Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Csak rémhír vagy félreértés lehet a nyári iskolai szünet lerövidítése.


A június közepétől szeptember hó első munkanapjáig tartó nyári iskolai szünet nemzeti hagyomány, a magyar pedagógiai kultúra része, amihez a szülők és a tanulók többsége és remélhetően a pedagógusok is ragaszkodnak.

Nyári szünet a szülők és a tanulók ügye, ezért őket kell megkérdezni, hogy sok vagy kevés a túlterhelt gyermekek pihenésére, kikapcsolódására szánt idő (vakáció). Egy ilyen népszavazási kérdésfeltevés esetén könnyen összejöhet a 200 000 aláírás, amely kötelezi az országgyűlést az aláírók döntésének elfogadására.

Válság idején a költségvetési érdek az diktálná, hogy csökkenteni kell a tanítási napok számát nem pedig növelni, ezért is ésszerűtlen lenne a nyári vakáció „megkurtítása’.

A magyar költségvetés nem bírja el a tanítási napok számnak növelésével járó kiadások finanszírozását.

A 2012/2013. tanévre a jogszabály 181 tanítási napot ír elő a tanulók illetve a pedagógusok számára, amelynek finanszírozása egyre nehezebb az állami költségvetés és az önkormányzatok számára. 2012. évben a közoktatási (köznevelési) rendszer finanszírozásához biztosított költségvetési előirányzat kb. 900 milliárd forint. De összességében az államtól kapott források csak a kiadások 70%-át fedezik, a hiányzó összeget a fenntartó önkormányzatok gazdálkodják ki saját bevételeikből (persze az is állami pénz). Durván számítva a közoktatási rendszer fenntartása kb. 1300 milliárd, ami legalább napi 7 milliárd forint. 

Költségnövelő tényezők

A pedagógus hivatás megbecsülése a hosszú nyári szabadság, amit csak akkor tudnak kivenni az érdekeltek a szorgalmi idő meghosszabbítása esetén, ha a fenntartó gondoskodik a helyettesítésükről. A szükséges létszámemelés milliárdokkal növelné a bérköltséget.

Nyilván való, hogy a tanév meghosszabbítása vagy lerövidítése a legmelegebb nyári napokra esik, amit tanulók nehezen viselnek el, ezért minden iskolába, osztályba légkondicionáló berendezést kell felszerelni, ami több milliárdos beruházást jelentene.

Normatíva csalás

Nagy veszteség még az úgynevezett lyukas órák magas száma. Ez országosan több millió finanszírozott tanítás nélküli tanórát jelent tanévenként, vagyis milliárdos nagyságrendű illegális pedagógusbér megtakarítást az önkormányzatok számára, ami effektíve normatíva csalásnak minősíthető. Ráadásul a tanulók nem kapják meg az előírt oktatási közszolgáltatásokat. (50 000 osztály, heti 2 lyukas óra 36 hét = 3 600 000 lyukas óra?!)

Szülői panasz, hogy az önkormányzatok úgy akarnak spórolni a fűtési költségeken, hogy a téli napokon „szénszünetre” hivatkozva „haza” küldik a tanulókat, akik szülő felügyelet és sokszor élelem nélkül tartózkodnak otthon.

Az általános iskolai tanulókat diszkrimináló nyári szünet

A hírek szerint a NEFMI csak az általános iskolások számára hosszabbítaná meg a tanévet.

Az alsó tagozatos kisdiákok számára még fontosabb a vakáció, mint a nagyobbaknak, hogy minél hosszabb időre kerüljenek ki az életkorukat figyelmen kívül hagyó, fegyelmező iskola hatása alól és szabadon játszhassanak.

A gyermek napközbeni ellátása az iskolai szünetek alatt


A munkavállaló szülők számára gondot jelenthet az iskolai szünet, de vakáció idején tanulók napközbeni felügyelete és ellátása önkormányzati feladat.

Törvény értelmében tanítás nélküli napokon - akár mennyi az iskolai szünet - minden helyi önkormányzatnak biztosítani kell a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését. A gyermek napközbeni ellátása családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás keretében történik, azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott szolgáltatás. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik.

Sérti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést, ha az önkormányzatok nem hajtják végre a gyermek napközbeni ellátására vonatkozó rendelkezéseket. Becslések szerint gyermekek napközbeni ellátására fordított összeg országos szinten nem haladja meg a napi 500 millió forintot.

Meg kell vizsgálni, hogy mi kerül több pénzébe az államnak a dolgozó szülők gyermekeinek napközbeni ellátása a szünidőben, vagy a tanítási napok számának növelése az iskolában?

Figyelem! Az óvodában egyáltalán nincs, őszi, tavaszi, téli, nyári szünet! Az óvoda egész évben - legalább heti 50 órában - nyitva tartó nevelési intézmény!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum