Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

"Szülői értekezlet" magyar módra 2017-ben

Pénzbehajtás az ünnepélyes tanévkezdés után?

Osztálypénz, csoportpénzElkeseredett szülői vélemény: „azért nem megyek el a szülői értekezletekre, mert ott állandóan pénzt követelnek tőlem.”

Általános magyar „szokás”’, hogy a szeptemberi első szülői értekezleten különböző pénzbeli és természetbeni hozzájárulásokat kérnek és szavaztatnak meg a szülőkkel a pedagógusok. Melyik szülő mer ellene szavazni a jogtalan követeléseknek, az osztályfőnök és a többi szülő jelenlétében? A "lelkesebb" szülők egyre feljebb licitálják a befizetések összegét.

A szeptemberi első szülői értekezleten beszedett pénzek messze meghaladják az iskolakezdés előtt a szülőkkel szintén jogtalanul megvásároltatott tanszerek és felszerelések költségeit.

Az első szülői értekezletre vastag pénztárcával kell érkezni a szülőknek:

Szedik az osztálypénzt, kérik a befizetéseket a pedagógusok által alapított óvodai, iskolai alapítványokba.

Szervezik a szülőket az iskolai eszközök karbantartására, takarításra, iskolabálok és más rendezvények szervezésére, sütemény üdítőital biztosítása. Ráadásul a szülőknek és a tanulóknak is meg kell venni a belépőjegyet.

Az osztályterem „csinosítása”, virágok, függöny stb. megvétele is a szülők feladata.

El kezdődik a gyűjtés és befizetés már az óvodai, általános iskolai ballagásokra, a tablófényképre.

Már a 9. évfolyamtól gyűjtenek érettségi előtt álló tanulók szüleitől (akár havi 10 ezer forintot is), a ballagási ruhára, az érettségi bankettre, a fényképes tablóra.

Megkezdődik különórák, előkészítő tanfolyamok díjának befizetése. Újabban az iskolai sportkörért is fizetni kell.

Kötelező a dologi kiadásokhoz való szülői hozzájárulás: kréta, másolópapír, takarító eszközök, WC papír költségeinek összeadása (ÁNTSZ ügy). stb. Sok helyen pénzt kérnek az „ellenőrző könyvért” is.

Az első szülői értekezleten történik tanítási időben szervezett, ezért ngyenes tanulmányi kirándulás, erdei iskola, színház és múzeumlátogatás költségeinek megszavazása.

A szeptemberi óvodai, iskolai pénzbeszedő mozgalom alkotmánysértő tevékenység!

Alaptörvény XI. cikk

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja

Az ingyenes köznevelés azt jelenti, hogy az óvodában, iskolában – az ebédpénzen kívül - semmilyen indokkal nem lehet pénzt követelni a szülőktől.

A köznevelés megújulásának egyik alaptétele az óvodai, iskolai pénzkövetelések tiltása!

A pedagógusok nem kérhetnek, nem fogadhatnak el és nem kezelhetnek pénzt a köznevelési intézményben. (Pedagógus Etikai Kódex)

Figyelem! Ha a szülők fizetnek az ingyenes köznevelési szolgáltatásokért, ha kifizetik az óvoda, iskola törényellenes pénzköveteléseit, akkor ők is törvénysértést követnek el?

Az osztály szintű szülői értekezlet legális tematikája

A jó osztály szülői értekezlet fontos információkat közöl, röviden, érthetően.

A szülői értekezlet célja a szülők hiteles tájékoztatása az óvodát, óvodai csoportot, iskolát, iskolai osztályt érintő aktuális nevelési és oktatási kérdésekről, amelyek birtokában a szülők el tudnak igazodni az óvodai nevelés illetve az iskolai nevelés-oktatás területén, és meg tudják védeni kiskorú gyermekeik érdekeit.

Írásos tájékoztató anyag szülőknek

A parttalan viták vagy/és az érdektelenség elkerülése érdekében célszerű, ha készül egy olyan írásos szülői tájékoztató anyag (szülői útmutató), amely segíti a gyermekeik érdekében eljáró szülőket, hogy el tudjanak igazodni az iskolai szabályok és elvárások sokaságában.

A szülői értekezlet témái (többek között):

  • Az osztályszintű Szülői Szervezet vezetőségének megválasztása vagy megerősítése. (Szülői szervezet nélkül az iskola nem működhet törvényesen!)

  • Tájékoztatás a szeptemberben hatályba lépő köznevelési rendszabályok végrehajtásáról.

  • Tanulmányi teljesítmények, magatartás, szorgalom értékelése, minősítésének szabályainak véleményezése, a független vizsga és a javítóvizsga szabályzatának ismertetése

  • Az iskolai tankönyvellátás új rendjének ismertetése.

  • Információ a tanulókat érintő új gyermekvédelmi rendelkezésekről.

  • Információ az adott évfolyam tantervi követelményeiről, a magasabb évfolyamra lépés követelményeiről.

  • Az iskola éves munkatervének ismertetése, véleményezése és elfogadása.

  • Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről.

  • Tájékoztatás a tanulók számára adható pénzbeli és természetbeni támogatásrokról.

FŐSZEGY sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

A szülői értekezletről itt található bővebb információ

Virtuális szülői értekezlet (szülői vélemények)

Minta meghívó szülői értekezletre

A köznevelés ingyenessége itt!

Az iskoláztatás költségei (KSH oktatási tükör)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum