Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A törvénysértő őszi szünet örömei és problémái

Hová lett 3 nap az őszi szünetből?

A pedagógusok számára az őszi iskolai szünet tanítás nélküli munkanap

Az óvodában nincs őszi szünet! Téli és tavaszi szünet sincs!

Az óvoda egész évben nyitva tartó köznevelési intézmény

    Sajtószóvivő FŐSZEGY : Keszei Sándor (06-30 / 433-8754)  

A  tanulók és a pedagógusok örülnek  az őszi szünetnek, de a munkavállaló szülőknek  gondot okoz gyermekük elhelyezése és étkeztetése a tanítási szünet ideje alatt.

Jogszabály értelmében az őszi szünet napjain,  az iskoláknak nyitva kell tartani és gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről, foglalkoztatásáról és a napi háromszori étkeztetésükről.

Tudnak erről a tanulók szülei?

Hány napos az őszi szünet?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 30. §  (4) bekezdése szerint:

„A tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat összefüggő napból álló tanítási szünetet kell biztosítani.”

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. EMMI rendelet  5. §  (1) bekezdése szerint:

"Az őszi szünet előtti utolsó tanítás napja 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítás napja, 2018. november 5. (hétfő)."

Természetesen a hétvégi pihenőnapok (szombat, vasárnap) és az ünnepnapok nem számítanak bele a 6 napos őszi szünetbe.

Figyelem!

Október 29. (hétfő), 30. (kedd), 31. (szerda) az munkanap.

Mivel november 1. (csütörtök) az ünnepnap (Mindenszentek), november 2. (péntek) pedig a 9/2017. NGM rendelete értelmében pihenőnappá lett nyilvánítva, ezért összesen három munkanap tanulási szünetet kapnak a tanulók.

A törvény értelmében tehát nem hétfőn kell iskolába menni a tanulóknak, hanem csütörtökön, hogy meglegyen a hat összefüggő napból álló őszi szünet!

Hová lett 3 nap az őszi szünetből? Ez súlyos törvénysértésnek tűnik.

Tanulók étkeztetése az őszi szünetben

Tanévenként kb. 850 000 tanuló veszi igénybe a gyermekétkeztetést az iskolákban, kb. 760 000 tanuló jogosult ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre.

Azoknak a családoknak gyermekei jogosultak a díjmentes étkeztetésre, ahol a főre eső jövedelem nem haladja meg a 39 900 forintot. 

Mit esznek ezek a gyermekek az iskolai szünetekben, amikor az iskolák zárva tartanak? Házhoz szállított nekik az ebédet?

Az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosult tanulóknak a szülei az őszi iskolai szünetben sem keresnek többet! Ezek a családok nem fogják az őszi szünetet "wellness" szállodában tölteni gyermekeikkel.

Őszi szünet a szakképző iskolákban

A szakképző iskolákba járó tanulóknak is 6 napos lenne az őszi szünet.

A 2011. évi CLXXXVII. törvény ( Szt.) 26. § (3) bekezdése szerint:

„Az  őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt  - egy szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével - gyakorlati képzés nem szervezhető.”

Kollégiumokban nincs őszi szünet

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. § (3) bekezdése szerint:

„A tanuló tanítási évben – beleértve az évközi szünetek idejét is – valamint a kötelező szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket kivéve – nem kötelezhető.”

A kollégiumokban tehát nincs őszi szünet. Nem lehet hazaküldeni a tanulókat ezeken a napokon!

Az óvodákban sincs őszi szünet

Figyelem! Az óvoda egész évben folyamatosan nyitva tartó köznevelési intézmény, ezért az óvodákban nincs sem őszi, sem téli, sem tavaszi, sem nyári szünet.

Az óvodák az  iskolai szünetekhez igazítják  nyitva tartási idejüket. Ráveszik a szülőket, hogy maradjanak otthon a munkából és vigyázzanak gyermekeikre az ősz iskolai szünet ideje alatt.

Ilyenkor a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő (GYSE) levő anyukák gyermekeit sem fogadja az óvodában, hiszen úgyis vigyázniuk kell a kistestvérre.

Sok óvoda úgy oldja meg a "törvénysértő helyzetet", hogy a szülőkkel igazoltatják a gyermekük hiányzását azokon a napokon, amikor az óvoda illegálisan zárva tart.

Kb. 350 000 óvodás jogosult ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre. Mit esznek ezek a gyermekek, ha az óvodák az iskolai szünetekben bezárják a kapuikat előttük? "Nyista kaja."

Az iskolák, óvodák kötelező nyitva tartásának személyi feltételei

A 326/2013. Kormányrendelet. 30. § (3) bekezdése szerint:

A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat is elrendelhető.”

Ez egy hatályos Kormányrendelet, a pedagógusok mégis kígyót, békát kiáltanak a szülői egyesületekre, mert idézni merik a rendelet szövegét, amikor az iskolák megszegik a jogszabályi előírásokat.

Munkanap-áthelyezés

A tanév rendjéről szóló 13/ 2018. EMMI rendelet (7) bekezdése szerint: "A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell."

Figyelem!

A téli szünet is három napos!

Szülői levél az őszi szünetről itt!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum