Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nem etikus, hogy az iskolák kereskedhetnek a használt tankönyvekkel


Törvénymódosítás értelmében az iskolák felvásárolhatják a használt tankönyveiket, és kereskedelmi haszonnal értékesíthetik a tanulóiknak, vagy ingyenesség címén odaadják a rászoruló gyermekeknek.

Az iskolafenntartó önkormányzatok elspórolhatják az állami tankönyvtámogatás összegét, ha olcsón felvásárolt használt tankönyveket adnak az ingyenességre jogosultaknak új tankönyvek helyett.

 

A szülők nem akarják, hogy összefirkált, lapjaira hulló „iskolapecsétes” kölcsön tankönyvből tanuljon gyermekük, ráadásul kártérítési felelősséggel.


Az iskola haszonszerző kereskedelmi tevékenysége

Az új rendelkezések szerint az iskolák kereskedhetnek a használt tankönyvekkel és az iskolai könyvtárba bevételezett más könyvekkel, de nincs szabályozva, hogy milyen haszonkulccsal dolgozhatnak, és mit tehetnek a tankönyvforgalmazásból keletkezett kereskedelmi haszonnal.

Mi van akkor, ha egyes tanulók vagy más személyek eltulajdonított (lopott) tankönyveket értékesítenek az iskolában?

A káosz és a visszaélések megakadályozása érdekében javasoljuk az iskolai használttankönyv kereskedelem azonnali megszüntetését. Az iskola tanítson, és ne kereskedjen.

 

Javasoljuk, hogy addig is rendelet határozza meg

  • a használt tankönyvek felvásárlási árát, pl. az új ár 10-20-30 százaléka,
  • a legmagasabb kereskedelmi haszonkulcs, pl. max. 10 százalék lehet,
  • a bevételt, illetve a nyereséget csak tankönyvvásárlásra lehet fordítani,
  • használt tankönyv vásárlásakor és eladásakor ellenőrzött névre szóló számlát kell kiadni, hogy követhető legyen az eladó és a vevő személye (lopott tankönyvek eladásának megakadályozása és a bevételek ellenőrzése érdekében),
  • az iskola alapító okiratában rögzíteni kell az intézmény tankönyvforgalmazói tevékenységét.

Az új törvényi rendelkezések szerint lesz egy használttankönyvet értékesítő, kölcsönző Könyvellátó Közhasznú Társaság is, aki vállalja az iskolák, illetve a tanulók használttankönyvvel való ellátását. (Megemlítjük, hogy évekkel ezelőtt már megbuktak azok a használttankönyv kereskedők, akik erre építették üzleti tevékenységüket.)

 

Az állami normatíva „lenyúlása”?

Törvény értelmében az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók után tanévenként 12 000 Ft /tanuló állami hozzájárulás jár az iskolának, amely összeget az ingyenességre jogosultak tankönyvellátására kell fordítani.

Az önkormányzati iskolafenntartó előírhatja az iskolának, hogy vásárolja fel tanulóitól a használt tankönyveket, vagy évvégén szedje be tőlük, és ingyenesség címén kölcsönözze ki a rászoruló tanulóknak. Ez a tendencia már megkezdődött. Sok iskola beszedi a tanulóktól a saját tulajdonú tankönyveit is a tanév végén, vagy visszaköveteli a kölcsöntankönyveket, pedig a törvény értelmében tilos a kölcsönzött tankönyveket visszakérni, ameddig az adott tantárgyat a következő tanévekben is tanítják, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy kell tenni.

Mivel az állami normatíva nem céltámogatás, így a tankönyvtámogatás elspórolt összegét más célra lehet fordítani. A hivatalos közlemények ellenére nem hoz költségvetési megtakarítást a használttankönyv-piac!

Ha egy-egy iskola száz-száz arra jogosult tanulónak használt tankönyvvel oldja meg az ingyenességet, akkor 10 000 forintos tankönyvcsomag átlagár esetén, 2-3 ezer iskolánál, ez milliárdos nagyságrendű normatíva elspórolását jelenheti.

 

A használttankönyv kölcsönzés diszkriminatív intézkedés

A törvény értelmében az ingyenesség megoldható a tanuló pénzbeli támogatásával vagy tankönyvkölcsönzéssel. Ha a tanuló pénzbeli támogatást kap, akkor a tankönyv a saját tulajdonába kerül, ha kölcsönbe kapja, akkor kártérítési felelősséggel tartozik, és vissza kell szolgáltatnia.

Véleményünk szerint az oktatásban való megkülönböztetésnek minősül, ha pl. egy osztályon belül az egyik arra jogosult tanulónak a saját tulajdonába kerül a térítésmentes tankönyv a másik ingyenességre jogosult tanuló pedig kölcsön kapja a tankönyvet.

 

Hogyan választják ki azokat a gyerekeket, akik használt tankönyvet kapnak kölcsönbe?

Ki állapítja meg felelősen és milyen alapon, hogy melyik tanuló kap pénzbeli támogatást, és melyik használt kölcsön könyvet? A szőke vagy a barna hajú kap használt tankönyvet? Az osztályfőnök vállalja a megkülönböztetést vagy az igazgató?

 

Szülői közhangulat és a kártérítési felelősség

A szülők nem akarják, hogy az iskola pecsétjével ellátott használt tankönyvekből tanuljon gyermekük, ráadásul kártérítést kötelezettséggel. Nem olyan jó minőségűek a magyar tankönyvek, hogy különböző tulajdonosoknál évekig használhatók maradjanak. (Van olyan tankönyv, amelyik az első olvasás után szétesik.)

Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy az iskola különbséget tudjon tenni a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett értékcsökkenés és a nem rendeltetésszerű használat között. Ha csak nem fényképezik le a tankönyveket oldalanként, nem lehet bizonyítani a rongálódást!

Tartunk tőle, hogy kártérítési követelések sokaság fog keletkezni a kiskorú, jövedelem nélküli tanulókkal szemben, ami tovább rontja az iskola és a szülők közötti nevelőpartneri viszonyt.

Az ötvenes-hatvanas években már voltak un. Pecsétes Gyerekek, de azok legalább új tankönyvet kaptak és nem kölcsönbe.

 

Az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat felelőssége

Az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet, a diákönkormányzat felelőssé­ge is, hogy az iskolai tankönyvellátás a jogszabályoknak megfelelően legyen megszervezve, hiszen egyetértési és véleményezési joggal rendelkeznek sok kérdésben.

Az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat kép­viselőinek feladata, hogy részt vegyenek a tankönyvellátás folyamataiban, jogszabálysértés esetén kezdeményezzék a rendelkezések betartását az isko­lavezetésnél, ha ez eredménytelen, akkor a fenntartónál (jegyzőnél), ha ez sem vezet célhoz, akkor a képviselő testületnél.

Ha az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatban panasz érkezik a szülői szervezethez az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulóktól – pl. az iskola hozzájárulást kér a tankönyvek beszerzéséhez -, de a szervezet nem vállalja el az ügyet, akkor nem képviseli a gyermekeik érekében eljáró szülőket, nem mű­ködik a törvényben beépített társadalmi kontroll.

 

Sajtószóvivő telefonszáma: 06-30/433-8754 vagy (1)787-7852

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum