Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nem lehet kizárni a családi pótlék intézményéből a közoktatásban tanuló fiatalok egy részét!


A kormányprogram szerint családi pótlék csak a fiatalok 20 éves koráig fog járni! A megszorító intézkedés következtében több tízezer húsz éven felüli, köztük a saját jogán családi pótlékra jogosult, jövedelem nélküli fiataltól vonnánk meg a lehetőséget, hogy befejezze iskolai tanulmányait.

 

Az új rendszer életkoruk miatt kizárja az ellátásból azokat a jövedelem nélküli tanulókat, akik szakképzési évfolyamokon „szakmát” akarnak tanulni.

 

A Kormányprogram kizárja az iskoláztatási támogatásból a sajátos nevelési igényű és a tartós gyógykezelésben lévő tanulókat, akik állapotuk miatt évfolyamot ismételnek.

 

Szakmailag felkészületlen tanácsadók vagy félrevezetik Bajnai Gordon miniszterelnök urat vagy nemtörődöm módon tettek javaslatot a családi pótlék intézményének módosítására.

 

Súlyosan sérti az egyenlő bánásmód elvét, ha a közoktatásban tanuló gyermekeket életkoruk alapján különböztetik meg egymástól.

 

Közérdekű javaslat a családok támogatásáról szóló törvény módosítására (szövegszerű):

„A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi rendszerességgel járó családi pótlékot nyújt az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató  gyermekre tekintettel, ameddig jogszabály értelmében nappali rendszerű iskolai oktatásban folytathatja tanulmányait.”


A családok támogatásáról szóló törvény értelmében jelenleg a gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi rendszerességgel járó családi pótlékot nyújt az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató  gyermekre tekintettel, annak 23 éves koráig.

 

A közoktatási törvény szerint a nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti középiskola és szakiskola esetén a huszonkettedik életévét.

A határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik vagy a nyolcadik életévében kezdte meg, továbbá, ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettőt.

A sajátos nevelési igényű tanuló esetén, valamint a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, meghatározott életkorhoz három évet hozzá kell számítani.

 

A miniszterelnök úr tanácsadói figyelmen kívül hagyták az új közoktatási rendelkezéseket is, amely szerint:

-          A nyelvi előkészítő évfolyam bevezetésével a középiskolai oktatás öt évfolyamos lett

-          Öt évfolyamos lehet a nemzetiségi, kisebbségi és a két tanítási nyelvű középiskolai oktatás is (nyelvi előkészítő évfolyam esetén hat évfolyamos)

-          Kettő plusz három évfolyamos a szakiskolai oktatás, ha a gazdasági kamarák által meghatározott szakképesítésekre készít fel.

-          Nem veszik figyelembe a szaktanácsadók, hogy a gyermekek egy része hét-nyolc éves koráig óvodába jár, és csak ezután kezdi meg az általános iskolát. Ők év vesztesek lesznek.

-          Sok gyermek betegsége, képessége miatt szorul évfolyamismétlésre vagy megbuktatják őket, ezeket a fiatalokat sem kell azzal büntetni, hogy huszadik születésnapjukon megvonják tőlük a pénzbeli iskoláztatási támogatást.

 

A fentiekből egyértelműen következik, hogy a jövedelem nélküli tanulók egy része az iskolai tanulmányainak befejezése előtt elesik a családi pótlék összegétől, amely jelentősen csökkenti esélyét, hogy iskolai végzettséget vagy szakképesítést szerezzenek.

 

Nemzetközi egyezmények is tiltják a tanulók vagyoni helyzete, életkora és más tulajdonsága szerinti megkülönböztetését az oktatásban.

 

Amennyiben indoklásunk megállja a helyét, kérjük, hogy a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára az állam által juttatott iskoláztatási támogatás ne legyen életkorhoz kötve

 

Szóvivő: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) vagy Keszei Sándor (06-30/433-8754 és 787-7852)

 

Táblázat az iskolai évfolyamok és a tanulók életkora közötti összefüggésről itt található!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum