Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A tankönyvek használata nem kötelező!Nincs olyan jogszabály, amely előírja a tankönyvek használatát. A tanuló nem kötelezhető arra, hogy megvásárolja és bevigye az iskolába a tankönyveit. (Sok helyen tantárgyi elégtelent kap a tanuló, ha nem viszi magával tankönyvét.)

A tankönyvben leírt "szöveg" ismeretét nem lehet megkövetelni, nem lehet kikérdezni és nem lehet érdemjeggyel értékelni, ha a tanuló nem készült fel belőle.

A tankönyv egy olyan segédeszköz, amelynek használatával a tanuló olyan információkhoz juthat, amelyből kiegészítheti ismereteit, kiegészítheti az iskolában leadott (feladaott) tananyagot. A szülők pedig ellenőrizni tudják, hogy a pedagógus felkészítette-e gyermeküket az iskola helyi tantervében előírt tananyagból.

Nem a tankönyvet kell megtanítani, hanem az iskola helyi tantervében a gyermekeik oktatásért elsősorban felelős szülőkkel is megismertetett és a szülők által elfogadott helyi tantervet.

A tanulótól nem a tankönyvben leírt ismereteket kell megkövetelni, hanem a pedagógusok által elkészített óravázlattematikus terv és tanmenet alapján megtanított tananyag ismeretét.

Általános gyakorlat, hogy a pedagógus azt mondja: írom a táblára, jegyzeteljetek, és tanuljátok meg a tankönyvből a 24-36. oldalakon található szöveget!

Tanítási és módszertani szabadság

Nem a tankönyvben leírt ismeretanyag tudását kell megkövetelni a tanulóktól, amit egy iskoláktól független tankönyvíró ír és egy olyan bizottság tagjai bírálnak el és hagynak jóvá, akiknek mindegy, hogy az iskoláknak milyen oktatási célkitűzései vannak

Nem a tankönyvben leírt ismeretanyag tudását kell megkövetelni a tanulóktól, nem a tankönyvből szolgai módon átvett pedagógiai módszereket kell alkalmazni a pedagógusnak, hanem a saját maga által készített tanmenet alapján, saját pedagógiai módszerét kell alkalmaznia, amelynek hatékonyságáról már bizonyságot szerzett. 

Könnyű dolga van a pedagógusnak, ha a nem készít önálló tanmenetet, és nem a saját maga által kidolgozott és kipróbált tanítási nevelési módszereit alkalmazza, hanem a tankönyvírók által összeállított tankönyvet és a hozzá mellékelt módszertani segédletet, tanári kézikönyvet alkalmazza oktató munkája során. (Idegen tollakkal ékeskedik?)

A pedagógus joga, hogy saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót, [Nkt. 63. § (1) d)]

Véleményünk szerint a tanítás-tanulás szabadsága azt jelent, hogy a pedagógus nem kényszeríti tanítványait a tankönyvekben előírt káros és felesleges ismeretek elsajátítására.

A tankönyvek korlátozzák a pedagógusok módszertani szabadságát!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

„Cifra palota”

Nagy felháborodást keltett az alsó tagozatra járó gyerekek szüleinek körében az egyik tankönyvben található szöveg, amelyben a tankönyvíró arra biztatja a tanulókat, hogy a szüleikkel együtt énekeljék el az alábbi mondókát

Cifra palota zöld az ablaka,

Gyere ki, te tubarózsa vár az ibolya.

Kicsi vagyok én,

Majd meg növök én,

Esztendőre vagy kettőre

Huszár leszek én.

Én azt megteszem,

Katát elveszem,

Ő dolgozik én meg alszom,

Este megverem.

Kérdésünk az, hogy pedagógusok miért nem vették észre ezeket a családon belüli erőszakra biztató verssorokat?

Ráadásul érdemjeggyel értékelik a tanuló teljesítményét, ha jól vagy rosszul adja elő ezt a mondókát.

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum