Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Sérti a szabad iskolaválasztást és akadályozza a tankötelezettség teljesítését középfokú felvételi eljárás


Minden 8. évfolyamra járó tanuló köteles jelentkezni valamelyik középfokú iskolába, a jogszabályban előírt felvételi eljárás keretében, akkor is, ha bukásra állt félévben.

Törvény értelmében a szülők elsődlegesen felelősek gyermekeik oktatásáért, és ők kockáztatnak igazán, amikor választanak az oktatási intézmények közül, hiszen ezekben az intézményekben a gyermekeik egész életére kiható döntések születnek. Csak a szülők és gyermekeik veszíthetnek azon, ha rosszul választanak.

A jelenlegi beiskolázási rendszer sérti a szabad iskolaválasztás elvét, amikor különböző vizsgákhoz, szóbeli meghallgatáshoz kötik (szelektálják) a nyolcadik évfolyamot sikeresen befejező gimnáziumba, szakközépiskolába, szaiskolába jelentkező tanköteles tanulókat.

A középfokú iskolák egy része szabálytalan eszközökkel válogatja ki a neki megfelelő tanulókat, pl. előkészítő tanfolyamhoz, előzetes próbafelvételihez vagy tiltott szóbeli meghallgatáshoz kötik a felvételt, rákérdezve a család anyagi helyzetére, a szülők munkahelyi beosztására, vagyis a fizetőképességére (lásd osztálypénz, alapítványi befizetés, összeköttetés, stb.)

Etikátlan és súlyosan sérti az adatvédelmi szabályokat, amikor megkérdezik a jelentkező tanulótól, hányadik helyen jelölte az adott iskolát a tanulói adatlapján, ha csak a második-harmadik helyen, akkor eltekintenek a felvételétől.

Javaslat a tanköteles gyermekek továbbtanulását megkülönböztetés nélkül biztosító felvételi eljárásra:

Központi írásbeli és a szóbeli vizsgát el kell törölni, a szóbeli meghallgatást, a tanulók kikérdezését, kérdőív használatát meg kell tiltani!

Minden tanulót kizárólag az általános iskolai teljesítménye alapján számított pontok alapján kell rangsorolni az alábbi javaslat szerint:


Elsősorban az iskola által meghatározott tantárgyak 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatok pontszámait kell figyelembe venni. A pontszámítást központilag kell szabályozni, egyszerű módon.

A középfokú iskola állapítja meg azt a felvételi ponthatárt tanulmányi területenként, amely alatt a tanuló felvételét nem tartja kívánatosnak. (Jelenleg is szabnak ilyen határt egyes iskolák.)

Az iskola a különböző tanulmányi területeken indított emeltszintű osztályokban (pl. matematika, biológia informatika, idegen nyelv tanulmányi terület) súlyozottan számíthatja be az általános iskolában tanult tantárgyak év végi osztályzatait (többletpontok).

A középfokú iskola beszámíthatja az 5. és 6. évfolyamok év végi osztályzatokat is, ha a felvételi tájékoztatójában azt előírja. (A jelentkezési lapon most is be lehet írni.)

A középfokú iskola a jelentkezők által elküldött jelentkezési lapok adatainak ismeretében, a felvételi tájékoztatóban rögzített (meghirdetett) pontszámítási rendszer alapján, összeállítja az ideiglenes felvételi rangsort.

A végleges felvételi rangsort a Felvétel Központ által működtetett informatikai rendszer (KIFIR) állapítja meg, attól függően, hogy a jelentkező melyik iskolát, illetve tanulmányi területet hányadik helyen jelölte be a tanulói adatlapon.

Egyenlő pontszám esetén az felvételi sorendet a Felvételi Központ gépi sorsolással dönti el. (Nem kell a pontszámokat tovább differenciálni)

 Számítási módszer, pl.:

Jeles osztályzat (5) = 50 pont

Jó osztályzat (4) = 40 pont

Közepes osztályzat (3) = 30 pont

Elégséges osztályzat (2) = 20 pont

Elégtelen osztályzat (1) = 10 pont

Többletpontszám = tantárgyanként a fenntartó vagyaz iskola állapítja meg

Felvételi ponthatár = tanulmányi területenként fenntartó vagy az iskola határozza meg

Minta a pontszámításhoz:

Az iskola felvételi tájékoztatójában kéri a 6. és 7. évfolyam év végi osztályzatát, pl. történelemből és matematikából:

Történelem tantárgy estén jeles osztályzatnál 30 többletpontot, jó osztályzatnál 20 többletpontot, közepesnél 10 többletpontot kínál fel az iskola. Történelem hetedik évfolyamon jeles (5) hatodik évfolyamon jó (4) osztályzat esetén: 50+40+30+20 = 140 pont. Ponthatár, pl. 100 pont

Matematika esetén jeles osztályzatnál 40 többletpontot, jó osztályzatnál 30 többletpontot határoz meg a felvételi tájékoztatójában az iskola. Matematika hetedik évfolyamon jeles (5), hatodik évfolyamon jó (4) osztályzat esetén: 50+40+40+30 = 160 pont. Ponthatár, pl. 150 pont

A javaslatnak az alapján a középfokú iskola szabályozni tudja a jelentkező tanulók teljesítményének szintjét, és a jelentkező, illetve a felvehető tanulók számát

Azok a középfokú iskolák, akik nem akarnak válogatni a jelentkezők közül (kevés a jelentkező), ezért mindenkit felvesznek (a félévben bukott tanulókat is), a felvételi tájékoztatójukban rögzítik ezt a követelményt.

Várható eredmény

Felértékelődik a tanulók általános iskolai teljesítménye, amely motiválja a gyermekeinket, hogy minél jobb tanulmányi eredmény érjenek el a 6., 7. és 8. évfolyamokon.

Az úgynevezett elit iskolák ezzel a módszerrel szabályozni tudják, a magas minősítésű jelentkezők számát, az alacsony minősítésű tanulók eleve nem jelentkeznek az ilyen felvételi követelményeket előíró iskolákba.

Ha egy adott középfokú iskola kevés a jelentkezőre számít, akkor a felvételi követelményt (felvételi pontszámot) alacsony szinten állapítja meg, vagy egyáltalán nem határoz meg pontszámot.

A tanköteles tanulók továbbtanulását nem akadályozza az iskolák jogszabálysértő, önkényes, emberi méltóságot sértő magatartása.

A jelentkezők - hasonlóan a felsőfokú felvételi rendszerhez - nem találkoznak személyesen a felvételt hirdető iskola képviselőivel, így kizárható a protekció és megszűnik a korrupció lehetősége.

Az előzetes próbafelvételi és a pénzdíjas előkészítő tanfolyamok szervezése okafogyottá is válik, stb.

Érvényesül a gyermekei érdekében eljáró szülők szabad iskolaválasztáshoz való joga, természetesen gyermekük általános iskolai teljesítményétől függően.

Figyelem!

A Felvételi Központ által működtetett informatikai rendszer elsősorban a jelentkező tanulók érdekében lett kialakítva, többek között azért, hogy az egyes iskolák a felvételi jegyzéken utólag ne tudjanak változtatni!

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

További információ a középfokú beiskolázás eddigi tapasztalatairól itt található!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum