Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Diszkriminatív iskolatej (óvodatej?) program 2009.


Kifogásolható, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) nem kezeli a közoktatási intézményeket egyformán, ezzel több százezer gyermeket zár ki az Európai iskolatej-programból

 

Az EURÓPAI KÖZÖSSÉG BIZOTTSÁGA támogatást nyújt az óvodába járó gyermekek és az iskolai tanulók bizonyos tejtermékekkel való ellátásához.

 

A BIZOTTSÁGI RENDELET előírása szerint az elhízás elleni küzdelem jegyében és annak érdekében, hogy a gyerekek egészséges tejtermékekhez juthassanak, az oktatási intézményeket egyformán kell kezelni, és biztosítani kell az európai iskolatej programban való részvételüket.

 

Az FVM sajátosan értelmezi a bizottsági rendeletet, amikor az igényelhető támogatási mérték tekintetében székhelyük szerinti megkülönböztetéssel három csoportba sorolja a közoktatási intézmények fenntartóit. Az első csoportba tartozó fenntartók 100 %, a másikba 50 %, a harmadik csoportba tartozók csak 20 % közösségi támogatást kapnak.

 

Ezzel az önkényes besorolással szembe megyünk a bizottsági rendelettel és a nemzetközi szerződéssekkel, amikor az FVM az óvodába járó és a közoktatásban tanuló gyermekeket az intézmény fenntartók székhelye alapján különbözteti meg, és nem biztosít egyenlő feltételeket az európai iskolatej programban való részvételükre.

 

A közösségi támogatás - fenntartótól függetlenül -minden közoktatatási intézménybe járó gyermeknek járna, de jelenleg az FVM diszkriminatív rendelete miatt a magyar gyermekek fele sem jut hozzá támogatott iskolatejhez.

 

Megint a szakiskolai tanulókat diszkriminálják!

Kifogásoljuk, hogy az FVM önkényesen megkülönbözteti a szakiskolai tanulókat a középiskolában tanuló társaiktól, amikor miniszteri rendelet szerint a 10. és 11. évfolyamokon a szakiskolásoknak nem jár az iskolatej.


.

Európai iskolatej

 

Az EURÓPAI KÖZÖSSÉG BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre támogatást nyújt az oktatási intézményekben a tanulók bizonyos tejtermékekkel való ellátásához

A közösségi támogatás felhasználásának szabályait a Bizottság 657/2008/EK rendeletében szabályozta az alábbiak szerint:

 

1.      A támogatottak köre

Az EK rendelet értelmében a tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátásához nyújtott támogatást lehetővé kell tenni az óvodákban és egyéb, iskolára felkészítő intézményekben, az általános iskolákban és a középiskolákban. (2) bekezdés

 

2.      A Bizottság célja

Az elhízás elleni küzdelem jegyében és annak érdekében, hogy a gyerekek egészséges tejtermékekhez juthassanak, ezeket az oktatási intézményeket egyformán kell kezelni, és biztosítani kell a programban való részvételüket. (2) bekezdés

 

3.      A Bizottság egészség védelemi intézkedése

Ahhoz, hogy a támogatható termékek az egészség magas szintű védelmét biztosítsák, elkészítésüknek meg kell felelnie az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [4] előírásainak.

 

4.      Egy tanulóra előírt tej mennyisége

Az 1234/2007/EK rendelet 102. cikkének (4) bekezdése alapján 0,25 liter tej az egy tanulóra számított legnagyobb napi mennyiség, amelyre támogatás adható. A tanulók csak tanítási napokon részesülhetnek a támogatásban.

 

5. Kik igényelhetik a közösségi támogatást

A 6. cikk (2) bekezdése szerint: A támogatást a következők kérhetik:

a) az oktatási intézmény;

b) az oktatási hatóság, a tanulók számára a területén kiosztott termékek tekintetében

 

6.      Az európai iskolatejet népszerűsítő plakát

Az e rendelet értelmében termékeket szétosztó oktatási intézmények a III. mellékletben meghatározott minimumkövetelményekkel összhangban plakátot készítenek vagy készíttetnek, amelyet jól látható és olvasható módon, állandó jelleggel elhelyeznek az intézmény főbejáratánál.

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium iskolatej-programja

 

A 2009. évi iskolatej-program szabályozásáról 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet gondoskodik.

 

Magyar célok

A tejfogyasztás növelése érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti időszakra a hazai tej és tejtermék fogyasztási szint hosszú távon történő növekedésének elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása érdekében iskolatej programot hirdet.

Az iskolatej-program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) látja el.

 

Költségvetési támogatás

Az FVM költségvetésében 2009. évre 900 millió forint van előirányozva.

Közösségi támogatás várhatóan 1 milliárd forint lesz.

 

MSZOE kifogások az iskolatej-program lebonyolításával szemben

  •  A fenntartók és az iskolatípusok megkülönböztetése

Kifogásoljuk, hogy az FVM rendelet a fenntartók székhelye szerint megkülönbözteti a magyar gyermekeket egymástól. Ezt a diszkriminációt tiltja a közösségi rendelet fenti (2) bekezdése, amely szerint az oktatási intézményeket egyformán kell kezelni, és biztosítani kell a programban való részvételüket.

 

Az FVM rendeletben az iskolafenntartók székhelyük alapján kerülnek az igényelhető támogatási mérték tekintetében besorolásra. A fenntartók egy csoportja számára az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a tejtermékek nettó vételárának 100 százaléka, a másik fenntartói csoport számára csak 50 százalék támogatás jár. A székhely szerinti harmadik csoportba tartozó iskolafenntartó esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatás, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatás és a nettó vételár különbözetének húsz százaléka.

 

A besorolás miatt a fenntartóknak különböző összegekkel ki kell egészíteni a támogatást, hogy biztosítani tudja az ingyenes tejellátást, de a fenntartók egy része nem tudja, vagy nem akarja kifizetni a különbözetet, ezért több százezer gyermek esik el a közösségi támogatástól.

  • Az FVM szerint az oktatási intézmények nem igényelhetik közvetlenül az iskolatejet

Kifogásolható, hogy az FVM rendelet kizárja a közoktatási intézményeket az iskolatej igényléséből, amikor kimondja, hogy egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében igénylők kizárólag a közoktatási intézmények fenntartói lehetnek.

 

Ugyanakkor az EK rendelet szerint a támogatást közvetlenül a közoktatási intézmények is kérhetik.

Sok oktatási intézmény saját forrásból biztosítaná az iskolatejet a gyermekeknek, akkor is , ha a fenntartója nem igényeli meg a támogatást, de az FVM rendelet önkényesen kizárja az intézményeket az igénylők köréből.

  • Félrevezető a program neve

Az „iskolatej program” elnevezés azt a látszatot kelti, hogy az óvodákra nem vonatkozik a közösségi támogatás, ezért sok óvoda nem is igényeli a gyermekek számára ingyenes tejet.

Az „óvodatej” támogatásból csökkenthető lenne az óvodai étkeztetés költsége a szülők számára.

  • A szakiskolai tanulók újabb megkülönböztetése

Kifogásoljuk, hogy az iskolatej-program szabályozásáról szóló 166/2008 FVM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a jogalkotó megkülönbözteti a szakiskolai tanulókat a szakközépiskolába vagy gimnáziumba járó tanulóktól, amikor a szakiskolások csak két évig (a 9-10. évfolyamokon) jogosultak az iskolatej fogyasztására, szemben középiskolás társaikkal, akik négy vagy öt éven keresztül (11-12-13. évfolyamokon is) kapják az iskolatejet.

Az EK rendelet nem mond ki olyat, hogy a szakképzési évfolyamokra járó tanköteles tanulók után nem jár a közösségi támogatás!

  • Két pohár tej nem adható egy gyermeknek!

Nem vehető igénybe támogatás azon tej után, amelyet olyan tanuló, illetve óvodás részére nyújtanak, aki az adott tanítási/foglalkozási napon már részesült az őt megillető és maximálisan kiosztható 0,25 liter mennyiségű tejtermékből.

Nem vehető igénybe támogatás továbbá arra a mennyiségre sem, amely az adott tanítási/foglalkozási napra leszállított mennyiségből nem került kiosztásra.

Jogszabállyal ellentétes, ha az óvoda, iskola emberségesen oda adja a többlet tejet azoknak a gyermekeknek, akik ezt igénylik.

Mit kell tenni az oktatási intézménybe kiszállított poharas tejjel, ha egy gyermek nem ihat meg két pohár tejet?  Kiöntik a csatornába?  Vagy visszaviszik a szállítónak?

  • Hova lesz a támogatott tejmennyiség egy része?

Az EK rendelet szerint az egy tanulóra számított legnagyobb napi mennyiség, amelyre támogatás adható  a  0,25 liter tej, de többségében csak 0,2 liter, azaz 2 dl tejet kapnak a magyar gyermekek.

2008-2009. tanévben a tanítási napok száma hazánkban 181 nap. Egy tanuló 45,25 liter tejet kaphat egy évben, ha nem hiányzik egy napot sem, és megkapnák az előírás szerinti  0,25 liter tejet.

A tanulók a valóságban csak 0,2 liter tejet  kapnak, ami összesen évi 36,2 liter. Hová lesz a gyermekenként, illetve tanulónként 9,2 liter különbözet, ami 700 ezer gyermek esetén 25 millió liter támogatott tejet jelent?

 

Szóvivő: Keszei Sándor (Telefon: 787-7852, mobil: 06-30/433-8754)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum