Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Vége az ünnepnek, folyik a választási kampány, de folyik a középfokú beiskolázás is, ahol a gyermekeink egész életére kiható döntések születnek


Március 16-ig minden középfokú iskolának nyilvánosságra kellet hozni a felvehető tanulók rangsorát az elért eredményekkel. Ez csak ideiglenes felvételi jegyzék.

 

A felvételi eljárásban szerzett tapasztalatokat is figyelembe véve a tanulók március 18-19. között (csütörtök, péntek) módosíthatják a tanulói adatlapon megadott iskolák és tanulmányi területek sorrendjét, az általános iskolában ahová járnak. Csak a beírt sorrendet változtathatják meg, ha meggondolták magukat, újabb iskolát nem írhatnak be!

 

A Felvételi Központ a tanulói adatlapok módosításának informatikai feldolgozását követően a - elektronikus úton - kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben található névsort. A módosítások miatt eleve megváltozik az ideiglenes felvételi jegyzéken található iskolai sorrend!

Lehet, hogy a jelentkező feljebb kerül a rangsorba, de az is lehet, hogy kiesik a felvehetők közül, ha más előbbre sorolta az adott iskolát és jobbak a tanulmányi eredményei.

 

Figyelem!

A Felvételi Központ által működtetett informatikai rendszer elsősorban a jelentkező tanulók érdekében lett kialakítva, többek között azért, hogy az egyes iskolák a felvételi jegyzéken utólag ne tudjanak változtatni.

 

További menetrend:


Április 26-án a felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

Május 3-14-ig rendkívüli felvételi eljárást (pótfelvételi) kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

Beiratkozás a középfokú iskolába június 23-25. az igazgató által meghatározott napon.

 

Ne féljenek a szülők, ha gyermeküket az első fordulóban nem veszik fel sehová, mert május 3-augusztus 31-ig bármelyik iskolába jelentkezhetnek, ahol van üres férőhely.

   

 

Augusztus 31-ig minden tanköteles tanulónak be kell iratkoznia valamelyik középfokú iskolába, ha ez nem sikerül, akkor az önkormányzatok által kijelölt kötelező felvételt biztosító szakiskolába kell jelentkezniük.

 

Jogorvoslat!

Ha a jelentkező a felvételi eljárás során szabálytalanságot észlel, az iskola fenntartójához fordulhat törvényességi kérelemmel, tizenöt napon belül.

Az eljárást megindító kérelmeket a fenntartónak oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás június 1-jéig befejeződjék.

 

Bővebb információ a jogorvoslati lehetőségekről itt található!

 

Sajtószóvivő: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) és Keszei Sándor (mobil 06-30/433-8754 vagy 06-1/787-7852)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum