Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 A gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 2018. évtől kezdődően beköltözhetnek az óvodákba és az iskolákba a „szociális segítő” munkások

Közvetlen segítséget kaphatnak a szülők és gyermekeik, ha az óvodai iskolai szülői közösségek igénybe veszik ezt az újabb gyermekvédelmi szolgáltatást

Ma a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek a köznevelési intézményekben

FŐSZEGY sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. [15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25. § (1) bekezdés]

A szociális segítő szolgáltatás bevezetésének célja

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás bevezetése nevelési és oktatási intézményekbe azt bizonyítja, hogy a gyermekek test, lelki, érzelmi és erkölcsi veszélyeztetésének kitüntetett helyszínei az óvoda és az iskola.

Ezért szükségessé vált, hogy gyermekvédelem közvetlenül az óvodában és az iskolában vizsgálja meg, milyen mértékben veszélyezteti a köznevelés rendszere az óvodás gyermeket és a tanulókat.

A szociális segítő feladta

A szociális segítő feladata, hogy a kiskorú gyermek szülője számára a gyermeke gondozását és nevelését segítő gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális és egészségügyi ellátásokról és pénzbeli támogatásokról részletes tájékoztatást adjon.

Feladata az óvodai nevelés és az iskolai oktatás színvonalának figyelemmel kísérése, „a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelése és feltárása.”

A szociális segítő feladta az óvoda, iskola belső működésének vizsgálata

A szociális segítő feladata feltárni, hogy a családoknak milyen szociális biztonságágukat veszélyeztető anyagi terheket kell vállalniuk az ingyenes óvodai ellátásban, és az ingyenes iskolai oktatásban. Véleményünk szerint a szociális segítő feladata feltárni, hogy a családoknak milyen szociális biztonságát veszélyeztető anyagi terheket kell vállalniuk az ingyenes óvodai ellátásban, és az ingyenes iskolai oktatásban, többek között:

Szülői hozzájárulás a fenntartás költségeihez (festés, mázolás, padjavítás).

Hozzájárulás a dologi kiadáshoz (másolópapír, tisztasági- és tisztálkodási eszközök, stb.).

Szülők hozzájárulása tanítási időben szervezett iskolai és iskolán kívüli tanórai. foglalkozások költségeihez (úszásoktatás, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, stb.)

Magas összegű befizetés pedagógusok által alapított óvodai, iskolai Alapítványokba.

Indokolatlan óvodai csoportpénz és osztálypénz befizetések.

A "szociális segítő" feladata, megállapítani, hogy a tanulók milyen mértékben és minőségben jutnak hozzá a köznevelési közszolgáltatásokhoz, pl. a tanórai és egyéb foglalkozások (lyukas órák száma), osztálybontás, csoportbontás, stb.

Véleményünk szerint a szociális segítő feladata a kötelező egyéni foglalkozások, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, stb. biztosítása az általános iskolában. Ha lenne hozzá elég pedagógus.

Továbbá

A szociális segítő feladata segíteni a szülőknek, hogy szülői jogaikat és gyermekeik jogait megismerhessék, megfogalmazhassák, és élni tudjanak vele.

A szociális segítő feladata, hogy a kiskorú gyermek szülője számára a gyermeke nevelését segítő szociális ellátásokról részletes tájékoztatást adjon.

A szociális segítő feladata segíteni a rászoruló családokat, hogy hozzá jussanak az állami és önkormányzati támogatásokhoz.

A szociális segítő feladata segíteni a rászoruló családokat, hogy hozzá jussanak az óvodai, iskolai támogatásokhoz, és szolgáltatásokhoz pl. tanszer és tankönyvtámogatás, étkezési támogatás, részletfizetési kedvezmény, stb.

A szociális segítő feladata vizsgálni a gyermekek, tanulók életét szabályozó intézmény dokumentumok tartalmát, érvényességét (hatályosságát) és alkalmazását.

Az óvoda, iskola hozzáállása a szociális segítőhöz

Kérdés az, hogy az intézményvezetés és az egyes pedagógusok, hogyan fogadják a szociális munkásokat. Partnereknek vagy nem kívánatos személyeknek tekintik őket, akik beleláthatnak az óvoda, iskola életébe, szakmai és gazdasági ügyeibe.

„Az óvoda, iskola közreműködése a gyerekek szocializációja szempontjából alapvető, az azonban vitathatatlan, hogy ma a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek.” Mondta egy szakember.

Figyelem!

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A miniszter a módszertant az általa vezetett minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, valamint gondoskodik annak folyamatos frissítéséről. Lásd itt:

Az óvodai iskolai szociális segítő alkalmazásáról bővebben:

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum