Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

9 órai iskolakezdés előírása 2016.

Olyan jogszabály nics, amelyik előírja az első tanítási órát 8 órakor kell megkezdeni, de olyan van, hogy előbb nem lehet kezdeni 

 A 9 órai iskolakezdés újabb figyelem elterelés a köznevelés valódi problémáiról az 50 százalékos tananyagcsökkentésről, az iskolák indokolatlan pénzköveteléseiről és a lemorzsolódók magas számáról.

9 órai iskolakezdés nem emeli az köznevelés színvonalát!

Az iskolavezetés, a munkavállaló szülők és a tanulók ügye, hogy megegyezzenek, mikor kezdődjön az első tanítási óraA köznevelési államtitkárság - az amerikai az alváskutatókra hallgatva - be akarja vezetni 9 órai iskolakezdést, hogy a 10-12 órás tanulásra „kényszerített” kamaszgyermekek ki tudják aludni magukat.

(A 20/2012. EMMI rendelet 16. § (1) bekezdés szerint nincs akadálya annak, hogy az iskola 9 órakor vagy akár 10 órakor kezdeje meg a tanítást. Ugyanakkor az első tanítási órát reggel 8 óra előtt legfeljebb 45 perccel korábban meg lehet kezdeni.

Ezzel az újabb oktatáspolitikai manőverrel egymás ellen akarják uszítani a munkavállaló szülőket, akiknek 5-6-7 órakor kezdődik a munkaidejük, azokkal a szülőkkel, akik 9 órára járnak munkába, vagy egyáltalán nem dolgoznak.

Ebben az évben számos olyan oktatáspolitikai bejelentés születet, amely egyértelműen figyelemelterelő fikciónak bizonyultak. Ilyenek többek között:

 • Nyári szünet lerövidítése (2002. óta  évenként ismétlődő rémhír);

 • Tananyagcsökkentés (sohanapján);

 • Tartalomcsökkentés (ez a pedagógusokra lett bízva, kecskére a káposztát);

 • Tanulói terhek csökkentése (az óraszámcsökkentés azt jelenti, hogy a szülőknek kell tanítani gyermeküket írni, olvasni, számolni);

 • 30 perces órák bevezetése (jogszabály értelmében eddig sem volt akadálya a rövidebb órák megtartásának);

 • Az első két évfolyamon nem kell visszaadni a kölcsöntankönyveket (ehhez jogszabályt kellett volna módosítani időben, így fikció maradt ez az ígéret);

Figyelem!

Ha a 16 óráig nyitva tartó általános iskolába 9 órakor kezdődik a tanítás, akkor egy órával kevesebb időt kell finanszíroznia az iskolafenntartónak.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az első tanítási óra megkezdésénél (többek között)

A szülők munkaidejének kezdetét (reggel 5, 6, 7, 8 óra plusz utazási idő;

A tanulók életkorát (kisgyermekeket el kell kísérni az iskolába);

A tanuló lakhelye és az iskola közötti távolságot (több km, akár 100 km is lehet);

A környezeti veszélyeket (közlekedési veszélyek, közbiztonság, időjárási tényezők);

Az utazási viszonylatokat (vonat- és távolsági buszközlekedésnél a menetrendet);

Be kell tartani a tanulók iskolai felügyeletére és ellátására vonatkozó előírásokat.

Igazi állami gondoskodás azt jelentené, ha a munkavállaló szülők gyermekeit 10 éve korukig iskolabusz "szedné össze" reggel és szállítaná haza tanítási idő után. (Filmeken látunk ilyen sárga iskolabuszokat.)

Figyelem!

Ha a szülő korán reggel elmegy dolgozni, akkor izgulhat, hogy magára hagyott gyermeke egyáltalán beért-e az iskolába.

MSZOE javaslatok az első tanítási óra központi előírásához

 1. Szülői igény esetén, az iskola reggel 5 órától köteles ellátni az intézménybe beérkező tanulók pedagógiai felügyeletét, elhelyezését, foglalkoztatását, étkeztetését. A reggel 7 óra 30 percig beérkező gyermekeket meg kell reggeliztetni. (Ezt jogszabály írja elő most is, de a fenntartók megtagadják a reggeli szolgáltatását. Lásd lentebb.)

 2. Az első tanítási óra pontosan 8 órakor kezdődik (a pedagógus sem késhet az óráról)

 3. A kötelező tanítási órákat nem lehet 8 óra előtt elkezdeni.

 4. Ha a tanuló előzetes bejelentés nélkül 10 percnél többet késik az első óráról, akkor a hiányzásról értesíteni kell a szüleit (jogszabály értelmében az elérhetőségi adatok az iskola rendelkezésére állnak).

 5. Ha a szülő nem tudja igazolni gyermeke távollétét, akkor a rendőrséget is értesíteni kell.

 6. Jogszabály értelmében a rendőr bekísérheti az általános iskolai tanulót az iskolába, ha nem tudja igazolni, tanítási időben miért tartózkodik az iskola területén kívül.

 7. Ha a tanuló beérkezett az iskolába, de szünet után nem megy be az órára, akkor keresni kell, és addig nem lehet megkezdeni az órát, ameddig távollevő gyermeket meg találják (rosszul lett, szipózik a WC-ben, kiszökött az iskolából, kiugrott az ablakon és eltörte a lábát, stb.)

Figyelem!

Gyakorlatban a legtöbb helyen csak nyolc óra előtt 10 perccel korábban mehetnek be iskola épületébe a tanulók Hidegben, szélben, esőben kint kell várakozniuk az iskola előtt, pl. akkor is, ha a messziről érkezett tanuló vonata vagy a busz 5-6 órára beérkezett az adott településre. (Szülői és tanulói panasz alapján)

A gondoskodó állam, avagy a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembevevő oktatáspolitika

Ha az MSZOE többször kért jogszabály módosító javaslatait elfogadja a jogalkotó, akkor a helyére kerül valami, ami nagyban emeli a köznevelési közszolgáltatás színvonalát, és garantálja a kiskorú gyermekek napközbeni biztonságát, ameddig szüleik dolgoznak.

Jogszabályi háttér

A 35 perces óra

20/2012 EMMIr. (2) Elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje negyvenöt perc. Az iskola ennél rövidebb vagy hosszabb tanítási órát is szervezhet azzal a megkötéssel, hogy a tanítási óra ideje harmincöt percnél nem lehet rövidebb és százharmincöt percnél nem lehet hosszabb, és az egy tanítási napon a tanulók kötelező tanórai foglalkozásainak felső határára vonatkozó rendelkezések szerint tartható kötelező tanórai foglalkozások számításánál a tanítási órákat negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe venni.

 Napi háromszori étkeztetés biztosítása kötelező az iskolákban

Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezést kell biztosítani.  [Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt). 151. § (2)]

Figyelem!

A Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) napi háromszori étkeztetés biztosítását írja elő, de a szülők panaszok alapján végzett felmérések az mutatják, hogy általánossá vált a napi egyszeri étkeztetés az iskolákban. Az iskolák „lebeszélik” az ingyenességre jogosult szülőket a két kisétkezésről vagy nem is tudják, hogy jár nekik.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum