Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Szülő- és tanulóellenes a Szűcs Erika miniszter elképzelése családi pótlék rendszerének átalakításáról.


A családok támogatásáról szóló1998. évi LXXXIV. Törvény 6. §-a szerint: „A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi rendszerességgel járó családi pótlékot nyújt.”

 

A családi pótlék nem volt és most sem szociális támogatás, hanem alanyi jogon járó nevelési és iskoláztatási támogatás, amelyet a szülők minden esetben a gyermekeik otthoni ellátására (lakás, élelem, ruházkodás) és az óvodába járás, majd iskoláztatás költségeire (utazási bérlet, tankönyv, tanszer, tanulmányi kirándulás, étkeztetés, torna ruházat, felszerelés, alapítványi befizetés, különóra, stb.) fordítanak.

 

Jelenleg a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek után a családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét.

A tárca javaslata szerint csak a tankötelezettség végéig járna az oktatási támogatás, kihagynák a 18 éven felüli tanulókat az ellátásból.

 

A módosítás értelmében így a közoktatásban tanuló gyermekek öt korosztálya esne ki az ellátásból. Ezzel a javaslattal valóban több milliárdot spórolna a költségvetés, de súlyos diszkrimináció érné azokat a fiatalokat, akik 18 éves koruk után is közoktatási intézmény tanulói. Bár a tárca szerint csak a „folyósítás szabályai változnak”!

 

A nemzetközi egyezmények aláírásával a magyar állam vállalta, hogy bármely formában esetleg nyújtott segéllyel kapcsolatban nem tűrnek semmiféle olyan korlátozást vagy kedvezést, amely kizárólag a tanulóknak egy bizonyos csoporthoz való tartozásán alapul. (A közoktatásban tanulók egyik csoportját képezik, pl. a nem tanköteles tanulók csoportja.)

 

Etikátlan intézkedés lenne, ha a tanuló 18. születésnapján megvonnák családjától az iskoláztatási támogatást, mert megszűnt a tankötelezettsége!

Az a cél, hogy fiatal 18 éves korában anyagi támogatás hiányába hagyja abba tanulmányait, ne szerezzen szakképesítést vagy ne tudja kifizetni az ebédjét?

 

MSZOE javaslata, hogy két támogatási forma legyen

Ha a szociális tárca valóban azt akarja, hogy a családok támogatása a gyermek érdekét jobban szolgálja, akkor a jelenlegi nevelési, iskoláztatási támogatás mellett kerüljön bevezetésre, a gyermek szükségleteinek megfelelő havi rendszerességgel járó családi juttatás is.


.

A javasolt oktatási támogatást értelmetlen a tankötelezettség teljesítéshez kötni

 

Szűcs Erika miniszter nyilatkozata szerint:”15 éves kor felett az oktatási támogatás akkor járna, ha a gyermek eleget tesz a tankötelezettségének.” (Forrás: MTI)

 

Ez a kijelentés szakmai hiba, hiszen a közoktatási törvény szerint Magyarországon 18 éves koráig minden gyermek tanköteles, tehát nincs olyan, hogy a gyermek nem teljesíti a tankötelezettségét, hiszen egyáltalán nem maradhat ki az iskolából.

 

Kifogásolható, hogy a szociális tárca önkényesen bele akar avatkozni a családok belügyeibe.

 

Mondvacsinált indok, hogy a szülők nem a gyermekre fordítják a családi pótlék összegét, másra költik (pl. elisszák)! „Ez esetben a gyermekvédelmi szolgálat a szülővel együtt megpróbál olyan pénzfelhasználási tervet készíteni, amely biztosítja a gyermek alapvető jogainak érvényesülését, elsődlegesen a lakhatás fenntartásának és az iskoláztatás biztosítását. Ha ez nem sikeres, akkor a település jegyzője a gyermeket védelembe veszi, és a védelem után járó családi pótlék 50 %-át természetbeni juttatásként biztosítják.” (SZMM közlemény)

 

Most is vannak szankciók (védelembe vétel, szabálysértési eljárás, pénzbüntetés), ha a szülő nem gondoskodik kellően gyermekéről, vagy gyermeke nem teljesíti tankötelezettségét.

Véleményünk szerint egy újabb szankció nem fogja emelni a gyermekek „eltartásának” színvonalát.

 

Magyarországon 1,6 millió gyermek jár közoktatási intézménybe (óvoda, iskola, kollégium) és közel 3 millió szülő gondoskodik róluk anyagi helyzetüknek megfelelően. Nem lehet egy támogatási rendszert úgy átalakítani, hogy megvádoljuk a családokat azzal, hogy a nevetségesen kis összegű családi pótlékot nem a gyermekükre költik

 

Nem lehet a szülőket a nyilvánosság előtt folyamatosa szidni, megalázni, egymás ellen uszítani.

Nem kell a szülőknek sem elhinni, hogy azért kell átalakítani a családi pótlék rendszerét, mert egyes szülők elisszák a családi pótlékot. Ez csak ürügy!

 

Véleményünk szerint nem újabb szankciókat kell bevezetni, hanem anyagilag kell segíteni a szülőket gyermekeik eltartásában, nevelésben, oktatásában.

Ki kell számítani, mi terheli jobban a költségvetést, a családok támogatása, vagy a gyermekek védelembe vételének költségei.

 

MSZOE javaslata a jelenlegi nevelési, iskoláztatási támogatás mellett kerüljön bevezetésre, a gyermek szükségleteinek megfelelő havi rendszerességgel járó családi juttatás is.

 

1.      Nemzetközi egyezmény tiltja az oktatásban való megkülönböztetést, amely szerint a részt vevő államok eltörölnek minden olyan törvényhozási rendelkezést, és megszüntetnek minden olyan adminisztratív gyakorlatot, amely megkülönböztetést von maga után az oktatás terén; továbbá nem engedik, hogy a tanulók bármilyen formában történő segélyezése terén a hatóságok megkülönböztetett elbánásban részesítsék, kivéve az érdemek, illetve a szükségletek alapján.

 

2.      Nemzetközi egyezmény szerint a felelősség a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosítása elsősorban a szülőkre hárul, az állam feladata a szülőt, illetőleg a gyermek más gondviselőit segítsék kötelességük teljesítésében, és szükség esetén anyagi segítséget nyújtani, valamint segítő programokat létrehozni különösen az élelmezéssel, a ruházkodással és a lakásüggyel kapcsolatban.

 

Ha a kormány a nemzetközi egyezményeknek és az Alkotmánynak megfelelően akarja a családi pótlék intézményétét átalakítani, akkor javasoljuk, hogy minden óvodába járó gyermek és minden iskolába járó tanuló, és minden felsőoktatási intézmény hallgatója kapjon azonos mértékű nevelési és oktatási támogatást, és minden rászoruló gyermek után járjon a gyermek szükségleteinek megfelelő családi juttatás is, 26 éves koráig.

 

Sajtószóvivők: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) vagy Keszei Sándor (06-30/433-8754 és 787-7852)

 

Információ "családi pótlék" jelenlegi szabályairól itt található!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum