Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A középiskolai felvétel elutasítása esetén a szülők jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek az iskola fenntartójánál 15 napon belül


Április 27-ig a középfokú iskolának nem csak a sikeres felvételről kell értesíteni a jelentkező tanulók szüleit levélben, hanem az elutasításról is, hogy minél előbb új iskolát tudjanak keresni gyermeküknek. Ha az iskola nem küld értesítést a kiskorú tanulók szüleinek, akkor jogszabálysértést követ el.

 

A kollégiumi felvételi kérelem és externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról is értesíteni kell a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt .

 

A szülőnek nem kell izgulni, ha sehová sem vették fel gyermekét, mivel a középfokú iskolák igazgatói 2009. május 4-től augusztus 31-ig, vagyis a tanév első napjáig, rendkívüli felvételi eljárást írhatnak ki.

 

Ha minden rendben van a beiratkozás időpontja a középfokú iskolákba 2009. június 22-24. között az iskola igazgatója által meghatározott napon lesz.

Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának időpontját az iskola igazgatója állapítja meg.

 

Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, annak az általános iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, értesíti a szülőt arról, hogy gyermekét köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskolába, és a tanuló törzslapjának másolatát megküldi a kötelező felvételt biztosító iskola részére. A kötelező felvételre kijelölt iskoláról lentebb részletesen írunk.

 

Figyelem!

Statisztikai adatok bizonyítják, hogy az általános iskola 8. évfolyamát sikeresen befejezett vagy az általános iskolát 16 éves koráig be nem fejező tanköteles tanulók egy része - tanévenként 4-5 ezer gyermek  - nem tanul tovább középfokú iskolában, nem vesz részt felzárkóztató oktatásban, sem a számukra biztosított felnőttoktatásban. Vagyis jogszabályellenesen végleg kikerülnek a közoktatás rendszeréből, eltűnnek a hivatalos szervek látóköréből!


 

 

A szabad iskolaválasztás biztosítása.

A középfokú iskolai felvételi rendszer lényege, hogy az iskolának mindenképpen fel kell venni azt a tanulót, aki a Felvételi Központ által egyeztetett végleges listán szerepel, de a szülő nem köteles beíratni gyermekét abba az iskolába, ahonnan felvételi ajánlatot kap.

 

Ha a szülő szeretné, hogy gyermeke másik iskolába kerüljön, mint ahonnan felvételi értesítést kapott, akkor keresse fel az új iskolát, vagy telefonon érdeklődjön, mert előfordulhat, hogy néhány jelentkező nem fogadja el a felvételi ajánlatot és van hely.

Az is előfordulhat, hogy az iskola fenntartója túljelentkezés miatt megemeli az osztályok létszámát, vagy újabb osztályt indít a létszám feletti jelentkezők számára.

 

Jogorvoslat biztosítása.

A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a közoktatási törvény 83. §-ának (2) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

 

A középiskolai felvétel elutasítása esetén a szülők jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek az iskola fenntartójánál. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani - az értesítés kézhezvétele után 15 napon belül -, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárást a fenntartónak május 29-ig be kell fejezni.

 

További jogorvoslatra szoruló szabálytalanságok lehetnek:

Az adatkezelés szabályainak megsértése, pl. az iskolán kívül helyezik el a felvételi listát, hogy ne menjenek be a szülők vagy a jelentkezők az iskolába.

A kifüggesztett felvételi listán nem alkalmazzák a jelentkezési lapon megadott jeligét.

Szabálytalan, ha pénzt kérnek a felvételi eljárás költségeire, pl. postaköltség vagy alapítványi befizetést kérnek.

Nem küldik meg határidőre a felvételi értesítést.

Nem hívják fel a szülő figyelmét a jogorvoslati eljárásra.

 

Szóvivő: Keszei Sándor MSZOE elnök (06-30/433-8754 vagy 787-7852)

 

Kollégiumi felvétel

 

A kollégiumokban a jelentkezés idejéről a kollégium igazgatója, vezetője dönt. Ezt az időpontot legalább hatvan nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni.

A kollégiumi felvételi kérelem és externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesíteni kell.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum