Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A dolgozó szülők késére egész napos un. „iskolaotthonos” osztályokat kell indítani az általános iskola 1-4. évfolyamain


XXI. századi kezdeményezés az iskola hagyományos működési mechanizmusainak átalakítására

 

Az egész napos „iskolaotthonos” nevelést és oktatást oly módon kell megszervezni, hogy a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban biztosítva legyen a tanulók részére az új ismeretek, tananyagok, követelmények elsajátítása, a következő tanítási napokra történő felkészülés, továbbá a mindennapi testedzés - a tanulók arányos terhelését figyelembe véve.

 

A munkavállaló szülők szánára nagy segítséget jelenthet, ha gyermekeik – hasonlóan az óvodához - egész nap az iskolában tartózkodhatnak. Az iskolaotthonos forma megkönnyíti a gyermekek beilleszkedését az iskolába, a délutáni szabadidőprogramokat a gyermekek és a szülők időbeosztásához, igényéhez igazítják, a szakkörök is szerves részét képezik a délutáni foglalkozásoknak.

 

Az első évfolyamra beiratkozott gyermekek szüleinek kérelmezni kell hogy egész napos, un. „iskolaotthonos” osztályba kerüljenek, de a szülők többsége nem tud róla!


Felvétel az iskolaotthonos osztályokba

A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni az „iskolaotthonos” foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elveit.

 

Az iskola nem teheti kötelezővé az iskolaotthonos osztályba történő beiratkozást

Ha az iskolában iskolaotthonos nevelést és oktatást szerveznek - szükség esetén - másik osztály indításával, ha pedig ez nem oldható meg, a szülő egyetértésével a tanuló másik iskolába történő átvételével gondoskodni kell azoknak a tanulóknak az ellátásáról, akiknek a szülei nem kívánják ezt az ellátást igénybe venni.

 

Ez az oktatási forma kevésbé megterhelő a gyerekek számára, mint a hagyományos délelőtti oktatás.

 

Jogszabály értelmében az iskolaotthonos nevelés és oktatás egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét.

Az „iskolaotthonos” felkészítés keretei között otthoni tanulásra sincs szükség, házi feladat adásának nincs helye, tekintettel arra, hogy a tanuló az egész napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napokra.

 

A délelőtt és a délután folyamán két -két tanítási órát tartanánk, s a közötte lévő szabadidő idő eltöltésének számtalan lehetősége biztosított a gyerekeknek.

 

A gyermek hét közben nem viszi haza a táskáját, ami igencsak kedvező.

 

Ingyenes tankönyvellátás és étkeztetés

Az „iskolaotthonos” nevelésben és oktatásban biztosítani kell az ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazoknak a tanulóknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Az „iskolaotthonos” nevelésben és oktatásban meg kell teremteni a feltételeket a tankönyvek, füzetek és más tanulói felszerelések iskolai tárolásához.

 

Játékos, egészségfejlesztő testmozgás

Az általános iskola első-negyedik évfolyamain minden olyan tanítási napon, az „iskolaotthonos” nevelés és oktatás esetén minden olyan délelőtti tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, meg kell szervezni a - tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó - játékos, egészségfejlesztő testmozgást.

 

Az egész napos „iskolaotthonos” oktatás finanszírozása

 

A 2009/2010. nevelési évre - költségvetési törvény szerint - a közoktatási alap-hozzájárulás jár helyi önkormányzat által fenntartott általános iskolában, ha tanulók számára a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően szervezett egész napos „iskolaotthonos” oktatást, nevelést biztosítanak.

 

Az „iskolaotthonos” nevelés és oktatás esetében is ugyanúgy tanórai, tanórán kívüli foglalkozások folynak, mint a "normál" általános iskolai oktatás keretei között. Ez azt jelenti, hogy iskolaotthonos nevelésben és oktatásban tanító pedagógus számára is ugyanazokat a foglalkozásokat lehet külön díjazás nélkül elrendelni, mint a nem iskolaotthonos oktatást folytató iskolákban.

 

Véleményünk szerint az „iskolaotthonos” oktatás elnevezése visszariasztja a szülők egy részét, hogy igénybe vegyék ezt a közoktatási szolgáltatás, ezért javasoljuk az „egész napos oktatás” kifejezés használatát a jogszabályokban.

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 06-1/787-7852)

 

Az iskolaotthonos oktatásról itt találhatnak bővebb információt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum