Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Szülői fenntartású "kisiskolák" minden településen?Az alaptörvény szerint a szülők felelősek gyermekük taníttatásáért nem az iskola

Oktatáspolitikai célkitűzés a „falusi” kisiskolák újraindítása, de a szülők nem tudnak róla.

Nem kell másik településre elszállítani az alsó tagozatos kisgyermekeket, ha a szülők úgy döntenek, hogy az állami iskolafenntartó központ (KLIK) helyben nyisson iskolát.

A Köznevelési törvény (Nkt.) szerint: ha legalább nyolc szülő úgy gondolja, hogy iskoláskorú gyermekét nem hajlandó nehéz körülmények között utaztatni településen kívüli általános iskolába, akkor a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ köteles gondoskodni a feladat „helyben történő ellátásáról”. [Nkt. 89. § (1)]

Ehhez nem kell új iskolát építeni, elég bérelni egy olyan épületet, amely megfelel a célnak, vagy vissza kell venni az előző években indokolatlanul bezárt és eladott régi iskolaépületeket.

A törvényesen és etikusan működő szülői irányítású iskolában nem kérnek pénzt a köznevelési közszolgáltatásokért, nincs alapítványi befizetés, a szülők döntenek adójuk 1%-ának felhasználásáról, nincs osztálypénz. A tanmenetnek megfelelően megtanítják a gyermeket írni, olvasni, nem adnak fel házi feladatot, nincs buktatás! 

Itt az idő, hogy a helyi lakos szülők beadják az „alsó tagozatos iskola” indításával kapcsolatos igényüket a helyi önkormányzatokhoz.

Bővebb információ a nyolcfős kisiskolák alapításáról itt található

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754) 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum