Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Kevesebb lesz a téli szünet 3 nappal?

Az őszi szünet is kevesebb volt 2 nappal!

A tavaszi szünet hány napos lesz? Nézzenek utána és türjék el!

FŐSZEGY sajtószóvivő: 06-30/433-8754A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (4) bekezdése szerint:

 „A tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat összefüggőnapból álló tanítási szünetet kell biztosítani.”

Ugyanakkor a szülői nézőpontból készült elemzésünk szerint a miniszteri rendelet csak 3 nap téli szünetet biztosít a tanulók számára a köznevelési törvényben előírt 6 hat összefüggő napból álló tanítási szünet helyett.

Nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 30. § (1) bekezdése szerint:

„Az iskolában a tanítási év ötnapos tanítási hetekből áll. A szombat és a vasárnap tanítás nélküli pihenőnap. Tanítás nélküli pihenőnap jár a tanulónak a munkaszüneti napokon is. A tanítási időbeosztás a munkaszüneti napok miatti munkaidő-beosztásnak megfelelően változik,

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 6. § (7) bekezdése szerint:

A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.”

A téli szünet napjainak száma

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése szerint:

„A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök)”

Mivel a jogszabályok értelmében a téli szünet napjainak számába nem számítanak bele a tanítás nélküli pihenőnapok (szombat, vasárnap), a munkaszüneti napok (ünnepnapok) és az országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezések, akkor kiderül, hogy az iskolák 3 nappal megrövidítették a 6 NAPOS TÉLI SZÜNETET:

dec. 22. szombat = pihenőnap

dec. 23. vasárnap = pihenőnap

dec. 24. hétfő = pihenőnap (dec.01-én, szombaton, ledolgozva, tehát a hétfő pihenőnapnak számít, ami nem lehet szünet!)

dec. 25. kedd = munkaszüneti nap (Karácsony)

dec. 26. szerda = munkaszüneti nap (Karácsony)

dec. 27. csütörtök = tanulóknak szünet (pedagógusoknak tanítás nélküli munkanap)

dec. 28. péntek = tanulóknak szünet (pedagógusoknak tanítás nélküli munkanap)

dec. 29. szombat = pihenőnap

dec. 30. vasárnap = pihenőnap

dec. 31. hétfő = pihenőnap (dec. 15-én szombaton ledolgozva, tehát a hétfő pihenőnapnak számít ami nem lehet szünet!)

jan. 01. kedd = munkaszüneti nap (Újév) 

jan. 02. szerda = tanulóknak szünet (pedagógusoknak tanítás nélküli munkanap)

Figyelem!

Elemzésünk szerint a miniszteri rendelet előírása alapján az iskolák igazgatói 3 nappal megrövidítették a téli szünet napjainak számát.

Ha értelmezésünk megállja a helyét, akkor január 3-án (csütörtökön), január 4-én (pénteken) és január 7. (hétfőn) is tart téli szünet.

Vagy az iskolaigazgatók vagy mi nem tudunk számolni!

Ha számításunk helyes, akkor pótolni kell a hiányzó szünidei napokat.

Az évközi iskolai szünetekről itt található bővebb információ, különös tekintettel az őszi szünetre!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum