Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Iskolaátszervezésekben alulmaradt óvodai, iskolai szülői közösségek! Hogyan tovább?


 

Most jön a java!

 

Az iskolabezárásban, átszervezésben, átadásban érintett iskolai szülői közösségek 14-én szombaton békés felvonulás keretében Petíciót adtak át Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás (NEFMI) miniszternek és Pokorni Zoltánnak  az Országgyűlés Oktatási tudományos és kutatási bizottság (OTB) elnökének.

 

A Szülői Petíciót a NEFMI részéről Varga Attila főosztályvezető úr vette át azzal az ígérettel, hogy rövid időn belül a minisztérium fogadja az iskolai szülői szervezetek és szülőiegyesületek képviselőit a petíció megvitatására. Az OTB részéről Révész Máriusz képviselő úr vette át a dokumentumot Pokorni Zoltán elnök úr üzenetével, hogy a bizottság hamarosan napirendjére tűzi és megvitatja az oktatási intézménye átszervezésével kapcsolat önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatos szülői kéréseket.

 

A szülői megmozdulást a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete és a bonyhádi székhelyű Völgységi Szülők Egyesülete a Gyermekekért egyesületek szervezték.

 

Gratulálunk a megmozduláson részt vevő szülőknek és gyermekeknek, azért a kiállásért, és fáradozásért, amit gyermekeik iskolájának megmentéséért és ezzel minden átszervezéssel veszélyeztetett óvoda, iskola szülői közösségért tettek.

.

Hogyan tovább? Aláírásgyűjtő akció!

 


A demonstráción résztvevő Iskolai Szülői Szervezetek képviselői Önkéntesség Európai Éve 2011. eszmeisége alapján önkéntes szülői csoportot alakítottak, akik részt vesznek a magas szintű tárgyalásokon és aláírásgyűjtést kezdeményeznek az ésszerűtlen és önkényes óvoda és iskolaátszervezések elszenvedő szülők között.

Az aláírásgyűjtő ív minta itt található!

 

A szülők önkéntes csoportját, azért kell létrehozni, hogy az egyes szülőkön illetve gyermekeiken ne lehessen megbosszulni, hogy szembe mertek szállni a „rossz” fenntartói döntésekkel.

 

Az iskolán kívüli szülői helyi és országos egyesületek (MSZOE, VSZEGY, OSZSZEF és több más szülői szervezet), vállalják az óvoda, iskola átszervezésekben érintett összes szülő képviseletét a különböző oktatási fórumokon (NEFMI közoktatási-politikai Tanács, Országos Szülői Érdek-képviseleti Tanács, különböző országgyűlési bizottságok, más minisztériumok, stb.)

 

Hogyan tovább? Az ésszerűtlenség bizonyítása

 

Ha egy önkormányzati döntés önkényes, vagyis nincs tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indoka, akkor sérti az emberi méltóságot. Az állam, mint közhatalom, s mint jogalkotó köteles egyenlő elbánást biztosítani a területén tartózkodó minden személynek.

 

Az önkormányzati fenntartók a jogszabálysértő, módon és erőszakosan keresztülvitt iskolaátszervezésekkel súlyosan sértik szülők és a gyermekek jogait, ezáltal, nem tartják tiszteletben az emberi méltóságukat, amit az alábbi dokumentumok törvényességi vizsgálata alapján lehet bizonyítani.

 

Vizsgálandó dokumentumok: önkormányzati intézkedési terv, képviselő testületi határozatok, egyházi átadás esetén a közoktatási megállapodás, intézményalapító okirat, kötelező vélemények, stb.

 

Jogorvoslati út közérdekű bejelentés formájában (ez iskolánkén tíz-tizenkét levél megírását jelenti az óvodai, iskolai szülői szervezet fejlécével ellátott levélben (lehetőleg saját körbélyegzővel:

Jegyző (törvényességi észrevétel)

Képviselőtestület (törvény értelmében a szülői szervezet joga javaslatot tenni)         

Kormányhivatal (törvényességi vizsgálat kezdeményezése)

Ügyészségi állásfoglalás kérése (fontosabb vitás kérdésekben)

Egyenlő Bánásmód Hatóság (az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele)

Bíróság (semmisség és más ügyekben, ha minden jogorvoslati lehetőséget kimerítettek)

Részletes információ a jogorvoslati lehetőségekről itt található!

 

Figyelem!

Az intézmény átszervezések határideje május 31. Eddig az időpontig kell a tárgyalásokat lebonyolítani az oktatásirányítókkal az iskolaátszervezések felfüggesztése érdekében és az eddigi átszervezések visszavonása ügyében. 

 

Ha a Magyar Országgyűlés nem mondja ki az átszervezési moratóriumot, akkor június 30-ig lehet fellépni az önkényes (törvénysértő) önkormányzati döntésekkel szemben. A jogorvoslati lehetőségeket igénybe véve  szeptember 1-ig lehet arra kényszeríteni az önkormányzati fenntartókat, hogy vonják vissza elhamarkodott döntéseiket.

 

Sajtószóvivők: (Keszei Sándor (06-30/433-8754)

További információ ISKOLABEZÁRÁS 2011.

 

Közoktatási intézmények átadása az egyházaknak itt!

Szülői BEADVÁNYOK

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum