Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A tanul joga, hogy „bukása” esetén független vizsgabizottság előtt tegyen javítóvizsgát augusztusban


Amennyiben a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, lehetősége van javítóvizsgát tenni az oktatási hivatal által szervezett független vizsgabizottság előtt.

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti az iskola igazgatójánál, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola igazgatójának ebben a kérdésben nincs mérlegelési joga, tudomásul kell vennie a szülő, illetve a tanuló kérését. A független vizsgabizottság előtt tett tanulmányok alatti vizsga ingyenes.

A független vizsgabizottság lényege, hogy a tanulónak módja és lehetősége van arra, hogy az iskolai környezetből kiszakítva igazolja, rendelkezik-e megfelelő felkészültséggel, meghatározott évfolyam vagy évfolyamok, azokon belül egyes tantárgy, tantárgyak ismeretanyagából. Jogszabály értelmében, a nevelő testület nem akadályozhatja meg, hogy a tanuló független vizsgabizottság előtt tegyen javítóvizsgát akkor sem, ha kettőnél több tantárgyból bukik.

A független vizsgabizottság előtt tett javítóvizsga nem ismételhető!

Az iskola és a szülő közötti konfliktus okai


Gyakori, hogy a szülő és az iskola közötti konfliktus alakul ki a tanuló év végi minősítésének megállapítása miatt.

Az illegális fegyelmezés egyik formája lehet, amikor a rossz magaviselete miatt a tanuló elégtelen osztályzatot kap valamelyik szaktantárgyból évközben. Nyilvánvalóan jogszabálysértést követ el a pedagógus, ha az egyes tantárgy félévi vagy év végi érdemjegyeinek megállapításakor nem a tanuló tényleges tudását, teljesítményét, hanem magatartását értékeli.

A buktatás nem lehet fegyelmező eszköz, vagy a pedagógusbosszú, ha nem kedvelik a tanulót vagy a szüleit. Példa erre az a szülői panasz, amikor egy osztályból tíz tanulót utasítottak javító vizsgára testnevelésből és ott sem engedték át őket, vagy amikor az egy tantárgyból javítóvizsgázó tanulókat a javító vizsgán is megbuktatják. Általános szülői és tanulói panasz az is, hogy az év végén olyan érdemjegyek is bekerülnek az osztálynaplóba, amelyről a tanuló nem is tud, és az ellenőrző könyvben sincs benne.

Sokszor előfordul, hogy az középfokú iskola azért „buktat le” néhány tanulót, hogy az új kilencedik évfolyamon meglegyen az indításhoz szükséges létszám szeptemberben. (Másik véglet, hogy elvtelenül átengedik a nehezebben kezelhető tanulót a nyolcadik évfolyam végén vagy a szakmai vizsgán, hogy megszabaduljanak tőle.)

Sok pedagógus jóindulatú intézkedésnek tartja, amikor azért minősíti a tanulót év végi elégtelen érdemjeggyel, hogy a nyári szünetben kényszerítve legyen az adott tantárgyból való felkészülésre. Ennek a módszernek régen lehetett lehet pedagógiai értéke egyes tanulóknál, de ma már bizalmatlanságot jelent a tanulóval szembeni. Vagy tudja az anyagot vagy nem.

Meg kell menteni a tanulókat a szabálytalan vagy koncepciós, ezért sikertelen javítóvizsgák súlyos következményeitől, az évfolyamismétléstől vagy az iskolából való eltávolítástól (ha már nem tanktelese).  Kevés olyan tanuló van, aki nem tud felkészülni a javítóvizsgára a nyári szünetben, főleg, ha csak egy tantárgyból áll elégtelenre. Nincs az a szülő, aki nem fogad magántanárt vagy más segítséget gyermeke mellé, ha ebbe a helyzetbe kerül gyermeke, mégis megbuktatják a javítóvizsgán, ezért kell igénybe venni a független vizsgabizottság intézményét.

A szülő és a tanuló felelőssége

A független vizsgabizottság igénybevételének lehetősége adott esetben nemcsak a tanulónak és a szülőnek jelent biztonságot. Abban az esetben például, ha a szülő és az iskola között vita alakul ki abban a kérdésben, hogy a tanuló teljesítményének mérése és értékelése az elvárható objektivitásnak megfelelően történt-e, kifejezetten érdeke az iskolának, hogy a tanuló független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Különösen indokolt ez az olyan tanulónál, aki az iskola minden erőfeszítése ellenére saját hibájából, illetve a szülők megfelelő segítőkészségének elmaradása miatt nem tud megfelelő színvonalon teljesíteni.

A tanuló megbukik, ha nem tanul, nem teljesíti az adott évfolyam kimeneteli követelményeit, de nem lehet megbuktatni!

Az iskola tájékoztatási kötelezettsége

Az iskola a közoktatásról szóló tőrvényben megfogalmazott tájékoztatási kötelezettsége kiterjed arra is, hogy felhívja a szülők és a tanulók figyelmet a független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgára. Különösen indokolt, hogy a javító-vizsgára „utasított” tanuló esetén írásbeli értesítést kapjon erről a lehetőségről a szülő és a tanuló. Ez ritkán történik meg!

Sajtószóvivő: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) és Keszei Sándor (06-30/433-8754)

További információ a független vizsgabizottsáról itt található!

Tájékoztatás az iskola az évközi osztályzásról és a félévi, év végi minősítésről itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum