Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A Közoktatás-politikai Tanács (KT) szülői oldal véleménye a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos törvénymódosításokhoz.


Az országos szülői egyesületek támogatják azt a kormányzati elképzelést, hogy a családtámogatási és gyermekvédelmi rendszer tartalmazzon szigorító intézkedéseket a tankötelezettség teljesítését megtagadó családokkal szemben.

 

Az iskoláztatási támogatás az egyik hatékonyabb állami befektetés, amely anyagi segítséget jelent a gyermekük taníttatásáért elsősorban felelős szülők számára. Ugyanakkor a 20 életév feletti közoktatásban tanuló fiatalok kizárása az iskoláztatási támogatásból tanulmányaik befejezése előtt azt eredményezheti, hogy kimaradnak az iskolából, ezáltal kevesebb iskolázott és szakképzet fiatal kerül a munkaerőpiacra.

 

Az alanyi jogon járó iskoláztatási támogatás hatékonysága érdekében az alábbi észrevételeket és javaslatokat tesszük:

 

1.      Törvény értelmében közoktatási intézményben a tanulók 22 éves korig, év vesztés esetén 23 éves korig kezdhetnek új tanévet. Nehezen értelmezhető, hogy a tanuló 20 éves kora után megszűnik az iskoláztatási támogatás, mikor sok fiatal még tanulói jogviszonyban van valamelyik 4-5-6 évfolyamos középfokú iskolával, vagy éppen szakképzési évfolyamon szeretne továbbtanulni.

 

Véleményünk szerint a gyermekszám és a családi állapot alapján differenciáló „iskoláztatási támogatás” intézménye indokolatlanul különbözteti meg a közoktatásban tanulókat egymástól (pl. egy iskolai osztályon belül az egyik tanulónak - családja vagyoni és jövedelmi helyzetétől függetlenül - 16 000 forintértékben jár természetbeni juttatás, a másik tanulónak csak 12 000 forintértékben).

 

Szerintünk a tervezett iskoláztatási támogatás nem egyeztethető össze az egyenlőbánásmód elvével, ha egy 9-10 éves gyermek után ugyanannyi iskoláztatási támogatás jár, mint egy életkora miatt magasabb felnevelési költséggel járó 19-20 éves korú tanuló után.

 (Pl. tankönyvcsomag ár, ruha- cipőméret, étkezési mennyiség, minőség, stb.).

Javaslatok a tanulók esélyegyenlőségen alapuló támogatására:  


 

-          Az iskoláztatási támogatást vagy a 18 éves korig tartó tankötelezettséghez kell kötni, vagy az iskolába járást jelenleg engedélyezett 22-23 éves korhoz.

-          Ha az iskoláztatási támogatás 18 éves korig (vagy az előterjesztő javaslata szerint 20 éves korig) jár, akkor a továbbtanulók „rendkívüli iskoláztatási támogatás” címén kapják meg az állami támogatást az iskolai tanulmányaik befejezéséig.

-          A jelenlegi gyermekszám és családi állapot alapján történő differenciás helyett javasoljuk a minden tanuló után járó azonos összegű iskoláztatási támogatást, vagy az iskoláztatási támogatás életkori csoportok szerinti differenciálását (pl. 6-12, 12-18, 18-23 életkor csoport szerint).

 

1.      Mivel a családi pótlék nem jövedelemkiegészítő támogatás, ezért az iskoláztatási támogatás funkciójából is fakadó ellentmondások feloldása érdekében javasoljuk az „általános iskoláztatási támogatás” és a „rendkívüli iskoláztatási támogatás”, továbbá a „kiegészítő családi pótlék” és a „különleges családi pótlék” intézményének bevezetését.

 

Javaslat az esélyegyenlőségen alapuló iskoláztatási támogatásra:

-          Általános iskoláztatási támogatás: a tankötelezettség végéig (vagy, ha marad a tervezetben, akkor 20 éves korig) járó azonos mértékű vagy életkor szerinti differenciált iskoláztatási támogatás.

 

-          Rendkívüli iskoláztatási támogatás: a törvény értelmében 21-24 éves korukig közoktatási intézménybe járó tanulók után folyósított támogatás.

 

Javaslat a gyermekszám,  a családi állapot és a gyermek állapota szerinti támogatásra:

-          Kiegészítő családi pótlék: a gyermekek száma alapján differenciált támogatás.

 

-          Különleges családi pótlék: a gyermeküket egyedül nevelőknek (35 éves korukig és csak 1-2 évig járjon), a fogyatékos gyermekeket nevelőknek, a nyugdíjas szülőknek, az árvák-félárvákat nevelőknek, a saját jogon jogosultak, stb., differenciált mértékű támogatás.

 

2.      Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a tanköteles tanulók egy része nem iratkozik be az általános iskola 1. évfolyamára vagy a középfokú iskolák 9. évfolyamára. Bizonyítható az is, hogy az évek folyamán több tízezer (!) tanköteles tanuló maradt ki az iskolákból minden következmény nélkül.

 

Javaslat a tankötelesek összeírására:

-          Javasoljuk, hogy kerüljön megszámlálásra, hány 6-18 életkorú gyermek nem jár jelenleg semmilyen közoktatási intézménybe.

-          Javasoljuk a tanköteles tanulók nyilvántartásának újragondolását, tartózkodási helyének és iskolaváltásának pontos nyomon követését.

 

 

Keszei Sándor elnök, KT szülői oldal szóvivő  (06-30/433-87-54)

 

Simonné Toldi Ágnes elnök sk.

(Szülők Egyesülete a Gyermekekért közhasznú szervezet)

 

Péli Lajosné elnök sk.

(Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület)

 

Novák János ügyvezető elnök sk.

(Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum