Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Nyitóoldal: Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)


Késés az iskolából, késés a tanórai foglalkozásokról

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint.

 

A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. [20/2012. EMMI rendelet 51. § (10)].

Késésnek számit, ha a tanuló nem érkezik be az iskolába a házirendben előírt időpontban. Sok iskola előírja, hogy a tanulónak 8 óra előtt 15 vagy 30 perccel korábban kell beérkeznie az osztályterembe.

Figyelem!

Vannak olyan iskolák, ahol bezárják a "kaput" a tanulók előtt, ha nem érkeznek be

időre, és az utcán kell várniuk hidegben, esőben azelső óra befejezéséig.

Ez az intézkedés súlyos törvénysértés, a tanuláshoz való jogkorlátozása. Ráadásul ez a „kizárás” igazolatlan órának minősül, akkor is, ha a tanuló csak öt percet késett.

Hiába tudná igazolni a tanuló az 5-10 perces késését, egy tanóra már

elveszett a számára.

A tanuló késése a tanórai foglalkozásról az óraközi szünet után

Hogyan lehet megóvni az iskolában tartózkodó tanuló testi épségét, erkölcsi védelmét, ha az óraközi szünet után nem megy be a tanórára, és senki sem tudja, hol van, és nem is keresi senki?

Nem megoldás, hogy beírunk egy igazolatlan órát a hiányzónak, aki lehet, hogy kábítószert hatása alatt fekszik egy zugban, „szerelmi életet él valamelyik iskolatársával”, esetleg rosszul lett, vagy öngyilkosságra készül valahol, legjobb esetben csak lóg az óráról. (Tudomásunk van olyan esetről, amikor a tanuló kiugrott az iskola második emeletéről és csak három óra múlva keresték és találták meg súlyosan sérülten.)

Álláspontunk szerint az óraközi szünet után a tantárgyi pedagógusnak minden osztályban névsorolvasást, vagy egy ügyeletes tanuló, „hetes” jelentése alapján létszámellenőrzést kell tartani, ha egyetlen tanuló is hiányzik azonnal „riadót kell fújni” és a távolmaradó keresésére kell indulni.

A tanuló „kikéredzkedése" a tanítási óráról

Ha a tanuló valamilyen indokkal „kikéredzkedik” az óráról (vízivás, WC), akkor felügyelet nélkül marad, ezért sok iskolában tilos az óráról való eltávozás. Vagy egy tanulótársa kíséri ki a tanulót, így már ketten maradnak felügyelet nélkül.

Van olyan iskola, ahol bevezették, hogy a pedagógus telefonon értesíti az erre a célra kijelölt iskolai alkalmazottat, hogy kísérje a tanulót.

Ez az intézkedés súlyosan sérti a tanulók személyiségi jogait!

A pedagógus késése a tanítási óráról

Tipikus példa az iskolai felügyelet elmulasztására a pedagógus késése az óráról (lyukas óra).

Ha pedagógus késik az óráról, és a tanulók felnőtt személy felügyelete nélkül maradnak, akkor a pedagógust munkajogi felelősség terheli, és az iskolafelelős a kieső tanítási idő pótlásáért.

A nem hivatalos tanulói „hetes” szolgálat nem helyettesíti a kötelező pedagógiai felügyeletet. A hetesnek kinevezett tanulót nem lehet felelősségre vonni a lyukasórán történő fegyelmezetlenségekért, balesetért,  hiába írják be a házirendbe a „hetes” kötelességeit.

Figyelem!

Tanulók közötti erőszakos megnyilvánulások (bántalmazás, megalázás, verekedés) többsége az óraközi szünetekben vagy akkor történik, amikor a pedagógus késve, vagy egyáltalán nem megy be az órára. Ez munkajogi kérdés is!

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 165. § (1) szerint:

 Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 

 
Tanulók rendőri bekísérése az iskolába

Késés az iskolában

Hiányzás igazolása a szakképző iskolában

Helyzetértékelés a hiányzások kezeléséről

Szülői igazolás problémája

AZ ISKOLA FELELŐSSÉGE a tanuló hiányzása esetén

Iskolakerülés orvosi okai


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum