Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tanítási szünet a H1N1 influenza időszakában a munkavállaló szülők nézőpontjából


A szülői egyesületek kifogásolják, hogy nem készült központi stratégiai terv a H1N1 influenza várható eltejedését megelőző intézkedésekhez, különös tekintettel az oktatási intézményekbe járó gyermekekre.  

A járvány megelőző nevelési, tanítási szünet miatt többszázezer „hazaküldött” kiskorú gyermek maradhat felügyelet nélkül.

 A járványveszély miatt a bölcsődék, óvodák, iskolák működésének felfüggesztését, illetve annak várható következményeit jobban át kell gondolni.

A szülői egyesületek kifogásolják, hogy a járvány miatt kieső tanulmányi időt a heti pihenőnap elvonásával, vagy a tanév meghosszabbításával akarják az illetékesek pótolni. Lehet más megoldás is

A szükségszerű, de ad hoc óvoda és iskolabezárások további problémákat okozhatnak, ha a gyermekek, tanulók magukra maradnak a lakásban (vagy az utcán), mert nem biztosított számukra a szülői felügyelet, az étkezés, a biztonságos fűtött szoba stb.


 

Az országos szülői egyesületek kezdeményezik a szociális és munkaügyi miniszternél, biztosítsa a munkavállaló szülők számára, hogy a járványmegelőző tanítási szünet miatt otthonmaradt kiskorú gyermekek felügyeletét anyagi hátrány nélkül tudják ellátni.

 

·         Ezért javasoljuk, hogy minden munkavállaló szülő számára biztosítani kell a 100 %-os bérfizetést (vagy 100 %-os táppénzt), ameddig gyermeke nem járhat óvodába, általános iskolába.

 

·         Garanciát kérünk arra, hogy a járványveszély miatt a munkából időlegesen kimaradó szülőket a munkaadóik visszaveszik és nem bocsáthatják el munkahelyükről egy éven belül.

 

·         Javasoljuk, hogy a gyermekétkeztetésért felelős miniszter intézkedjen, hogy minden gyermeknek  szállítsák házhoz, legalább az egyszeri  meleg ételt, akinek szülei nem tudják biztosítani az ellátását, különös tekintettel az ingyenes étkeztetésre.

 

Senki sem tudja, hogy meddig tarthat a veszélyeztetettség, meddig maradnak zárva a nevelési oktatási intézmények. Az oktatásirányítók és az iskolafenntartók nem számíthatnak arra, hogy a rendkívüli szünetre vonatkozó jogszabályok majd megoldják a kérdést.  Az iskolák ne számítsanak arra, hogy majd szombatokon, vasárnapokon pótolják a kieső napokat, csökkentve a családi együttlét idejét. Ne számítsanak arra, hogy az oktatásért felelős miniszter majd meghosszabbítja a tanévet.

Azért is ésszerűtlen  pihenőnapokon berenedelni a tanulókat, mer jogszabály értelmében a tanuló 250 órát hiányozhat egy tanévben, ami napi hat órával számolva 41 nap hiányzást jelent, anélkül, hogy pihenőnapon kellene az isklában pótólni az tananyagot.

 

Figyelem!

Az esetleges nevelési, tanítási szünet szerencsére nem jelenti azt, hogy a gyermekek, tanulók betegek lesznek, és orvosi kezelésre szorulnak, ezért az alábbiakat javasoljuk:

 

·         Biztosítsanak pontos tanmenetet az egészséges vagy gyógyult gyermekek otthoni tanulásához, és juttassák el az anyagot a hazaküldött gyermekekhez.

 

·         Csökkentsék a tananyagot, a felesleges ismereteket szűrjék ki a helyi követelményrendszerből vagy biztosítsanak lehetőséget hogy a következő tanév elején az ismétlésre szánt tanítási órákon pótólják a továbbhaladáshoz nélkülönözhetetlen ismereteket.

·         A pedagógusok készüljenek fel az intenzív és hatékony tanításra, a rendkívüli helyzet szakmai kezelésére.

 

A három érdekelt szakminisztérium (EŰ, SZMM, OKM) ne tartsa bizonytalanságban a közoktatás szereplőit (tanulók, szülők, pedagógusok) a járványkezeléssel kapcsolatos terveiről, illetve ne hozzanak nyilvánosságra naponta más-más tájékoztató anyagot. Ne a pénzügyminisztérium érdekeit képviseljék, hanem a gyermekek mindenek felett álló, érdekét, akár hány százmilliárdba kerül az adófizetőknek ez a veszélyes helyzet!

Sokkal "olcsóbb" az általunk javasolt járvány megelőzó intézkedések finanszírozása,  mint a beteg gyermekek sokaságának orvosi kezelése, gyógyszerekkel való ellátása.

.

Sajtószóvivők: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) és Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 

Támogató egyesületek:

Szülők Egyesülete a Gyermekekért közhasznú szervezet,

Szülők a Hallássérült Gyermekekért,

Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma,

Magyarországi Szülők Országos Egyesülete

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum