Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Mit tehet a „gimnazista” tanuló, ha nem úgy sikerül az érettségi vizsgája, ahogyan szeretné?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-8754)Azok az érettségizett tanulók, akiket nem vesznek fel felsőoktatási intézménybe továbbtanulhatnak valamelyik szakgimnázium (ingyenes) szakképzési évfolyamán, ahol lehetőségük van egy érettségihez kötött un. emeltszintű szakképesítés megszerzésére.

1. Hogyan szerezhet érettségihez kötött „emeltszintű szakképesítést” a tanuló, ha „netalántán” megbuktatják az érettségi vizsgán?

2. Milyen lehetősége van a tanulónak az érettségihez kötött emeltszintű szakképesítés megszerzésére, ha a gimnáziumi utolsó évfolyamon buktatják meg nagy szeretettel?

Kivételes engedmény a gimnáziumok utolsó évfolyamán vagy az érettségi vizsgán megbuktatott tanulók számára

A szakképzési törvény értelmében: "a tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a gimnázium befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb szakképzési évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget."

Tehát a gimnáziumi befejező évfolyamára járó tanulók érettségi bizonyítvány nélkül is beiratkozhatnak a szakképző iskolák érettségihez kötött szakképzési évfolyamaira szeptemberben, ha az október-novemberi vizsgaidőszakban sikeres érettségi vizsgát tesznek.

Ha a tanulót a középiskola utolsó, befejező évfolyamán buktatják meg, de augusztus végén sikeres javítóvizsgát tesz, akkor ő is megkezdheti tanulmányait az iskolai rendszerű szakképzésben és emeltszintű szakképesítést szerezhet, ha az október-novemberi vizsgaidőszakban sikeres érettségi vizsgát tesz.

Figyelem!

Az un. érettségihez kötött szakképesítések (kurrens szakmák) tanulása olyan   felkészültséget igényelnek, amelyekhez az általános iskolai végzettség nem elég.

Az országos képzési jegyzékben több mint 200 olyan államilag elismert emeltszintű szakképesítés van, amelyik csak érettségi végzettséggel tanulható.

Ezért sem állja meg helyét az oktatáspolitikai elképzelés, hogy csökkenteni kell a gimnáziumok számát, mert kevés a szakképzett munkaerő, hiszen az szakképesítések többsége gimnáziumi érettségi vizsgához kötött.

Érettségi vizsgához kötött „felsőközépfokú” szakképesítések az iskolarendszeren kívül

Ha a gimnáziumi tanuló nem akar tovább iskolába járni, de egy érettségi vizsgához kötött szakképesítést akar tanulni, akkor választhat az iskolai rendszeren kívüli felnőttképzésben indított „felsőközépfokú” szakképesítések közül.

A felnőttképzésben folyó „felsőközépfokú” szakképesítések tanulásánál is érvényes a szakképzési törvény rendelkezése, amelynek értelmében a "megbuktatott tanuló" az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a gimnázium befejező évfolyamának elvégzésével szeptember elsején, azzal, hogy legkésőbb szakképzési évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget.

Figyelem!

Az iskolai rendszeren kívül folyó felnőttképzés nagy előnye, hogy sokkal rövidebb a képzési idő alatt lehet hozzájutni szakképesítést igazoló bizonyítványhoz, mint az iskolai rendszerű szakképzésben.

Az érettségihez kötött szakképesítések listája

Az államilag elismert szakképesítések felsorolása (562 db) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012. Kormányrendeletben (OKJ) található.

A szakképesítések ÁBC sorrendben vannak rendezve. A táblázatban összehasonlítható az iskolai rendszerű képzési idő az iskolarendszeren kívüli képzési idővel.

Az OKJ tartalmazza a szakképesítések szintjének elnevezését, ami meghatározza, hogy az adott szakképesítés tanulásának megkezdéséhez milyen iskolai végzettség vagy azzal egyenértékű előképzettség szükséges.

Az érettségihez kötött szakképesítések szintkódjai: a felső középfokú szakképesítés 51, 52, 53, az emeltszintű szakképesítés (középvezetői technikus képzés) 54, 55.

Íme, a táblázat, amelyet az gimnázium pedagógusainak kellene megismertetni az érettségi vizsga előtt álló tanulókkal pályaválasztási tanácsként:

51

felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

52

felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

53

felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül

54

emeltszintű szakképesítés (technikus), amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg

55

emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-8752)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum