Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitott kapukat dönget a testnevelési lobbi, évek óta biztosított a mindennapos testnevelés és az úszásoktatás Magyarországon


Véleményünk szerin az oktatásirányítók sem tudják, hogy évek óta biztosított a mindennapos testnevelés és az úszásoktatás a közoktatásban, csak az iskolafenntartó önkormányzatok másra használják az állami támogatást, és áthárítják a költségeket a szülőkre.

A közoktatási törvény (Kt.), a Nemzeti alaptanterv és a kerettanterv összehangolt rendelkezései alapján nincs sem jogi, sem finanszírozási akadálya annak, hogy akár napi kettő (heti 10) testnevelési óra legyen minden iskolában.

Szó szerint:

„Kt. 48. § (2) bekezdés: Az iskola első-negyedik évfolyamán a helyi tantervbe évfolyamonként legalább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni. A helyi tantervbe – a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének terhére – további egy vagy több testnevelési óra is beépíthető. A többlet testnevelési órákkal az e törvény 52. §-ának (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető.”

„Kt. 52. § (9)363 bekezdés: Az iskola köteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, valamint köteles biztosítani – ha az iskolában legalább négy évfolyam és annak keretén belül évfolyamonként legalább egy-egy osztály működik – az iskolai sportkör működését. A mindennapi testedzéshez szükséges időkeretet a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret terhére kell megteremteni.”

Sok iskola él is a törvény adta lehetőséggel és már évek óta bevezette a mindennapos testnevelést és a 243/2003. évi kormányrendeletben fejlesztési feladatként meghatározott úszásoktatást.

1–4. évfolyam

5–6. évfolyam

Vízhez szoktatás, az úszás technikai alapjai.

Az úszás technikája, egy biztonságot nyújtó úszásnem megtanulása.

A tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás távolságnövelő céllal, kisebb versenyek már jónak nevezhető technikai tudásszint elérése esetén.

     

 

7–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Aerob jellegű különböző távú úszások a jó technikai szint szilárdítása céljával, rövidebb távú versenyek, versengések.

Úszás, aerob-anaerob sprint jelleggel, edzettségtől függő ismétlésszámban, versenyzések.

Vegyes jellegű (aerob-anaerob) állóképességi terhelések futással, úszással, versenyszerű formában is, edzettségtől függő ismétlésszám meghatározásával.

       

Kérdések szülői nézőpontból


Ha biztosított finanszírozott órakeret a mindennapos testneveléshez, és a tartalmi szabályozás is előírja az úszásoktatást, akkor mi a baj?

Miért kell minden héten felvetni ezt a problémát? Miért nem azt ellenőrzik, hogy miért nem tartják be a mindennapos testedzésre vonatkozó szabályokat az iskolák, és hová tűnik az erre a célra biztosított állami normatíva?

Miért nem azt vizsgálják, hogy mennyibe kerül az ingyenes alapszolgáltatásként előírt testnevelési óra keretében megtartott úszásoktatás a szülők számára (belépőjegy, utazási költség, úszómester v. edző díja, fürdőruha, papucs, fürdőköpeny, hajszárítás, stb.)?

Miért a szülőkkel fizettetik meg a testnevelési óra keretében megtartott karate foglalkozás vagy az ingyene iskolai sportköri foglalkozások öltségeit? 

Javaslatok a mindennapos testnevelés, testedzés és iskolai sport presztízsének megteremtésére

1.      El kell olvasni a jogszabályokat, amelyek garanciát nyújtanak a mindennapos testnevelésre és az úszásoktatásra.

2.      Az elemzések után be kell tartani a testi nevelésre vonatkozó a rendelkezéseket.

3.      Nevelőtestületen belül ki kell vívni a testnevelő tanárok tekintélyét.

4.      Fel kell lépni a testnevelés-ellenes tantárgyi lobbikkal szemben.

5.      Minimálisra kell csökkenteni az elmaradt testnevelési órák számát (lyukasórák).

6.      Öt évre visszamenőleg meg kell vizsgálni mire használták az önkormányzati fenntartású iskolák a mindennapos testedzésre biztosított finanszírozott időkeretet.

7.      Meg kell vizsgálni mennyibe kerül a szülőknek az ingyenes testnevelési óra és az esetleges úszásoktatás.

Miért nem tanulnak meg úszni, és miért fulladnak vízbe egyre nagyobb számban nyáron a vakációzó diákok?

A gyermekeknek egyre kevesebb lehetőségük van, hogy víz olyan víz közelébe kerüljenek, mivel a természetes vizek szennyezettek és veszélyesek, strandbelépők (élményfürdők) belépőjegyei ezrekbe kerülnek, a Balaton és a tengerek elérhetetlenek a többség számára, saját úszómedencéje keveseknek van.

Marad az ingyenes iskolai úszásoktatás, ami évtizedes múltra tekinthet vissza, amely sokak erőfeszítése ellenére sem hatékony, mivel a legtöbb helyen nincsenek meg a létesítményi és személyi feltételek.

Nagyra tartjuk a testnevelési lobbi és az úszó lobbi erőfeszítéseit, hogy feltalálták a mindennapos testnevelést és az évtizedek óta működő iskolai úszásoktatást, most megkezdhetik a költségvetési tárgyalásokat a finanszírozási kérdésekről.

MSZOE javaslat:

Be kell vezetni az úszásoktatási normatívát, amely minden olyan tanuló után jár, akit az iskola által szervezett úszó tanfolyamon, legalább "evickélési" szinten megtanítanak úszni.

Továbbá törvénybe kell szabályozni, hogy úszásoktatás címén a szülőktől pénzt kérni nem lehet. A normatívába bele tartozik az úszó felszerelés is.

Könnyű dolga lesz a jogalkotónak, mivel az új állami fenntartású iskolák remélhetőleg nem fogják lenyúlni ezt a normatívát.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum