Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Felvételi rangsor manipulálása a "középiskolai" felvételi eljárásban

Szülők kérdezik, hogyan lehetséges, hogy a „jobb” tanulók hátrább kerülhetnek az iskola által kifüggesztett felvételi jegyzéken található rangsorban, mint gyengébben teljesítő osztálytársaik

Mi az oka? Kivételezés vagy szelekció? Protekció vagy ez a szabály?

.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (433-8754 vagy 1-787-7852)Folyik a középiskolai felvételi eljárás! A középfokú iskolák kikérdezik a tanulókat, hogy hányadik helyen jelölték meg a vizsgáztató középiskolát az erre a célra rendszeresített tanulói adatlapon?

Súlyos következményi lehetnek a tanulóra nézve, ha elmondja melyik iskolát hányadik helyen jelölte meg a választási rangsorban.

Mit mondjon félelmében a tanuló? Hazudjon vagy mondja ki, hogy csak a második, harmadik, ötödik helyen választotta az adott iskolát? 

Az iskolaigazgatók érdeke, hogy megismerjék a jelentkezők szándékát, mert előfordulhat, hogy felveszi a jelentkezőt, de a tanuló nem megy oda és üresen marad egy férőhelye. Ezért akarják megtudni minden áron a tanulók által megjelölt választási sorrendet.

Figyelem!

Etikátlan dolog és tilos (jogszabálysértés) a szóbeli vizsgán rákérdezni a család vagyoni és jövedelmi helyzetére, a szülők iskolai végzettségére és foglalkozására (adatvédelem).

Az iskolai felvételi sorrend megállapításának szabályai

20/2012. EMMI rendelet 27§ (2) bekezdése szerint:

„Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről

a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények), vagy

b) gimnázium, szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredménye, vagy

c) gimnázium, szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei

alapján dönthet.”

Részletes tájékoztatás a felvételi sorrend megállapításáról itt található!

Tehát a fent meghatározott három szempont alapján megállapított eredményeket veheti figyelembe a felvételt hirdető középfokú iskola felvételi követelményként, de csak akkor, ha azokat előírta a 2016. október 20-ig nyilvánosságra hozott Felvételi Tájékoztatójában.

A középfokú iskolák Felvételi Tájékoztatójáról bővebb tájékoztatást itt található!

Előnybe részesítés (különleges helyzet)

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.

A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. [20/2012. EMMI rendelet 40. § (3)]

Figyelem!

Egyértelmű, hogy a felvételi eljárás jogszabályi előírásai azt a célt szolgálják, hogy a felvételt hirdető középfokú iskolák a jelentkezők az általános iskolai tanulmányi eredményei, a központi írásbeli és az iskolai szóbeli vizsga eredményei alapján - kiválogassák a legjobb tanulókat.

A félévben megbuktatott tanulók ne is reménykedjenek, hogy felveszi őket valamelyik középiskola!

Felvételi sorrend megállapítása a valóságban

Lesznek olyan iskolák, amelyek a felvételnél előnybe részesítik a jó tanulókat, vagy kreatívakat, a csendes gyerekeket, a szép szőke lányokat, a gazdag családok gyermekeit, az iskolázott és magas pozícióban levő szülők gyermekeit, stb.

Tehát az iskola igazgatója saját hatáskörében, saját belátása szerint dönthet arról, hogy melyik jelentkezőt sorolja előbbre az ideiglenes felvételi jegyzéken. (Diszkrecionális jog)

Ezt úgy csinálják, hogy azonos felvételi pontszámokat adnak több jelentkezőnek, akik közül azokat veszik fel, akit akarnak.

Ne csodálkozzanak a szülők, ha a gyermekük tanulmányi eredményénél rosszabban teljesítő tanuló megelőzi őt a felvételi rangsorban!

A szülőkön múlik, hogy megismerve a felvételi szabályokat fellépjenek az ügyeskedő iskolákkal szemben.

A többi iskola azokat a tanulókat veszi fel, akiket a felkapott (elit) iskolák kirostálnak. De ezek is szelektálhatnak.

A rangsorolás szabályairól itt találhatnak részletes információt!

A tanuló által választott iskolák és tanulmányi területek módosítása a tanulói adatlapon

A választott középiskolák sorrendjét az erre rendszeresített „Tanulói adatlapon” jelölték meg a tanulók az általános iskolában. A tanulók által megjelölt sorrendet a felvételt hirdető iskola nem ismeri (nem ismerheti meg). A tanulói adatlapot csak az általános iskola látja, a megjelölt középiskolák nem tudatnak róla. Titkos?

A tanulói adatlapot az általános iskola páncélszekrényben őrzi a módosításig, utána elküldi a Felvételi Központba.

A módosítás időszaka március 16-17.  

A módosításnál csak a beírt sorrendet változathatják meg a tanulók, új iskolát vagy tanulmányi területet nem írhatnak be!

Ha a választott iskolán belül másik tanulmányi területet is elfogadnának a tanulók, akkor az iskolaigazgatóval kell megegyezni a cserébe.

A módosítás után az a felvételi központ informatikai rendszere összeveti a jelentkezés sorrendet és a középfokú iskolák által megállapított és beküldött ideiglenes felvételi rangsort. A számítógép megállapítja a végleges felvételi sorrendet, majd elküldik a középfokú iskoláknak, akik ennek alapján kiküldik a tanulónak a felvételről vagy az elutasításról szóló döntést.

Rendkívüli felvételi eljárás (pótfelvételi)

Ha a tanköteles tanulót az általános felvételi eljárásba nem veszik fel sehová (nem kap felvételi ajánlatot), akkor augusztus 31-ig részt vehet a rendkívüli felvételi eljárásban. Vagyis kereshet magának olyan iskolát, amelyik felveszi.

A felvételi eljárás során minden iskolából elutasított tanköteles tanulók helyzete

A tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. [20/2012. EMMI rendelet 180. §  (1)]

Tehát, ha a tanköteles tanulót szeptember 1-ig nem veszik fel sehová, akkor az általános iskola jelzése alapján köteles beiratkozni valamelyik Hídprogramos iskolába, amelyik egy év alatt felkészíti a tovább tanulásra. Vagyis parkoló pályára kényszerül.  Év vesztes lesz.

A hídprogramról bővebben itt!

Szabad iskolaválasztás

A középiskola köteles felvenni a tanulót, de a szabad iskolaválasztás  jogán a tanuló nem köteles beiratkozni abba az iskolába, amelyiktől megkapja felvételi értesítést.

Mi van akkor, ha az iskola nem indítja el szeptemberben a meghirdetett osztályt

20/2012. EMMI rendelet 42. § § (4) bekezdése szerint: „Ha a középfokú iskola a benyújtott felvételi kérelmek és a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani az oktatást, köteles erről három munkanapon belül értesíteni a jelentkezőt, a fenntartót és a hivatalt.”

Az iskolák csak a tanulók beiratkozása után (június 22-24.) tudják meg, hány tanuló fogadta el a felvételi ajánlatot, hányan iratkoztak be az adott osztályba, hányan nem. Összejött az indításhoz szükséges osztálylétszám vagy sem.

Ez még semmi!

Az iskola csak szeptemberben tudja meg, hogy - a szabad iskolaválasztás jogán - hány tanuló döntött úgy, hogy még sem akar abban az iskolában tanulni, amelyikbe beiratkozott, ezáltal nem jött össze kötelező tanulói létszám.

Akkor most mi van?

Ha a tanuló csak szeptember 1. után tudja meg, hogy az a középfokú iskola, amelyikbe eredetileg felvették, létszámhiány miatt nem tudja elindítani az adott tanulmányi területet (osztályt/fél osztályt), akkor rohangálhat valamilyen iskola után, amelyikben teljesítheti tankötelezettségét.

Ha végleg iskola nélkül marad a tanuló, akkor be kell iratkoznia valamelyik Hídprogramot indító középfokú iskolába.

A 16 éven felüli már nem tanköteles tanulók jelentkezése és felvétele

Az általános iskolát 2017-ben sikeresen befejező16 éven felüli - már nem tanköteles –tanulók többségét kiveti magából az oktatási rendszer. Mehetnek, ahová akarnak.

Mehetnek a felnőttoktatásba vagy a felnőttképzésbe.

Ezek a 16 éven felüli, de még kiskorú gyermekek a Munkatörvénykönyve szerint - szüleik megkérdezése nélkül is - munkát vállalhatnak, elmehetnek közmunkásnak (egyelőre), vagy „jobb esetben” eltartatják magukat a szüleikkel.

A 16 éven felüliek felvételéről kicsit bővebben itt!

Jogorvoslati lehetőségek jogorvoslati eljárás itt!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (433-8754 vagy 1-787-7852)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum