Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

„Tanév-értékelés” szülői nézőpontból

Az iskolai oktatás és a pedagógusok szerepének túlértékelése

Az oktatás színvonalának emelése elsősorban a szülők ügye!

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433 8754 vagy 1-787-7852)

 A  magyar iskolarendszer teljesítményét több százezer tanév végi buktatás, tízezres nagyságrendű lemorzsolódás, és a nemzetközi mérések átlaga alatti tanulói eredmények minősítik!

A jelenlegi köznevelési rendszerben a tanulók többségét a szüleik készítik fel a tanítási órákra vagy magántanárt fogadnak melléjük, ha azt akarják, hogy sikeresen teljesítsék az iskolai követelményeket.

Lassan magántanulónak tekinthető az összes iskolás gyermek!

A szülők felelősek gyermekük nevelésért oktatásáért

Magyarország Alaptörvénye értelmében a szülők felelősek elsősorban gyermekeik iskoláztatásáért (de csak a tanuló 16 éves koráig).

Az Alaptörvény tehát a szülőt teszi felelőssé a gyermeke neveléséért, taníttatásáért, a pedagógusok ehhez szakmai segítséget nyújtanak.

Amellett, hogy szakmai szolgáltatást nyújt a szülőknek a pedagógus az állam megbízottja (közalkalmazott, közfeladatot ellátó személy).

Pedagógusok az állam megbízottai

A nemzetközi szakirodalom szerint a pedagógusok az állam megbízottjai, akik jelentik az iskolakerülőket, igazolatlan mulasztás esetén szabálysértési eljárást kezdeményeznek szülőkkel szemben és felfüggesztetik a családi pótlékot. A 16 éven felüli tanulókat 30 óra igazolatlan hiányzás esetén eltávolítatják az iskolából.

A tanulók a fegyelmezetlenségét jelentik a szülőknek (intő, rovó) azon az alapon, hogy elsősorban ők felelősek gyermekük neveléséért.

A pedagógusok fő feladata a kiskorú tanulók leválasztása családjukról!

Az oktatás színvonalának emelése elsősorban a szülők ügye

Az állami iskolafenntartás decentralizációja után tömegessé váltak az iskolai törvénysértések, a munkáltatói jogosítványokkal rendelkező igazgatók gebinbe kapták az önálló költségvetéssel rendelkező iskolákat.

Az állami iskolafenntartás átszervezésével, az iskolaszerkezet átalakítással, pedagógus béremeléssel és milliárdos támogatásokkal nem lehet az oktatási színvonalát emelni.

Az oktatásirányításhoz tudás és bölcsesség kell!

Bővebben:

 

Bérbe vették (kapták) az állami iskolákat az igazgatók?

A pedagógusok az állam megbízottai itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum