Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Át kell adni a szülőknek a bezárásra ítélt iskolákat, óvodákat!


Nincs akadálya annak, hogy az iskolai, óvodai szülői közösségek átvegyék a csőd-közeli önkormányzatoktól a közoktatási intézmények működtetését, fenntartását, mielőtt eladnák az épületeket, elkótyavetyélnék az ingóságokat, berendezéseket.

Ha az  önkormányzatok, sokszor törvénytelen módon, meg akarnak szabadulni az általuk fenntartott óvodától, iskolától, kollégiumtól, akkor inkább adják át a fenntartás jogát és az ingó és ingatlan vagyont a helyi lakosságot reprezentáló szülői közösségeknek.

A szülő joga

A szülők joga, hogy gyermekük számára nem állami, illetve nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményt válasszanak, továbbá - az, hogy törvényben foglaltak szerint - nem állami, illetve nem helyi önkormányzati óvodát, iskolát alapítsanak, vagy annak alapításában részt vegyenek.

A gyermek, tanuló joga

A gyermeknek, tanulónak joga, hogy nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményben, vegye igénybe az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátást.

Hogyan kell szülői fenntartású óvodát, iskolát alapítani?


Törvény értelmében közoktatási intézményt szülői egyesület, szülői alapítvány, továbbá természetes személy, egy szülő is alapíthat és tarthat fenn, ezért nincs akadálya, hogy a helyi lakosokat reprezentáló szülők valamilyen formában egész évben nyitva tartó óvodát, gyermekközpontú iskolát működtessenek az adott településen, kerületben.

A közoktatási törvény értelmében a jegyző, főjegyző, a szülők által alapított nevelési-oktatási intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadásával kapcsolatos eljárása keretében vizsgálja, hogy a nevelési-oktatási intézmény működéséhez rendelkezésre álló, illetve megteremthető személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek biztosítják-e a nevelő és oktató munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését.

Mivel a önkormányzatok egy jól működő iskolát, óvodát akarnak bezárni, egyértelmű, hogy minden alapítási feltételnek megfelelnek, ha átadják ezeket az egyházaknak vagy a szülői közösségeknek, ezért a jegyző, főjegyző nem utasíthatja el az alapítási, illetve újraalapítási kérelmet.

Ha az átadás-átvétel során kiderül, hogy az adott oktatási intézményben mégis hiányos a kötelezően előírt eszközök és felszerelések listája, akkor az önkormányzat törvénytelenül működtette óvodáját, iskoláját.

Lehet, hogy ezért akar megszabadulni az önkormányzat az adott nevelési, oktatási intézményétől az új közoktatási törvény hatálybalépése előtt, mert kiderülhetnek a hiányosságok?

Ha az intézmény átszervezés ellen fellépő szülői közösségek a gyermekeik érdekében ragaszkodnak a szeretett és jól működő óvodához, iskolához, akkor írásban kezdeményezzék (szándéknyilatkozat) a fenntartói jog átvételét az önkormányzatnál. Nyilatkozzanak, hogy a szülői fenntartású óvoda, iskola - közoktatási megállapodás keretében – közreműködik a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában.

Ha a jegyző, főjegyző elutasítja a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadását, a nevelési-oktatási intézmény nyilvántartásba vételét, akkor a megyei Kormányhivatalnál törvényességi vizsgálatot kell kezdeményezni!

Az országos szülői egyesületek szakmai segítséget nyújtanak a szülőknek, ha iskolát, óvodát akarnak alapítani.

Sajtószóvivő: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) és Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Szándék nyilatkozat az alapításhoz itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum