Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Javasoljuk a szülőknek, hogy középiskolás gyermekeik érdekének védelmére alakítsák meg az Érettségiző Tanulók Szüleinek Országos Egyesületét


Az érettségi előtt álló tanulókat és szüleiket váratlanul érte a felsőoktatási férőhelyek számának csökkentése, a szakterületek, szakok megszűntetése, a felvételi ponthatárok emelése, a hallgatói szerződés bevezetés, a hallgatói jogok szűkítése, stb.

Az új felsőoktatási törvény rendelkezései miatt nagy bajba kerülhetnek középiskolába járó tanulók és szüleik, ha nem gondolják át kellően a rájuk váró nehézségeket, és nem készülnek fel érdekeik képviseletére.

Azok a szülők, akiknek a gyermekei középiskolába jelentkeznek, már most kezdhetik a gyűjtés, hogy ki tudják fizetni a középiskola és a választott felsőoktatási intézmény indokolt pénzköveteléseit.

Állami kényszerintézkedések

Az Alaptörvény C) cikk (3) bekezdés szerin: „Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.”

Az állam alkotmányos joga és kötelessége, hogy a jelenlegi „válságos helyzetben” olyan intézkedéseket hozzon, amelyek megszűntetik a felsőoktatási intézmények pazarló magatartását, és megállítják a főiskolai, egyetemi oktatási színvonalának további romlását.

Az állam megpróbálja ellentételezni a megszorító intézkedéseket:

Az Országgyűlés elfogadta az önköltséges képzést, de hozzárendelt egy új diákhitel konstrukciót.

Az oktatásért felelős miniszter csökkentette az ingyenes (ösztöndíjas) férőhelyek számát, de biztosította a rész-ösztöndíjas és önköltséges képzés lehetőségét. (Ez sérti az Alaptörvényt)

Az oktatásért felelős miniszter felemelte a ponthatárokat, de előírta, hogy a ponthatárt elérő összes jelentkezőt fel kell venni.

Ugyanakkor a szülők nem kaptak elég időt, hogy felkészüljenek az önköltséges képzéssel kapcsolatos kiadásokra.

Az érettségiző tanulók sem kaptak elég időt, hogy továbbtanulási álmaikat elfelejtsék, és új távlatokban gondolkodjanak.

Ahhoz, hogy a középiskolákba járó kiskorú tanulók meg tudjanak felelni az a felsőoktatási törvényben előírt jelentkezési feltételeinek érdekvédelmet kell biztosítani számukra.

Jelenleg senki sem védi az érettségiző tanulók érdekeit!

Felhívás!

A gyermekeik érdekében eljáró szülők megalakítják az Érettségiző Tanulók Szüleinek Országos Egyesületét.

Jelentkezni lehet az mszoe@upcmail.hu e-mail címen vagy a 1144 Bp. Ond vezér park 4. levelezési címen.

Az Érettségiző Tanulók Szüleinek Országos Egyesületének érdekvédelmi céljai


A központi intézkedések miatt a diákokat illetve a szülőket érintő hátrányok kiegyenlítése és az egyoldalú jogszabályi környezet kiegyensúlyozása érdekében kitűzött egyesületi célok lehetnek többek között:     

- A középiskolai tanulók terhelésének csökkentése, az egyetemekről, főiskolákról éveken keresztül „leszivárgott” felesleges tananyag törlése a középiskolai tantervekből.

- Javasolni kell a kötelező érettségi vizsgák számának csökkentését. Három kötelező vizsgatárgy mellet a tanuló választhatja meg, melyik vizsgatárgyból akar még vizsgát tenni.

- Fellépés az érettségi vizsgakövetelmények szintjének tervezett emelése ellen. A feleslegesen megkövetel ismeretanyag elveszi az időt az elmélyült tanulástól.

- El kell érni, hogy a jövedelem nélküli hallgatóktól semmilyen indokkal nem lehet térítési díjakat szedni, kártérítést követelni tanulmányi idejük alatt. A jelentkezési lap díját (9000 Ft) azonnal el kell törölni, hiszen a törvény szerint nem lehet beiratkozási díjat szedni! Törölni kell a törvényből, hogy aki nem tud fizetni, az nem mehet záróvizsgára!

- Lobbizás az uzsora jellegű diákhitel feltételeinek megváltoztatása érdekében. (Akkor is törleszteni kell, ha végzetteknek nincs munkahelyük. aki nem tud törleszteni azt kamatos kamat terheli és banki  „feketelistára” kerül.)

- El kell érni, hogy kikerüljön a törvényből a felsőoktatási felvételi eljárásban újból bevezetésre került szóbeli felvételi vizsga, amely lehetőséget biztosít a protekcióra. Újból lesznek a szóbeli vizsgára felkészítő fizetett tanfolyamok, ahol jól megvágják a kiszolgáltatott középiskolásokat, illetve szüleiket.

Az új országos szülői egyesület legfontosabb érdekvédelmi feladata megvizsgálni, hogy a költségviselés mellett végzett képzések tartalma és az oktatás minősége megfelel-e a hallgatói elvárásoknak. Vizsgálni kell, hogy mit kapnak a pénzükért. „Vissza kell kérni a tandíjat”, ha az intézmény nem teljesít megfelelően.

A gazdaság szereplői sincsenek megelégedve a felsőoktatási intézmények által összeállított korszerűtlen tananyaggal és az oktatás színvonalával, az egyetemi oktatók felkészültségével.

Nem az érettségizett tanulókat és a hallgatókat kell okolni azért, hogy a magyar felsőoktatási intézmények „hátul vannak” az európai rangsorban.

A nagykorú gyermekeiket is eltartó szülők gyermekeik társadalmi mobilitása érdekében befektetnek az oktatásba, amikor gondoskodnak gyermekük középiskolai, főiskolai, egyetemi továbbtanulásához szükséges anyagi és tárgyi feltételekről, de a szülői befektetés megtérülésére jelenleg nincs garancia.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

További cikkek:

Sérti a hallgatók emberi méltóságát az új felsőoktatási törvény

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum