Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Osztálypénz 2011. 


Szeptemberi szülői értekezlet egyenlő az osztálypénz szedéssel. A szülők akkor is fizetnek osztálypénzt, ha tilos vagy meghaladja anyagi teherbíró képességüket, vagy nem látják át mire fordították a beszedett összegeket!

Az osztálypénz szedésének évtizedes hagyományai vannak Magyarországon, csak az a baj, hogy az utóbbi években megváltozott a családok anyagi helyzete. Nem csak az alacsonyjövedelmű szülőknek okoz problémát gyermekük óvodáztatásával, iskoláztatásával járó kiadások, hanem azoknak is, akiknél a megnövekedett közüzemi díjak miatt emelkedet a lakásfenntartási költségek, az élelmiszerárak, és az esetleges kölcsönök visszafizetése, az esetleges lízingdíjak miatt egy fillérjük sem marad a hónap végére.

Az iskolákban, de már az óvodákban is, gyakorlattá vált óvodában az úgynevezett csoportpénz (eszközpénz), iskolában az osztálypénz szedése, amely havi 500-1000-3000 forintig terjedhet. Egy 30 fős osztályban havi 2-3 ezer forinttal számolva havonta 60-90 ezer, évente 600-900 ezer forint osztálypénz gyűlhet össze.

Szülői panasz szerint az egyik középiskolában már a 9. évfolyamon kezdődik a pénzgyűjtés ballagási ruhára, tablóra, érettségi bankettre, ajándékra havi 10 ezer forint befizetéssel. Ez egy 30 fős osztályban, 10 hónapon keresztül, tanulónként havi 10 ezer forinttal számolva, négy évre összesen 30x10x10 000x4=12 millió forint. Ennyi pénz elköltése és elszámolása nem könnyű feladat, de minek ez az egész? Nem javítja a szülői és tanulói közérzetet az osztálypénzből megvásárolt akármi, pláne akkor, ha két- három gyerek után fizeti a szülő!

Az indokolt pénzkövetelések szabályai


Az önkormányzati fenntartású óvoda vagy az iskola nem szedhet semmilyen pénzt az ingyenes közoktatási szolgáltatásokért. Csak a térítési díjas (pl. étkeztetési díj) és a tandíjas (pl. gimnáziumban az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor) szolgáltatásokért lehet pénzt beszedni, de csak a közoktatási törvényben és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben. A térítési díj és a tandíj szabályai itt találhatók!

 

Szülői nyilatkozat

Az óvodának, iskolának ki kell kérni a szülők írásbeli nyilatkozatát, minden olyan döntése előtt, amely szülőre fizetési kötelezettséggel jár. Ha a szülő jelzi, hogy nem tud fizetni, akkor, vagy az iskola költségvetéséből kell fedezni a követelést, vagy jelezni kell iskolafenntartó önkormányzatnak, hogy "szociális forrásból" oldja meg a problémát.

Pénzkezelési szabályok

Jogszabályok értelmében az oktatási intézményeknek a szülőktől, tanulóktól beszedett minden forintról hivatalos elismervényt, kérésre számlát kell kiadni, be kell vételezni, könyvelni kell, vagyis el kell számolni minden forinttal.

A csoportpénz, osztálypénz indokolatlan pénzkövetelés

Általános jelenség, hogy a nevelési és oktatási intézmények többsége a működési (dologi) kiadásokat (pl. kréta, másolópapír, tisztasági csomag, osztályfestés,) vagy a tanítási időben szervezett –pedagógiai programhoz kapcsolódó - ingyenes közoktatási szolgáltatások költségeit (pl. tanulmányi kirándulás, uszoda, múzeumi belépő, erdei iskola, stb.) áthárítja a szülőkre, amelyeket eredetileg a fenntartónak az óvoda, iskola költségvetésében kell biztosítania.

Sok helyen úgy próbálják a kikerülni az indokolatlan pénzbeszedéssel kapcsolatos jogszabályi tiltásokat, hogy nyíltan csoportpénz vagy osztálypénz gyűjtésre biztatják a szülőket, és/vagy beteszik a házirendbe, ami még nagyobb hiba.

Nyomásgyakorlás és megalázó szankciók a "nem fizetőkkel" szemben

Két dolog miatt félnek a szülők a szeptemberi szülői értekezlettől. Először is az osztályszintű szülői szervezet vezetőinek megválasztásától (vagy nincsenek jelentkezők, vagy sokan vannak). A másik probléma az osztálypénz megszavaztatása.

Az osztálypénz szedésére és összegére legtöbbször az osztályfőnök vagy valamelyik aktív szülő tesz javaslatot, amit a szülők egy része egyre magasabbra licitál.

Az a tény hogy az esemény az iskolai hivatalos szülői értekezleten, egy pedagógus jelenti be és szavaztatja meg az osztálypénzt havi összegét, kimeríti a „nyomásgyakorlás” fogalmát. Melyik szülő mer ellentmondani?

A későbbiek folyamán a pénzbeszedő pedagógus vagy szülő felszólító levélben követeli az osztályközösség által „megszavazott” havi osztálypénzt, ha valaki nem tudja havi rendszerességgel fizetni, megalázó módon nyilvánosságra hozzák a nem fizetők nevét az osztály tanulói előtt. Szokásos még az ellenőrző könyvben történő újabb és újabb pénzkövetelés vagy egyszerűen egy csekk hazaküldése a gyerekekkel.

A legcsúnyább intézkedés, amikor a tanítási időben szervezett ingyenes tanulmányi kirándulásról, múzeumlátogatásról, úszásoktatásról otthon hagyják, vagy egy másik osztályba helyezik el, azt a tanulót, akinek szülei nem járultak hozzá a költségekhez.

Az indokolatlan pénzkövetelések indokai

Fő indok: szegény önkormányzatnak a költségvetési megszorítások miatt nincs elég pénze a nevelési, oktatási intézmények fenntartására.

Az óvoda, iskola költségevetését az önkormányzat alultervezi, nem tervezi be a nevelési, illetve a pedagógiai program végrehajtásához elengedetlenül szükséges kiadásokat.

Szegény óvodának, iskolának nincs pénze, a dologi kiadásokra, állagmegóvásra, karbantartásra, a megfelelő pedagógus és alkalmazotti létszámra, a szakmai szolgáltatásokra, stb.

Kivetetik az adott feladatot (pl. tanulmányi kirándulás) a pedagógiai programból, hogy ne kell jen finanszírozni, az iskola ezután a szülőkkel fizetteti meg a költségeket.

Ha az önkormányzatoknak nincs elég pénzük intézményeik fenntartására, akkor jelentsenek csődöt, de ne a szülőket hozzák kilátástalan helyzetbe.

A szülői együttérzés (szolidaritás) hiánya

Sok tehetősebb szülő mellé áll ezeknek a sztereotip kifogásoknak, és egyre több osztálypénzt szavaz meg a szülői értekezleteken, hátha valamilyen előnyt szerez gyermekének. Nem törődnek azzal, hogy ezzel kétségbeesésbe kergetik a nehezebb helyzetben levő szülőtársaikat, akik belefásultak az ellenállásba.

Szülői és tanulói és pedagógus etikai kódex

Az folyamatos óvodai iskolai pénzkövetelések nagyban befolyásolják az iskolahasználó, szülők, tanulók, pedagógusok közérzetét. Sok szülő mondja: „Azért nem megyek el az szülői értekezletre, mert megint pénzt kérnek tőlem.”

Sok gyermek mondja a szüleinek: „Milyen szülő vagy te, ha még egy vacak bécsi osztálykirándulást, vagy érettségi bankettet sem tudsz kifizetni, bezzeg a Kovács Józsi szülei...”

Mivel az jogszabályi előírások nem tudják megfékezni, az illegális pénzszerző tevékenységét, és az oktatási intézmények nem tanúsítanak önmérsékletet ezen a területen, ezért javasoljuk, hogy minden óvodában, iskolában készüljön etikai kódex (önkéntességen alapuló magatartási szabályzat).

Az etikai kódex - többek között –, tartalmazza, hogy az óvoda, iskola semmilyen indokkal nem kérhet pénzt az ingyenesség körébe tartozó szolgáltatásokért és megtiltja a csoportpénz, osztálypénz megszavaztatását és beszedését az oktatási intézmény területén.

Az osztályközösségek által tanítási időn kívül szervezett kirándulás, vagy más megmozdulás, összejövetel az osztály szülői közösségének belügye, de nem lehet kötelezővé tenni sem a részvételt, sem a befizetést.

Az óvodai, iskolai magatartási kódex egyik alaptétele, hogy az esetleges csoportpénz, osztálypénz gyűjtése csak az oktatási, nevelési intézményen kívül történhet, és az adományozó szülők nevét az adatvédelmi szabályok szerint titkosan kell kezelni.

Nem a szülők zsebébe kell kutatni, nem a szülőket kell megvágni, van más lehetőség is közösségi pénz megszerzésére és hiteles felhasználására!

Közhasznú Szülői Alapítványok létrehozása

Javasoljuk, hogy minden óvodába, iskolában alakuljon egy - az átláthatóság érdekében közhasznú minősítésű - Szülői Alapítvány. (Ahol már van óvodai, iskolai alapítvány, azt alakítsák át Közhasznú Szülői Alapítvánnyá.)

Alapító lehet egy szülői csoport, vagy egy szülő. A Közhasznú Szülői Alapítvány székhelye az óvoda, iskola. (A későbbiek folyamán felteszünk honlapunkra egy alapító dokumentum mintát.)

A szülői alapítvány sajátossága, hogy összeférhetetlenség miatt a pedagógusok nem lehetnek a tagjai.

A szülői alapítvány célja lehet többek között:

A gyermekeik érdekében eljáró szülők összefogása az intézménybe járó, gyermekek, tanulók nevelési tanulási körülményeinek javítása érdekében.

A tanítási időn kívüli szabadidős programok anyagi támogatása.

A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, kulturális, sport és más versenyeken részt vevő tanulók felkészülésének anyagi támogatása, az eredményt elérők természetbeni és pénzbeli díjazása.

Az iskola érdekében kimagasló munkát végző szülők és pedagógusok jutalmazása.

Óvodai, iskolai szülői magatartási kódex megalkotása.

Együttműködés az iskolai (óvodai) szülői szervezettel, az iskolavezetéssel (óvodavezetéssel) és az iskolai tanulóközösséggel annak érdekében, hogy az érintettek minden tekintetben betartsák a közoktatás ingyenességére és az iskoláztatással (óvodáztatással) kapcsolatos állami támogatások kiosztására vonatkozó rendszabályokat.

Az alapítvány bevételi forrásai:

A fő pénzforrás a külső támogatók anyagi és természetbeni hozzájárulása (adományok gyűjtése), pályázatok elérése, szponzorok felkutatása. Az iskola vagy a fenntartó által átadott pénzek valamint a szülők és pedagógusok önkéntes befizetései.

Az iskola vagy a fenntartó által átadott pénzek, valamint a szülők és pedagógusok támogatása adójuk 1%-ával.

A befolyt összeget az alapítvány alapszabályában megfogalmazott célszerinti tevékenységek finanszírozására kell felhasználni. A pénzfelhasználásról a szülői kuratórium dönt.

Jogorvoslat a jogtalan pénzkövetelésekre

A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal

A közoktatásról szóló 1993. évi törvény 95/A. § (4) bekezdés h) pontja szerint: A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Felméréseink szerint évente kb. 4-500 000 szülői panasznak kellene beérkezni a Hivatalba, de a szülők szolidárisak az óvodával, iskolával, a fenntartóval, vagy nem mernek megszólalni.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754

Szülői hozzászólások egy internetes fórumon az oszálypénzről lásd itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum