Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tiszta vizet a pohárba!

Szülők fizetik a tanítási idő alatt szervezett úszásoktatást?

Az iskola sem fogadhat el pénzt az úszásoltatásért, mert az törvénysértés!

Sérül a mindennapos testnevelés elve, ha testnevelési óra helyett úszni viszik a tanulókat? Megoldás!

FŐSZEGY sajtószóvivő: 06-30/433-8754Sok állami fenntartású iskola a pedagógiai programjában rögzíti, hogy a testnevelési óra keretében, tanítási időben szervezett, iskolán kívüli úszásoktatás önköltséges köznevelési szolgáltatás.

De a szülők nem tehetik meg, hogy önként átvállalják tanítási időben, iskolán kívüli szervezett úszásoktatás költségeit, még az illegálisan beszedett osztálypénzből sem.  

Az állami fenntartású iskola nem kérhet, és nem fogadhat el pénzt a mindennapos testnevelés keretében megtartott úszásoltatásért, mert az súlyos törvénysértés.  A magyar-, a matematika-, vagy a földrajz óráért sem lehet pénzt kérni, sem elfogadni, mert azok is térítésmentesen biztosított tanórai foglalkozások. [Lásd 229/2013. Kormányrendelet 31.§ ba) pont]

Az iskolák pedagógiai programjában előírt vagy az ahhoz kapcsolódó iskolai vagy iskolán kívül szervezett tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása. Ilyen különösen, a tanulmányi kirándulás, az erdei iskola, a múzeumi foglalkozás, a testnevelési óra keretében szervezett úszásoktatás, evezés, korcsolyaoktatása, stb. [Lásd 110/2012. Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés]

Az úszásoktatás csak lehetőség

A szülők körében elterjedt, hogy az állami fenntartású általános iskolák alsó tagozatán bevezetésre került kötelező és ingyenes az úszásoktatás. Ugyanakkor a kerettantervi rendelet csak a 3-4. évfolyamra írja elő a kötelező  úszásoktatást, de csak évi 18 órában és a két évfolyamon együttesen.

többi évfolyamokon a mindennapos testnevelés keretében az iskolán kívül szervezett térítésmentes úszásoktatás csak lehetőség az iskola számára, ha a tankerületi központ finanszírozza a költségeket.

Ha a szülő nem fizet, otthon hagyják a gyermekét

A helyi tantervben rögzített „úszásoktatás” kötelező tanórai foglalkozás, amit iskolán kívül biztosítanak a tanuló számára, és amiből a tanulót semmilyen indokkal nem lehet kizárni. Ha a tanuló nem vesz rész az úszásoktatáson, akkor a mulasztását igazolnia kell.

Fegyelmi büntetésként egy másik osztályban helyezik el azokat a tanulókat, akiknek szülei nem tudják, vagy nem akarják kifizetni az úszásoktatás költségeit (utaztatás, drága belépő).

A magyar óráért sem lehet pénzt kérni, a magyar óráról sem lehet a tanulót kizárni és egy másik osztályba elhelyezni szabályosan lebonyolított fegyelmi eljárás nélkül.

Testnevelési órák összevonása

A jogalkotó lehetővé tette, hogy az úszásoktatást vállaló iskolák egy tanítási napon legfeljebb két testnevelési órát összevonjanak, ezáltal a hét egyik napján nincs testnevelési óra.

Vagyis súlyosan megsértették a mindennapos testnevelés elvét!

Megoldás!

1.   Ha a napi egy testnevelés órából legfeljebb két testnevelési órát összevonnak egy tanítási napra, ezáltal a hét egyik napján nem lenne testnevelési óra, akkor azon a napon a hiányzó testnevelési órát egy másik tantárgy terhére kell megtartania az iskolának!

Érthetőbben?

2.   Ha az iskolán kívüli úszásoktatás helyszínére való utazás miatt egy napon kettő testnevelési óra szükséges, akkor azon a napon eggyel kevesebb közismereti órát kell tartani. Érthető?

Még értetőbben?

3.   A testnevelési órák összevonása az úszásoktatás miatt egy rossz jogi megoldás (dilettáns), mert sérti a mindennapos testnevelés elvét. Egyszerűbb, ha egyel kevesebb magyar órát vagy matematika órát tartanak azon a napon!

 

Az úszásoktatás tantervi előírása az alsó tagozaton itt!

Tanuló büntetése: elhelyezés másik osztályba úszásoktatás helyett

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum