Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A szülői sztrájk!A sztrájk több, munkaviszonyban álló munkavállaló által közösen végrehajtott munkabeszüntetés.

A szülők nincsenek nevesített jogviszonyban az óvodával, iskolával, kollégiummal, ezért nem sztrájkolhatnak, de a köznevelési törvény (Nkt.) értelmében részt vehetnek a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében. [Nkt. 24. § (2) bekezdés]

A szülők nem sztrájkolhatnak, de megtagadhatják az óvoda, iskola folyamatos pénzköveteléseinek teljesítését az ingyenes köznevelésben (csoportpénz, osztálypénz, erdei iskola, másolópapír, kréta, pedagógusnap, stb.).

A szülők nem sztrájkolhatnak, de ellenőrizhetik, hogy a miért megbuktatnak meg félévben és év végén többszázezer tanulót, és miért marad ki az iskolákból évente 12-15 ezer kiskorú tanuló.

A szülők nem sztrájkolhatnak, de megkövetelhetik a minőségi oktatást, a lyukas órák számának csökkentését, hogy ne kelljen magántanárhoz hordani gyermekeiket, ha azt akarják, hogy tudjon is valamit.

A pedagógus szakszervezetek kiharcolták a jelentős fizetésemeléssel járó pedagógus pályamodell bevezetését, a tanfelügyeletet, a 12 éves gyermekek büntethetőségét, az iskolarendőrt, a tankötelezettség leszállítását 16 évre.

Mivel szülői szakszervezetek nincsenek, a pedagógus szakszervezeteknek kell kiharcolni megtaníthatatlan és megtanulhatatlan mennyiségű tananyag azonnali 50 százalékos csökkentését is.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum