Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A táborozási kampány eltereli a figyelmet a helyi önkormányzatok ellátási kötelezettségéről


Az új nemzedék jövőjéért felelős miniszteri biztos úr bejelentette, hogy valamilyen törvény készül a táborozás szabályozásáról. Ha az új nemzedék jövőjéért felelős miniszteri biztos valamit akar tenni a gyermekekért, akkor kezdeményezze a gyermeküdültetés újragondolását, szabályozását  költségvetési támogatását, és gyermeküdülők építését, hogy ne csak a gyermekek 2-3 százaléka „táborozhasson” a vakáció idején.

A gyermekek és a tanulók nyári felügyelete, gondozása, étkeztetése a helyi önkormányzatok kötelező feladata, amelyet iskolai napköziben, óvodában, bölcsődében, napközis táborban, stb. A gyermek napközbeni ellátása ingyenes szolgáltatás, csak az étkeztetésért kérhető térítési díj. Bővebb információ itt található!

Ha az új nemzedék jövőjéért felelős miniszteri biztos akar valamit tenni a vakációzó gyermekekért, akkor kezdeményezzen törvényességi vizsgálatot annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatok ellátják-e a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladataikat.

Tábor vagy luxusüdültetés

Köztudatban a tábor valamilyen sátrakból, barakkokból álló „alacsony komfortú”, önellátó telepet, katonai tábort, úttörőtábort, cserkésztábort, mozgó tábort, állótábor, tanyázást, építőtábort, stb. jelent.

Újabban. az iskolarendszerű oktatásban részt vevő gyermek- és ifjúsági korosztály a turizmusipar üzleti szereplőjévé (fogyasztójává) lépett elő. Az un gyermektáboroztatás profitorientált üzleti vállalkozás, amely elvileg luxusszolgáltatást ígér, heti 20, 30, 50, 100 ezer forintért. A szülők minden áldozatott meghoznak gyermekeik nyári pihenésért, de csak a gyermekek 2-3 százaléka juthat ilyen szolgáltatáshoz.

A táboroztatás a vendéglátás egyik legális formája, amelyeket a különböző rendeletek pontosan szabályoznak, nincs szükség új törvényekre, de szükség van államilag támogatott gyermeküdültetésre.


A szülői felügyelet átadása és a táboroztató felelőssége

Amikor a szülő „beadja” gyermekét valamilyen nyári táborba, akkor átadja felügyeleti jogát is a tábor felelős vezetőjének. Szülői felügyelet "átadás-átvételét" szerződésben kell rögzíteni.

Amikor a szülő jelentkezik a táborba nemcsak azt kezdeményezi, hogy gyermeke számára biztosítsák a szükséges szolgáltatásokat, hanem azt is, hogy ellássák a felügyeletét.

A tábor tulajdonosának feladata a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, a tábor területére történő belépéstől a tábor jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a táboron kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt.

Ha gyermeket valamilyen baleset vagy más sérelem éri, a szülőnek joga és kötelessége megvizsgálni, hogy táboroztató hogyan és milyen minőségben teljesíti gondozói jogviszonyából eredő kötelezettségeit.

Baleset veszély, baleseti oktatás

A táborvezetés felelőssége tehát kiterjed a gyermekek biztonságára a gyermekbalesetek megelőzésére is. Sajnos előfordulhat kisebb-nagyobb baleset, esetleg tragédia is táborozás közben.

Egyértelmű, hogy minden részt vevőt igazolható módon balesetoktatásban kell részesíteni, és minden bekövetkezett eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a működési engedélyt kiadó helyi önkormányzat jegyzőjéhez el kell küldeni. Az esetleges balesetről a szülőt azonnal értesíteni kell!

Vízparti táborok esetén nagyon fontos, annak figyelemmel kísérése, hogy a gyermek tud-e úszni és mennyire.

Kötelező orvosi igazolás, egészségügyi alkalmasság

Szálláshelyen szervezett üdülésen, táborozáson az a személy vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas és azt a szervezett táborozás megkezdése előtt legfeljebb 4 nappal kiállított orvosi igazolással hitelt érdemlően igazolja. Tehát nem lehet előre beszerezni!

Jogszabály értelmében járványügyi szempontból egészségileg az a személy alkalmas „táborozásra”, aki

  • a vizsgálat alkalmával semmilyen akut fertőző betegségben nem szenved,
  • tetű- és rühmentes, valamint
  • az életkorhoz kötött védőoltásokkal rendelkezik, és ezt a védőoltási könyv bemutatásával vagy más alkalmas módon igazolja.

Ha a táborozásban részt vevő személy környezetében az orvosi vizsgálatot megelőző négy héten belül akut fertőző megbetegedés fordult elő, erről az orvost tájékoztatni kell, aki az egészségügyi alkalmasságról szóló igazolást ennek figyelembevételével állítja ki.

A szülő kérheti, hogy az orvos igazolja, ha a gyermeknek olyan egészségügyi problémája van, ami különleges gondozást igényel, pl. allergiás, nem fogyaszthat egyes élelmiszereket, van-e állandó gyógyszere.

Amennyiben azt a tábor jellege indokolja - a vizsgálatot végző orvos igazolja a táborozók fizikai munkára való alkalmasságát is.

 

 Figyelem!

A táborozásokhoz szükséges orvosi igazolást díjmentesen a gyermek iskoláját, óvodáját, kollégiumát ellátó úgynevezett iskolaorvos állítja ki. A nevelési-oktatási intézményben az iskolaorvosi feladatot részfoglalkozás keretében háziorvos (házi gyermekorvos) is elláthatja.

A nevelési, oktatási intézmények a szünidőre is kötelesek megszervezni az iskolaorvosi rendelést, a szolgáltató saját hatáskörben intézkedik a helyettesítésről és a folyamatos ellátásról. Ez alapján az iskolaorvosi ellátás finanszírozása sem szünetel a nyári vakáció idején.

Amennyiben az igazolást a gyermek választott háziorvosa állítja ki, nem iskolaorvosi minőségében, a szolgáltatás térítésköteles (a hatósági ár 6800 forint).

Amennyiben a háziorvos egyben a gyermek iskolaorvosa is, a vizsgálat térítésmentes.

Szóvivő: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-22-53) és Keszei Sándor (06-30/433-87-54)

Az iskola-egészségügy szolgálat feladatairól itt találnak részletes információt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum