Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Korlátozzák a tanulókat, hogy kijavítsák év végi jegyeiket

Az érettségi vizsga előtt közvetlenül tudják meg a diákok, hogy megbuktatják őket!Szülői és tanulói panasz, hogy pedagógusok nem biztosítanak folyamatos lehetőséget az érdemjegyek javítására. A panaszok szerint a tanulók többségének nincs havi érdemjegye.

A pedagógusok azt mondják, hogy nincs idő a feleltetésre a dolgozatok javítására, a házi feladatok értékelésére, nem fér bele a tanítási időbe, mert sok időt vesz el az órából a tanulók fegyelmezése.

Az értékelés és minősítés tisztasága

Okirat hamisítás vagy hanyagság  

Szülői és tanulói panasz az is, hogy év végén sok olyan érdemjegy kerül be az osztálynaplóba, amiről a tanulók nem tudnak és a kiskorú gyermekeik szülei sem kapták meg a jogszabályban kötelezően előírt értesítést.  Álláspontunk szerint egy osztálynaplóba beírt érdemjegy csak akkor érvényes, ha az ellenőrző könyvbe is beírta a pedagógus és a kiskorú tanulók szülei is láttamozták aláírták, vagyis nem emeltek kifogást az értékeléssel szemben.

Természetesen, ha a tanuló elveszti az ellenőrző könyvét vagy a szülő nem írta alá, akkor az osztálynaplóban található érdemjegy hitelesnek tekinthető.

Annak érdekében, hogy ne érje váratlan vagy várt meglepetés a tanulókat, törvényben kell előírni, hogy az osztálynaplót, naponta hitelesítve, le kell zárni.

Iskolai korrupció és protekció

A protekció és a megvesztegetés gyanújának elkerülése végett – szülői és tanulói kérésre - vizsgálni kell az érintett tanuló értékelésének és minősítésének szabályosságát.  Év vége előtt nagy értéke van egy ötösnek és súlyos következményei lehetnek egy fegyelmező vagy bosszú jellegű „rossz” osztályzatnak. (Egy órán három egyes egy adott tantárgyból jelez valamit)

Szülői és tanulói észrevétel, hogy az érettségi vizsgán egy-egy tanuló jobban vagy rosszabbul teljesít, mint az évközi érdemjegyei alapján elvárható volna. 

Nehezen bizonyítható, hogy az érettségi vizsgán megvesztegetés történik vagy „bosszúállás” eredménye egy gyengébb osztályzat, ezért térfigyelő kamerákat kell rendszeresíteni az érettségi vizsgák helyszínén (a javítóvizsgákon is).

MSZOE álláspont a tanítási órán kívüli javítási lehetőség központi előírására

Munkajogi és finanszírozási kérdések

Álláspontunk szerint tanulói igény esetén az iskolának biztosítani kell a szóbeli és írásbeli beszámolás (javítás) lehetőségét „tanítási órán kívül” is.

A pedagógusok munkaideje napi nyolc óra (heti 40 óra). Az iskolaigazgató elrendelheti, hogy a tanítással le nem kötött munkaidő terhére a pedagógus biztosítsa a tanulók számára a javítás lehetőségét egész tanévben, de különösen a félévi és a tanév végi minősítés előtt.

Törvénymódosító javaslat a javítási lehetőségek biztosítására (az iskola helyi tanterve is előírhatja).

A pedagógus joga, hogy a tanuló évközi érdemjegyei alapján megállapítsa a tanuló végleges osztályzatát.

Az osztályzatok végleges lezárására a tanév befejezése előtt néhány nappal megtartott osztályozó értekezleten kerül sor.

Mivel a tanuló csak a nevelőtestületi konferencia után tudja meg végleges osztályzatait, nincs lehetősége a javításra, sem a független osztályozó vizsgára.

MSZOE javaslatok a javítási lehetőség biztosítása érdekében:

  1. A pedagógus a félévi és az év végi osztályozó értekezlet időpontja előtt három héttel  köteles megállapítani a tanuló végleges osztályzatát és erről köteles írásban értesíteni a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt.

  2. A háromhetes időszakban - a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére - iskola köteles javítási lehetőséget biztosítani a tanulók számára, akár tanítási órákon kívül.

  3. A félévi és az év vége előtti három hétben csak a tananyag ismétlése, és az érdemjegy átlagok, illetve az osztályzatok javítása érdekében történő beszámoltatás folyhat, új tananyagot nem lehet tanítani!

Sok érettségiző tanuló csak az első írásbeli érettségi vizsga előtti héten tudja meg, hogy megbuktatták és nem érettségizhet. Ez embertelenség!

Figyelem!

A pedagógusoknak valóban nem marad idejük a feleltetésre, dolgozatjavításra, ha tanítási napon, tanítási időben tüntetnek, sztrájkolnak, portfóliót, és pályázatokat írnak vagy továbbképzésre, szakmai előadásokra, „fejtágításra” járnak munkaidőben.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/ 433-8754)

A javítási lehetőségek korlátozásáról bővebben itt!

Információ az értékelés és minősítés szabályiról itt található!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum