Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nemzeti alaptanterv újragondolásáig „szüneteltetni kell ” a PISA mérésekben való részvételt!

Nemzetközileg is lejáratják a magyar gyerekeket a frissen publikált PISA-teszt eredményei

A pedagógusok sorozatos béremelése és az iskolaigazgatók hatáskörének növelése nem emeli az oktatás színvonalátMiért tűrik a gyermekeik taníttatásáért alkotmányosan felelős szülők, hogy a magyar oktatási rendszer nem készíti fel a tanulókat az OECD országok többségéhez hasonló színvonalon a felnőtt életre?

Miért bíznak a szülők az iskolában, hogy ott a munkaerőpiacon eladható tudást szerezhetnek gyermekeik, ha a nemzetközi mérések eredménye ennek az ellenkezőjét mutatják?

Kik a felelősek a magyar tanulók nemzetközi kudarcáért?

Egyértelmű, hogy azok a pedagógusok is felelősek, akik nem tudják megtanítani gyermekeinket írni, olvasni, számolni a 8. évfolyam végére. Azok a pedagógusok a felelősek, akik évente 250 000 tanulót buktatnak meg és küldenek javítóvizsgára vagy évfolyamismétlésre, mert nem tudják megtanítani nekik a tantárgy lobbik által kiharcolt megtanulhatatlan mennyiségű ismeretanyagot.

A pedagógusok mindent elértek, a szülők fizetik meg az árát

2016. a siker éve volt a pedagógusok érdekvédelmi szervezeteinek. A sorozatos béremelésektől a tanfelügyelet korlátozásáig, a KLIK megszűntetésétől az iskolaigazgatók hatáskörének növeléséig mindent elértek, amit akartak!

A pedagógus szakszervezetek harcolták ki a tankötelezettségi életkor leszállítását, hogy a 16. születésnapjukon el tudják távolítani az iskolából a nehezebben kezelhető tanulókat, akik ki merik mondani véleményüket az iskolai igazságtalanságokról.

Most a kötelező óraszámok csökkentéséért harcolnak, hogy kevesebb időt kelljen eltölteni az iskolában. Ráadásul a munkaidőn belül végzett munkáért még túlórapénzt is követelnek. 

Mit ad cserébe a pedagógus társadalom a legaktívabb adófizetőknek, a szülőknek és a tanulóknak (csereelmélet). Hogyan mérik a pedagógusok teljesítményét, pályára való alkalmasságát?

Egyelőre a szülők fizetik a magántanárokat, az előkészítő tanfolyamok díját, a nyelvvizsgát, az osztálypénzt, a szülők töltik fel az iskolai alapítványokat adójuk 1 %-ával a törvények szerint ingyenes köznevelésben.

Az illegális iskolai pénzkövetelések és az iskolán kívüli oktatási piac az un. árnyékoktatás évente 60 milliárd forintjába kerül a szülőknek.

A PISA vizsgálatok szükségesség

Ismereteink szerint több OECD ország megkérdőjelezi a PISA vizsgálatok szükségességét.

Szülői nézőpontból, mi is úgy gondoljuk, hogy a magyar gyermekek PISA kudarcainak megelőzése és hírnevének védelme érdekében a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatáig nincs értelme az alkalmazásképes tudást mérő nemzetközi vizsgálatokban részt venni.

A magyar oktatáspolitikának nincs szüksége nemzetközi vizsgálatra, OECD ítéletre ahhoz, hogy megismerje a magyar gyerekek

  • Mivel a PISA vizsgálat eredménye súlyos, oktatási kormányzatokon átívelő rendszerhibára utal;

  • Mivel a PISA vizsgálat megállapításait a magyar oktatáspolitika figyelmen kívül hagyja;

  • Mivel Magyarország Európa egyik legszelektívebb oktatási rendszerét működteti;

  • Mivel Magyarországon a tanulók eredményét szociális, kulturális és gazdasági hátterük erősebben befolyásolja, mint a legtöbb országban;

  • Mivel az oktatás színvonalának emelése érdekében hozott központi intézkedések végrehajtására nincs garancia;

  • Mivel iskolarendszerünk nem kezeli a tanulók szociokulturális hátteréből eredő különbségeket,

    ezért javasoljuk

a PISA vizsgálatokban való részvételének felfüggesztését, ameddig a magyar oktatási rendszer magas színvonalon tudja biztosítani a PISA által kiemelt gyakorlatiasabb alkalmazható tudás megszerzésének lehetőségét gyermekeink számára.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

A tanév rendjében előírt, évente elvégzett kompetencia mérésekről bővebb információ itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=510&v=marad&fid=176&hol=bal

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum