Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Beiratkozás az általános iskolák első évfolyamára április 1. és április 30. között

Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik, ezért a szülők kötelessége hogy 6 éves „iskolaérett” gyermeküket április 30-ig beírassák a kötelező felvételt biztosító körzeti iskola vagy az általuk választott általános iskola első évfolyamára. Az általános iskola köteles válogatás nélkül felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye) a körzetében található (életvitelszerű ottlakás).

Szabad iskolaválasztás

A szülő szabadon választhat a felvételt kínáló általános iskolák között, nem köteles beíratni gyermekét a Kormányhivatal által kijelölt körzeti iskolába! Ha az iskola felvette az összes körzetében lakó gyermeket, akkor a fennmaradó férőhelyekre körzeten kívül gyermeket is felvehet. Túljelentkezés esetén az érintett csoportba tartozók felvételéről nyilvános sorsolás útján kell dönteni.

Figyelem!

Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető!

 Iskolaérettség

Értelmezésünk szerint a gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti.

Ha a gyermek 2016. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, és az óvoda vezetője vagy a szakértői bizottság iskolaéretté nyilvánítja, akkor  tankötelessé válik és meg kell kezdenie iskolai tanulmányait 2016. szeptember 1-én.

Ha a gyermek 2016. augusztus 31. után tölti be a 6. életévét és az óvoda vezetője vagy a szakértői bizottság iskolaéretté nyilvánítja, 2016. szeptember 1-én megkezdheti tanulmányait.

Figyelem!

Ha gyermek 6 évesen iskolaérett és nem „beteg”, akkor javasolt beíratni az első évfolyamra, mert általános iskolába csak 16 éves koráig járhat a tanuló, és elég egy-két évfolyamismétlés (bukás, betegség vagy más ok miatt), és a túlkoros gyermek nem tudja befejezni az általános iskolát!

Teljes ingyenesség

A köznevelési törvény értelmében az állami fenntartású általános iskolákban a nevelés, oktatás ingyenes. Ez azt jelenti, hogy az első évfolyamra beíratott tanulók szüleitől - étkezési díjon kívül - az állami fenntartású iskola nem lehet pénzt kérni gyermekük neveléséért, oktatásáért.

Állami fenntartású iskolákban az iskolai alapítványba való befizetést nem lehet kötelezővé tenni.

Diákigazolvány kiváltása sem kötelező. Ha közel van az iskola, akkor nem kell tanulóbérletet venni.

3-18 éves koráig minden gyermek számára ingyenes az „Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás”.

Figyelem!

Ha a szülők azt szeretnék, hogy etikusan működő állami fenntartású iskolába járjon gyermekük, akkor ne menjenek bele semmilyen iskolai pénzkövetelés teljesítésébe.

Új intézkedések

Az első évfolyamon családja jövedelmi helyzetétől függetlenül minden tanulók számára minden tankönyv ingyenes. Ne fizessenek a tankönyvekért.

A szülő választhat, hogy erkölcstan etika órára járatja gyermekét vagy hit és erkölcstan órára.

Bevezetésre került a mindennapos testnevelés, használják ki, ne mentessék fel gyermekiket.

(2016-2017. tanévtől kezdve az erkölcstan oktatás helyett etika oktatás lesz az általános iskolákban)

A beiratkozás szabályairól itt találhatnak bővebb tájékoztatást: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=138&v=igen&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum