iskolai rendszerű szakképzéstől?

Mi az oktatáspolitikai, szakmapolitikai munkaerő piaci elvárás?

Magyarországon memorizálásra (magolásra) épülő „életidegen”, ismeretalapú oktatás folyik, ami nagyon messze áll az alkalmazásképes tudást adó kompetencia alapú oktatástól.

Hogyan teljesítenek az általános iskolából kikerülő szövegértési hiányossággal küszködő, alacsony szintű alkalmazott matematikai műveltséggel, természettudományi műveltséggel rendelkező tanulók a szakiskolában?

Figyelem!

Egyértelmű, hogy a szakmai vizsga követelményeinek teljesítése az elvárás. Akkor nincs baj, hiszem minden szakmunkástanulónak sikerül levizsgáznia.

Itt valami nem stimmel! Funkcionálisan analfabéta gyermekek, hogyan teljesítenek a szakmai vizsgákon? Vagy ők időben kiesnek az iskolarendszerből?

 

 
Tanulói jogok listája

Tanulói tüntetés

Tanulói tulajdonságok fejlesztése

Pozitív tulajdonságok véleményezése

Tanulói kompetenciák Németországban


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum