Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Visszatartják a 6 éves tanköteles gyerekeket az óvodák, nem engedik őket iskolába járni.

Már az óvodák is buktatnak?

Ha nincs elég férőhely a körzeti iskolában, akkor visszaküldik a tanköteles gyermeket az óvodába!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)A köznevelési törvény (Nkt.) értelmében: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.”

Az óvodába járó gyermekek nagy többsége 6 éves koráig eléri az iskola megkezdéséhez szükséges testi, lelki, érzelmi, értelmi „érettséget”, de szülői bejelentések (panaszok) alapján végzett felméréseink szerint az óvodavezetők és a pedagógiai szakszolgálatok több gyereket tartanak vissza, mint amennyit továbbengednek iskolába.

Magyarországon a gyermekek többsége „év vesztes” lesz, mert megbuktatják őket az óvodában

Ha kevés az gyerek az óvodában, akkor az óvodafenntartó önkormányzatok, és az óvodavezetők összejátszanak a „nevelési tanácsadókkal” és az un. szakértői bizottságokkal „iskola éretlennek” nyilvánítatják az egészségesen fejlődő gyermekeket is. 

Ha a gyermeke neveléséért és taníttatásáért elsősorban felelős szülő nem ért egyet azzal, hogy egy szakértői bizottság iskola éretlennek nyilvánítja gyermekét, akkor jogi eszközökkel kényszerítik, hogy 7 éves, sőt 8 éves koráig járjon óvodába. Szabálysértési eljárást kezdeményeznek ellene, vagy azzal fenyegetik, hogy állami gondozásba veszik gyermekét, ha sokat fellebbezget.

Ráadásul sok általános iskola férőhelyhiányra hivatkozva visszaküldi az iskolaérett gyermekeket az óvodába, mert az állami iskolafenntartó (KLIK) nem engedélyezi, hogy két első osztályt indítsanak, mert az sokba kerül. Rábeszélik a szülőket, hogy jobb helyen van gyermeke az óvodában, mint az iskolában. 

Ezek szerint a tankötelezettség teljesítése ma már 7 éves kortól kezdődik, vagyis a gyermekek többsége „év vesztes” lesz. Egy évvel későbben szerezhet érettségit vagy szakképesítést, egy évvel később állhatnak munkába, mint 6 éves társaik.

Mi ez? Üzletpolitika?

Ha az önkormányzati óvodafenntartónak érdeke, hogy kevés gyermek maradjon az óvodában nehogy több óvodapedagógus, dajkát keljen alkalmaznia, akkor kipucolja az óvodát a hatévesektől.

Ha kevés a gyermek, akkor az óvodavezető, összejátszva a szakértői bizottsággal, úgy dönt, hogy a 6 éves gyermekek még nem iskola érettek, nehogy az alacsony gyermek létszám miatt elveszítse állását.

Ha az állami iskolafenntartó nem indít annyi első osztályt, a mennyire szükség lenne, akkor megtakarítja (elspórolja) a fenntartás költségeit. 

A szülői jogok korlátozása

Az Alaptörvény értelmében elsősorban a szülő felelős gyermeke neveléséért és taníttatásáért.

A köznevelési törvény szerint a szülő kötelessége (büntetőjogi felelőssége), hogy biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését.

Mivel a szülő ismeri legjobban gyermekét, ezért a szülő joga, hogy eldöntse, hogy 6 éves korától vagy 7 éves korától kezdje meg tankötelezettségének teljesítését az általános iskola első évfolyamán. A szülő joga, hogy megvédje gyermekét az indokolatlan és megalázó gyermekpszichológiai vizsgálatoktól.

A szülő kötelessége, hogy megakadályozza gyermeke egész életére szóló megbélyegzését, hogy 5-6 éves korába beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermeknek nyilvánítsa valamilyen szakértői bizottság.

Úgy néz ki, hogy az oktatásirányítás is felismerte, hogy a kialakult - fentebb vázolt - helyzet tarthatatlan, ezért az 5 éves gyermekeket kiveszi az óvodafenntartók és az óvodapedagógusok  bizarr fennhatósága alól, és az iskolára bízza fejlesztésüket. Lehet, hogy ez államosítás?

A 9 évfolyamos általános iskola

Tankötelezettség kezdete 5 éves kortól

A gyermekek visszatartása az óvodába ellentétes az új oktatáspolitikai célkitűzéssel, amely szerint jövőre már 5 éves kortól kell iskolába járnia minden kisgyermekeknek, akár iskolaérett, akár nem. A gyermekek közötti fejlettségi különbséget majd az iskola kezeli.

Cél biztosan az, hogy ne óvodapedagógus foglakozzon az 5 éves gyermekekkel, hanem szakképzett tanító.

Az iskola érettség fogalma itt!!

Tájékoztatás az óvodai szakvéleményről

Tankötelezettségről itt találhatnak bővebb tájékoztatást

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

 

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum