Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Magyarországon 3 éves korától 18 éves koráig minden gyermek ingyenes balesetbiztosításba részesül, de a szülők többsége nem tud róla!


Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Magyar Állam nevében a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere 2006. december 27-én 3 évre szóló szerződést kötött a Generali-Providencia Biztosítóval annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. sz. Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztály tagjai a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott (ingyenes)biztosítási védelemben részesüljenek.


Az általános balesetbiztosítási szolgáltatás automatikusan jár, független az óvodától, iskolától, nincs szükség semmilyen szerződéskötésre.

Ez a biztosítási forma 2003. augusztus 31.-óta van érvénybe, eddig több százmillió forintot vettek fel az együttbiztosításban résztvevő biztosítók.  2007. január 1-jétől csak a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-nél történik kárrendezés. Ismereteink szerint 350 millió forint költségevetési támogatás került be a Zrt. kockázati alapjába.

A általános gyermek és ifjúsági biztosítás a nap 24 órájában érvényes, otthon, az utcán, az iskolában, kirándulás közben, nyaraláskor, bel- és külföldön bekövetkezett balesetekre egyaránt.

Ha szülők nem ismerik, vagy nem veszik igénybe az Állam által finanszírozott balesetbiztosítást, akkor ez az állami támogatás a biztosítónál marad, pedig sajnálatos tény, hogy sok a gyermek baleset, pl. a közlekedési balesetek 21%-át 18 év alatti gyerekek szenvedik el!

 

 

Szülői panaszok

Szülők jelezték, hogy az óvodák, iskolák egy része arra kötelezi őket, hogy fizessenek be évi 500-10 000 forint összegű balesetbiztosítási díjat, mivel a magasabb összegű befizetés esetén megemelkedik az általános biztosítás kifizetésre kerülő biztosítási összege. Ez nem igaz! Ez félrevezető ügynöki magatartás. Az általános gyermek és ifjúsági biztosítást nem lehet kiegészíteni, sem többszörözni.

Ha a szülők kifizetnek valamilyen csoportos gyermek vagy tanulói biztosítást az óvodában, iskolában vagy kollégiumban, akkor két egymástó független biztosításuk van, vagyis egy sajnálatos baleset után kétszer vehetik fel a biztosítási összeget.

Az általános gyermek és ifjúsági biztosítás kifizetései

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti:

Baleseti halál: 200 000 Ft biztosítási összeg

Csonttörés, csontrepedés: 3 000 Ft biztosítási összeg

Maradandó egészségkárosodás (rokkantság):

  • amennyiben a rokkantság foka 1-9%: 3 000 Ft
  • amennyiben a rokkantság foka 10-29%: 50 000 Ft
  • amennyiben a rokkantság foka 30-100%: 300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka

A baleset: a biztosított akaratától független, olyan hirtelen fellépő külső behatás melynek következtében a biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül meghal, vagy két éven belül az e mellékletben meghatározott állandó egészségkárosodást vagy múlékony sérülést (csonttörést) szenved.

Jelen feltételek szempontjából sajnálatos balesetnek minősülnek a gyermekbénulás, kullancscsípés következtében kialakuló agyburok- vagy/és agyvelőgyulladás, veszettség, valamint tetanuszfertőzés is.

 

 

Tanuló-biztosítások

Az általános baleset-biztosítás díja a Magyar Államot terheli, és azt szerződésben meghatározott módon fizeti meg a biztosítónak. Ugyanakkor a Generál-Providencia Zrt. létrehozott egy speciális tanuló-biztosítást, amely minden gondozó-, nevelő- és oktató intézményben megköthető. Ha az oktatási intézményben tanulói, biztosítást is kötnek a szülők, akkor az óvoda, iskola, kollégium kötelessége elmondani, hogy ezután a gyermeknek két balesetbiztosítása van, és kártérítési igényét mind a két biztosítási formában adja be.

A hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igénybejelentő mellé mind a két esetben csatolni kell az első orvosi ellátás és a feltételekben meghatározott további dokumentumok másolatát is.

Még egyszer felhívjuk a figyelmét arra, hogy az államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás kárrendezése 2007. január 1-jétől csak a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-nél történik.

Szülői vélemények

A szülők többsége nem tudja, hogy az állam fizeti ki a biztosítási díjat helyettük.

Csonttörésnél az elérhető 3000 forint nem éri meg az utánjárást, a kifizetőhelyre történő utazás időigényes és költséges.

Megalázó nagyságrendű a baleseti gyermekhalál esetén fizetendő biztosítási összeg.

Azért nem propagálják a szülők között az általános gyermek és ifjúsági biztosítást, mert a biztosítónak üzleti érdeke, hogy minél kevesebb legyen a kifizetés, hiszen a megmaradt összeget nem kell visszafizetni az államnak.

Szülők panaszolják azt is, hogy óvodai, iskolai baleset esetén lebeszélik őket a biztosítás esemény bejelentéséről, illetve a biztosítási összeg felvételéről, hogy ne rontsák az intézmény baleseti statisztikáját.

 

Sajtószóvivők: Simonné Toldi Ágnes¨06-30/550-2253 vagy Keszei Sándor 06-30/433-8754

 

Jogszabályi háttér itt található!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum