Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Jön a szeptemberi első szülői értekezlet!

A szeptemberi óvodai, iskolai "pénzbeszedő mozgalom" büntetendő tevékenység!

Az ingyenes köznevelés azt jelenti, hogy az óvodában, iskolában semmilyen indokkal nem lehet pénzt követelni a szülőktől

A köznevelés megújulásának egyik alaptétele az óvodai, iskolai pénzkövetelések tiltása!

A pedagógusok nem kérhetnek, nem fogadhatnak el és nem kezelhetnek pénzt a köznevelési intézményben 

(Pedagógus Etikai Kódex) 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

 A szülői értekezlet célja a szülők hiteles tájékoztatása az óvodát, iskolát, osztályt vagy óvodai csoportot érintő aktuális nevelési, oktatási kérdésekről, amelyek birtokában el tudnak igazodni az iskolai nevelés, oktatás területén, és meg tudják védeni kiskorú gyermekeik érdekeit. Pl. információ az adott évfolyam tantervi követelményeiről, az iskola munkatervéről, az új köznevelési jogszabályokról, az értékelés, minősítés osztályzás szabályairól, a mulasztás következményeiről, stb.

Figyelem!

Bővebb tájékoztatás a jobboldali ÉRDEKVÉDELEM oszlopon a „SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA" és az „Ingyenesség a köznevelésben" címszavak alatt található!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum