Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Öngyilkos fiatalok. A szülői ház és az iskola felelőssége. Értékválság vagy nemtörődömség?


Statisztikai adatok jelzik, hogy folyamatosan emelkedik - az utóbbi években 200 százalékkal nőtt - a tizenéves öngyilkos gyermek száma, de sokszor kegyeleti okból nem kerülnek nyilvánosságra tragikus esemény indítékai. A látszólagosan fiatalkori öngyilkosságok sztereotip megítélése miatt elterelődik a figyelem a növekvő számú jelenség valódi okairól.

Sokszor a szeretethiány, bizalomvesztés, iskolai kudarc, jövőkép hiánya, magányosság, meg nem értés, érzelem feldolgozás hiánya idézi elő a gyermekek, fiatalok szomorúságát, depresszióját, magatartási problémáját, esetleges erőszakos cselekedeteit. Az iskolai nevelés és a szülői nevelés közötti gyökeres ellentmondás miatt a diákok egyre kevésbé bíznak a szüleik és a pedagógusok nevelési tanácsaiban (módszereiben), inkább korosztályuk véleményét veszik figyelembe, különös tekintettel az internetes kapcsolataikra.

Az iskola felelőssége


Az iskola nem vállal felelősséget a gyermekek, tanulók neveléséért, pedig ott a tanuló egész életére kiható döntéseket születnek. Az iskolai igazságtalanságok sora végtelen: az osztályzatok fegyelmező jellege, az iskolai belső szabályzatinak az iskola által történő megsértése (vagy egyáltalán nincs szabályozva az adott kérdés), ha a tanuló késik az óráról, akkor igazolatlanul mulaszt, ha a pedagógus késik, nincs munkaügyi felelősségre vonás. Általános jelenség az iskola indokolatlan pénzkövetelése, stb.

A diákok egyre nehezebben viselik a szívatást, pedagógus bosszút, a jogszabálysértő intézkedéseket, sokszor a szüleiktől sem kapnak támogatást, mivel a harmadik generációs anyukáknak a nagymamája sem mert bemenni az iskolába, hogy megvédje gyermekét.

Az iskola az ismeretátadó feladatain túlmutató értékátadási, érték közvetítő (nevelő) szerepe alacsony hatékonyságú, és egyáltalán nem kapcsolódik a diákok érdeklődéséhez, értékválasztásához. Sajnos ebben a tekintetben az új közoktatási törvény koncepciója sem hoz változást.

A pedagógusok felelőssége

A pedagógusok szeretnek oktatni, osztályozni, buktatni, de nem vállalnak felelősséget döntéseikért (pl. lehet, hogy eggyel alacsonyabb érdemjegy miatt nem veszik fel a tanulót egy jobb középiskolába vagy egyetemre.) Alulfizetett, saját családi és egészségi problémáikkal küszködő, sokszor „szereptévesztett” pedagógusok által elkövetett lelki és érzelmi erőszak nehezen bizonyítható.  A bíróság sem tud dönteni, amikor kiderül, hogy egy gyermek azért ugrott vonat elé, mert tanára azt mondta neki, hogy „hiába jössz a javítóvizsgára, úgy sem engedünk át”. A jog is különbséget tesz a tanuló- és a pedagógus vétség között, amikor a pedagógus ugyan olyan büntetést kap, ha késsel szúrja meg a diákját (két és félév felfüggesztett), mint a nagykorú lánytanuló, aki a folyamatos zaklatások miatt, négy szem között megütötte tanárnőjét, amelyet adok-kapok követett.

A pedagógus társadalom adós marat valamilyen etikai vagy magatartási kódex megalkotásával, csak saját fájdalmukat hangoztatják, nem a rájuk bízott gyermekek mindenek felett álló érdekét képviselik.

A pedagógus életpálya modell

A szülő felelőssége

Nincs olyan szülő, aki ne tenne meg mindent gyermekéért, de egyre nehezebben igazodnak el a gyorsan változó világban, értékrendszerűk összekuszálódott.

Mit tegyen a munkavállaló, állását féltő, agyonhajszolt szülő gyermeke védelmében? Nevelje gyermekét ősszintességre, és ő maga is legyen őszinte, akkor a rövid idő alatt is egymás bizalmába tudnak férkőzni. Minden esetben védje meg gyermekét az iskolai igazságtalanságokkal és túlkapásokkal szemben. Az sem baj, ha a szülő átveszi nagyobb gyermeke értékrendjét, és általa tud alkalmazkodni a „gyorsan változó világhoz” (lásd számítógép). 

Tulajdonságok fontossági sorrendje, amire nevelni lehet a gyerekeket (kutatási eredmény a  felnőttek és a gyermekek válasza alapján ):

Őszinteség

Talpraesettség, életrevalóság

Jószívűség segítőkészség

Önálló gondolkodás

Jókedv, derű

Az oktatáspolitika és a gyermekvédelem felelőssége

A testi, lelki, érzelmi erőszaknak kitett gyermekek, fiatalok magukra maradnak. Magyarországon nincs igazi gyermekvédelem.

A felnőttek különböző szakmai csoportja folyamatosan sértegeti a 18 éves korukig kiskorú gyermekeket és a továbbtanuló vagy munkába áll fiatalokat: lusták, nem akarnak tanulni, agresszívek, kövérek, satnyák, drogoznak, alkoholizálnak, „főiskolára, egyetemre akarnak járni, ahelyett, hogy szakmát tanulnának”, stb. a szerint, milyen kampányt indítanak, vagy milyen fejlesztési pénzek megszerzésére akarnak pályázni.

A jogalkotók a gyermekek fiatalokkal szemben egyre szigorúbb szankciókat alkalmaznak, A jogalkotásban nincs sok szerepe a megelőzésnek, a gyermek és ifjúságvédelemnek

A gyermekvédelem tűzoltással foglalkozik

A feltöltés tovább folytatódik……

Sajtószóvivő: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253 és Keszei Sándor (06-30/433-8754

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum