Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A munkáltató vagy a bér kifizetője gyermekenként 21 450 forint értékben iskolakezdési támogatást adhat szülőknek.


A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.30. pont értelmében a munkáltató a közoktatásban tanuló gyermek számára adóév első napján érvényes havi minimálbér 30 százalékáig terjedő értékben adó- és járulékmentes iskolakezdési támogatást adhat.

 

Az iskolakezdési támogatást a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásban részt vevő gyermek, tanuló számára adja a családok támogatásáról szóló törvény, alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján. (Értelmezésünk szerint a gyermeket nevelő nagyszülő, gyám, nevelőszülő vagy más nevelésre jogosult is kaphat munkáltatói támogatást, ha ő jogosult a közoktatásban tanuló gyermek után járó családi pótlék felvételére, de meg kell kérdezni a PM illetékeseit is.)

 

A munkáltatói iskolakezdési támogatás gyermekenként, évente egy alkalommal, mindkét szülőnek adható. Így egy tanköteles korú gyermek iskolakezdését a munkaadók akár 42 900 forinttal is támogathatják. Több gyermek esetén ennek többszöröse is lehet az iskolakezdési támogatás összege.

 

Felhívjuk a munkaadók és a munkavállaló szülők figyelmét arra, hogy a természetbeni iskolakezdési támogatás a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül, azaz 2009. július1-október 31-ig adható tankönyv, taneszköz, ruházat megvásárlásához.



A természetbeni támogatást két módon kaphatják meg a szülők:

A munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az elszámolható termékek beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő utólagos megtérítése. Ebben az esetben a szülő a hozzá legközelebb eső üzletben is megveheti az iskolakezdéshez előírt eszközöket, felszereléseket, ruházatot. A munkáltató nevére kiállított számla ellenében az iskolától kapott tankönyvcsomagot is megvásárolhatja a szülő, hiszen a munkáltató utólag kifizeti a számla értékét. Természetesen csak akkor, ha a munkáltató egyáltalán ad iskolakezdési támogatást.

 

Vagy a munkáltató tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító Sodexho Pass ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalványt ad a szülőknek, amelyet országosan 14000 üzletben - hipermarketek, szupermarketek, könyvesboltok, papír-írószer üzletek, valamint ruházati üzletek, sportboltok - lehet beváltani. Ebben az esetben az ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS UTALVÁNYT elfogadó üzletek akár 20% kedvezményt is adhatnak termékenként a vásárló szülőknek. A Sodexo Pass ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány könnyedén illeszthető a munkaadók CAFETERIA rendszerébe.

 

A CAFETERIA megoldás beveztése esetén a cég által meghatározott költségkeretből a dolgozók választhatják ki, hogy milyen utalvány formájában szeretnék realizálni béren kívüli juttatásukat. A CAFETERIA megoldás költségkímélő, jól tervezhető megoldást jelent, melynek segítségével növelheti dolgozói lojalitását, biztonságérzetét, hozzájárulhat egyéni szükségleteik kielégítéséhez a 2010. évben is.

 

Figyelem!

Az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát meghaladó része, valamint a munkáltató, a bér kifizetője által a szülőnek az említett feltételeknek nem megfelelő módon vagy pénzben a gyermeknek juttatott támogatás a szülő munkaviszonyból származó adózó jövedelmének minősül.

 

A munkáltató, a bér kifizetője az adómentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként - az adóazonosító jel, valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelének (ennek hiányában természetes azonosító adatainak) feltüntetésével - nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megőriz.

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/ 433-8754 vagy 06-1/787-7852 )

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum